Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ökofalu koncepció felhasználási lehetőségei

No description
by

Daniel Erdélyi

on 24 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ökofalu koncepció felhasználási lehetőségei

A zselici táj és települései
Bevezetés
„A világ amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.”
Albert Einstein

Szakirodalmi alapvetések
„A humánökológia az ember és környezete közötti kapcsolatot kutató tudományág”
MARTEN 2001

Klaszteranalízis
Interjúk tanulságai
A kutatás kettős módszertana
Az ökofalu koncepció felhasználási lehetőségei a zselici aprófalvak fejlesztésében

Készítette: Erdélyi Dániel, SZIE-GTK Regionális és Környezeti Gazdaságtan MA, II. évfolyam

Konzulensek:

Ritter Krisztián – Egyetemi Docens, Szent István Egyetem, RGVI
Borsos Béla – Külső munkatárs, Pécsi Egyetem, Földrajzi Intézet


Az előadás vázlata
I. A kutatás szakirodalmi apjainak bemutatása,
II. Zselic és Gyűrűfű ökofalu térben és időben,
III. Kutatás kettős módszertana,
IV. Eredmények, következtetések és javaslatok,
V. Összegzés.

Magyarország
Románia
Szlovákia
Ukrajna
Ausztria
Horvátország
Cseh köztársaság
Lengyelország
Gyűrűfű Ökofalu
Zselic
Klaszteranalízis
Interjúk Gyűrűfű lakosságával
Kutatói kérdés
Módszer
Településhálózat fő jellegzetességei
Gyűrűfű alternatív útvonalának jellegzetességei
10 statisztikai mutató elemzése
8 családdal készített interjú tanulságainak elemzése
10 mutató segítségével vizsgálom a Zselic 63 települését
Következtetések és javaslatok
A zselici aprófalvak helyzete romlik,
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Forrás: Google Earth
Aprófalvak száma hazánkban
Gyűrűfű
„A település olyan sajátosan koncentrált térbeli egység, amelyet ugyanolyan kapcsolatok jellemeznek, mint a természetes rendszereket: önszerveződés, egyre hatékonyabb energia- és információcsere, növekvő szervezeti komplexitás és állandó változás, kibontakozás, azaz fejlődés.”
HAJNAL 2006
A falu
„a tradicionális, azaz döntően önellátó mezőgazdaság adekvát településformája volt”
KISS 2008, pp. 30
2012-re az aprófalvak aránya elérte a 33,5 %-ot, melyek népessége hazánk 2,8 %-át teszi ki.
„1970. november 28.: a 600 éves településről, a baranyai Gyűrűfűről az utolsó család is elköltözött. Gyűrűfű neve gyászjelképe lett a magyar aprófalvaknak: jövőjük a halál. Tudatos sorvasztó településpolitika és földrajzi-közgazdasági helyzet tett pontot a falutörténet végére.”
LESKÓ 1995
Permakultúrás tervezés alapelvei:

- A vízgyűjtő alapú tervezés,
- Helyi anyagok és források használata,
- Alacsony külső bevitel, magas élőmunka igény,
- Régi és új megoldások ötvözése,
- Helyi ciklusok kialakítása,
- Az alapelveknek megfelelő helyszín kiválasztása.
Forrás: BORSOS 2007
Forrás: TEIR 2001 és 2011. évi adatai alapján, saját szerkesztés
Forrás: Gyenizse 2010
Forrás: MARTEN 2001, pp. 2 alapján saját szerkesztés, 2014
Forrás: KISS 2008, pp. 39
Forrás: OECD 2006, pp. 32 nyomán, saját szerkesztés
Az elemzéshez felhasznált mutatókészlet
A klaszteranalízis végleges klaszterközéppontjai
Forrás: TEIR 2001 és 2011. évi adatai alapján, saját szerkesztés
A zselici települések klaszterbesorolása
Forrás: TEIR 2011. évi adatai alapján, saját szerkesztés, 2014
Népességszámváltozás 2001 és 2011 között
Forrás: TEIR 2001 és 2011. évi adatai alapján, saját szerkesztés, 2014
A zselici települések öregedési indexe 2011
Forrás: TEIR 2011. évi adatai alapján, saját szerkesztés, 2014
Komfort nélküli lakások megoszlása 2011-ben
Forrás:, TEIR 2011. évi adatai alapján, saját szerkesztés, 2014
Az 1946-ban és korábban épített lakások aránya
Forrás: TEIR adatai alapján, saját szerkesztés, 2014
Cigány nemzetiségűek megoszlása 2011-ben
Forrás: KSH 2011. évi adatai alapján, saját szerkesztés, 2014
„Az "aprófalu" kategória jelentéstartalma a szakirodalomban nem teljesen egyértelmű, hiszen a valóságban sokkal inkább széles átmeneti sáv létezik az "aprófalvas" jellegzetességeket és folyamatokat mutató és nem mutató települések között, mintsem pontosan meghatározható lakosságszám.”
KISS 2008, pp.32

Jelenleg 11 lakóépületben 33 lakos található a településen (2011. évi népszámlálás adatai).
Rossz minőségű úthálózat [1]
Önnellátásra való törekvés, állattartás [1]
Helyben megoldott víz és hulladékkezelés [1]
Helyben előállított építőanyagok, tradícionális technológiák [1]
Helyben lévő munkahelyek és megújuló energiaforrások [2]
Hagyományőrzés és turizmus [1]
[1]Forrás: Saját felvétel, 2014 Március
[2]Forrás: gyurufu.hu
Hatás a környező településekre [1]
Interjúk SWOT táblázatban való összegzése
Forrás: 2014 márciusában készített interjúk alapján saját szerkesztés, 2014
Saját felvétel, 2014 Március
Összegzés
A rendszerelméleti és humánökológiai háttér újszerű szemléletmódot nyújt,
%
A permakultúrás tervezési rendszer előnyei,

Gyűrűfű példát mutathat térségének,
Az ökológiai fenntarthatóság területi megvalósítása,

A rendszer megvalósulásának akadályai: anyagi és szellemi tőke, az életstílus változásához szükséges alkalmazkodóképesség hiánya.
A zselici települések jól példázzák az aprófalvak életjelenségeit,
A statisztikai elemzés rámutatott az egyes településtípusok tulajdonságaira,
Gyűrűfű ökofalu koncepciója alternatív útvonalat képvisel, mely példamutató lehet a környező települések számára.
Tudományos Diákköri Konferencia 2014
Területfejlesztés Szekció
Full transcript