Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leerstijlen volgens Kolb

Faciliteeropdracht van de Hangout
by

jojanneke van goinga

on 9 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leerstijlen volgens Kolb

Deze prezi gaat over leren en ontwikkelen. Een absolute noodzaak om te overleven, want... Alle kennis die een mens opdoet, komt van andere mensen...

leer je niets dan overleef je het niet. na-apen is een van de oudste en natuurlijkste manieren om te leren Vroeger werd er vooral geleerd op basis van het meester-gezel principe.
Leren door te kijken en
na te doen. en voor sommige beroepen is dat nu ook nog een belangrijke manier om het vak te leren. Met de komst van het onderwijs ontstond een traditionele manier van leren, waarbij het reproduceren van kennis centraal stond. Omdat de kennis en kunde die je nu
op doet, door maatschappelijke
ontwikkelingen en innovatiesnelheid,
al binnen 2 jaar is verouderd, is er steeds meer vraag naar een andere manier van leren. De focus komt hierbij meer te liggen op vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling; op competenties in plaats van kennis en dit vraagt een nieuwe manier van kijken naar alle vormen van ontwikkeling. En zeker met de komst van Het Nieuwe Leren is dit thema actueler dan ooit. Aldus: Aristoteles “Jongeren zijn opvliegend en tegendraads, ze tiranniseren hun opvoeders en leermeesters. De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe, heeft slechte manieren en veracht alle gezag.” maar hoe nieuw is dit eigenlijk? Halverwege de vorige eeuw ontwikkelde David Kolb de leerstijlencyclus van Kolb. Ondanks het gebrek aan een wetenschappelijke onderbouwing, is de benadering van Kolb zeer actueel en behulpzaam voor het vormgeven van ontwikkelprogramma's De uitgangspunten van Kolb zijn:
efficiënt leren, wat leidt tot een duurzame gedragsverandering, is alleen mogelijk als de hele leercyclus wordt doorlopen
het maakt niet uit waar in de cyclus wordt gestart, als hij daarna maar volledig wordt uitgevoerd
in het leerprogramma staat niet de leerstofopbouw centraal, maar de verschillende leeractiviteiten
iedereen heeft zijn eigen voorkeur voor 1 of 2 leerstijlen de 4 leerstijlen hebben hun eigen kenmerken, kwaliteiten en valkuilen. Kenmerken van de dromer:
+ Grote verbeeldingskracht
+ Ziet veel oplossingen
+ Bekijkt dingen van meerdere invalshoeken
+ Rijk aan emoties
+ Mensgericht
- Besluiteloosheid Kenmerken van de denker:
+ Theoriegericht
+ Zaken analyseren
+ Deductief redeneren
+ Detailplanning
+ Systematisch en nauwkeurig
- Geen praktische toepassingen Kenmerken van de beslisser:
+ Durft te beslissen
+ Resultaatgericht
+ Weegt voors en tegens
+ Geen woorden maar daden
+ Strategie bepalen
- Kan met het verkeerde probleem bezig zijn Kenmerken van de doener:
+ Wil aanpakken
+ Durft risico’s te nemen
+ Kan goed met mensen omgaan
+ Realiseert plannen
+ Kan problemen oplossen
- Hard werken aan verkeerde zaken De dromer leert het liefst:
van eigen ervaringen en van die van anderen
als er tijd en rust is voor verwerking van indrukken en waarnemingen
van verschillende opinies of standpunten die hij onderling kan vergelijken
in een veilige, niet bedreigende omgeving (wil niet in de schijnwerpers staan)
wanneer het lesmateriaal op verschillende manieren wordt gepresenteerd, bijv. door mondelinge en visuele presentaties
als hijzelf een conclusie kan trekken zonder tijdsdruk of druk van anderen De denker leert het liefst:
van lesstof die deel uitmaakt van een systeem, model of theoretisch kader
in een gestructureerde leersituatie met duidelijke doelen
als hij tijd krijgt om verbanden te leggen tussen ideeën, gebeurtenissen en situaties
door vragen te kunnen stellen over achterliggende logica of filosofie van de lesstof
als hij zijn hersens kan 'breken' over complexe problemen, die moeten worden geanalyseerd De doener leert het liefst:
van uitdagende en spannende opgaven die onderlinge rivaliteit bevorderen
van nieuwe ervaringen en problemen
van afwisselende programmaonderdelen en werkvormen, waarin hijzelf actief kan zijn
in een "goede" groep waar humor en plezier maken een plaats hebben
als hijzelf bij tijd en wijle in het voetlicht staat door bijvoorbeeld een presentatie te houden of een bijeenkomst voor te zitten. De beslisser leert het liefst:
als hij een theorie kan testen op zijn waarde in de praktijk
als er een verband is tussen de lesstof en een probleem uit de eigen werkpraktijk (dus geen ivoren toren kennis of eindeloos gepraat)
van technieken met praktisch resultaat, bijv. hoe tijd te besparen, hoe om te gaan met moeilijke mensen, hoe het bedrijf te reorganiseren, etc
van een persoon die als 'model' fungeert Jojanneke Monique Gerlanda tot slot nog een wijze les: Yvonne Joitske Joitske Sibrenne Sibrenne Andrea Jacqueline Jacqueline Russell Russell
Full transcript