Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kosztolányi Dezső

No description
by

Rita Bencsik

on 26 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kosztolányi Dezső

"A SZEGÉNY KIS TROMBITÁS SZIMBOLISTA KLAPEC NYÖSZÖRGÉSEI"
CÍMŰ CIKLUSBÓL

Mint aki halkan belelépett.

És jönnek távol, ferde illatok
Mint kósza lányok és hideg cselédek
Kiknek bús kontyán angyal andalog
Mint aki halkan belelépett.

Mint aki halkan belelépett
Valamibe... s most tüszköl s fintorog
Mint trombiták és roppant trombonok
S a holdvilágnál szédelegve ferdül
Nehéz boroktól és aranyló sertül
Úgy lépek vissza mostan életembe
Mint kisfiú, ki csendes, csitri, csempe
S látok barnát, kókuszt, koporsót, képet -

Mint aki halkan belelépett.
Így irtok ti
Karinthy stílusparódiája Kosztolányiról
Kosztolányi Dezső
Így írok én.
Született Harsonán, mint "A Hét" belső munkatársa, szerdán, lapzárta előtt két nappal. Még idejekorán megírhatta "Trombitaszonáta" című szezoncikkét. Később az "Innen-Onnan" rovatot vezette: ő volt "A Hét" legelső "Innen-Onnan"-istája. Színházi kritikáit ugyanott végezte. "Négy fal között" című verseskötetével tűnt fel, melyet később "Négy fal, egy plafon és egy padló között" helyesbített kiadásban ismert meg a közönség. Több politikai és közgazdasági szonettet írt: jelenleg a Trombitagyárosok Országos Szövetségének tiszteletbeli igazgatója. Ép és egészséges ember, fiatalabb korában tífuszon ment keresztül, és kétszer a Petőfi-társaságba is jelölték, de mindkét alkalommal csakhamar felgyógyult.
Arany
Sár
Sárkány
Hatások
Motívumok
Brenner József
/
Csáth Géza
Szabadka
A bolond
KOSZTOLÁNYI vs. ADY
Az írástudatlanok árulása
Mint aki a sínek közé esett...


Mint aki a sínek közé esett...

És általérzi tűnő életét,
míg zúgva kattog a forró kerék,
cikázva lobban sok-sok ferde kép,
és lát, ahogy nem látott sose még:

Mint aki a sínek közé esett...
a végtelent, a távol életet
búcsúztatom, mert messze mese lett,
mint aki a sínek közé esett:

Mint aki a sínek közé esett -
vad panoráma, rémes élvezet -
sínek között és kerekek között,
a bús idő robog fejem fölött,
és a halál távolba mennydörög,
egy percre megfogom, ami örök,
lepkéket, álmot, rémest, édeset:

Mint aki a sínek közé esett.
Pszichoanalízis
1885.március 29-én született Szabadkán
Apja Kosztolányi Árpád, a szabadkai gimmnáziumi tanára, Édesanyja Brenner Eulália.
Tizenöt éves, amikor ezt írta naplójába:
„Tudjuk-e, hogy vagyunk. Ez bántott engem egész éjjel. Biztosak vagyunk-e arról? Hátha ez az élet csak egy álom, s nem létező semmi?”
(pre egzisztencializmus)
1903-ban Budapestre utazik; a bölcsészkar magyar-német szakát végzi; megismerkedik és barátságot köt Négyesy professzor stílusgyakorlatain Babitscsal, Juhász Gyulával.
1904
-ben beiratkozik a bécsi egyetemre;
1905
-ben hazatér, de nem megy vissza az egyetemre. Újságíró lesz: (Szeged és Vidéke, Bácskai Hírlap);
1906
-ban a Pesti Napló kéri fel munkatársnak Ady helyére, aki Párizsból küldi tudósításait.
1907
-ben jelenik meg első verseskötete, a Négy fal között - elismerő a fogadtatás, egyedül Ady bírálja. Recenziójának lényege, hogy Kosztolányi irodalmi író, nem életdokumentumokat ír, hanem irodalmi témákat versel meg. Szász Károlyhoz hasonlítja költészetét. Kosztolányi a későbbiekben kilenc cikket ír Adyról. Az utolsó a legnagyobb horderejű.
1908
-ban a Nyugat megindulásakor lett annak szerkesztője.Többek között ehhez a baráti körhöz tartoztak még Ignotus Pállal az élén, Babits Mihály, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Füst Milán és természetesen Ady Endre is.
1908 és 1910 között sokat utazott. Európa különböző országaival, városaival ismerkedett meg. Nagy szerelmi csalódás érte (Lányi Hedvig). Könnyelmű, zaklatott életet élt, s a kártyával is megpróbálkozott.
1913
-ban házasságot köt Harmos Ilona színésznővel, aki Görög Ilona néven írt is. 1915-ben születik fia, Kosztolányi Ádám.
1929-ben A Toll folyóirat körkérdést intézett az írókhoz: mit jelent számukra Ady öröksége? Kosztolányi válasza: Írástudatlanok árulása - különvélemény.
Expresszionizmus
Egzisztencializmus
Antikvitás
virágvasárnap
Filmajánló:
Hegel
Schiller
Zalai Béla
Schopenhauer
Nietzsche
Nyelv
Lélek
Néró, a véres költő 1922
Pacsirta 1924
Aranysárkány 1925
Édes Anna 1926
Esti Kornél
1933
Négy fal között 1907
Boszorkányos esték 1908
A szegény kisgyermek panaszai 1910
Őszi koncert,kártya,mágia 1912
Bűbájos elbeszélések 1916
Tinta "rajzok" 1916
Mák 1916
Káin 1918
Béla, a buta 1920
Kenyér és bor 1920
A rossz orvos 1921
A bús férfi panaszai 1924
Meztelenül 1928
Zsivajgó természet 1930
Számadás 1935
Verseskötetek, novellaciklusok
Regények
Az első nemzedék tagja. A Nyugat első nemzedéke a szimbolizmushoz állt a legközelebb, de vele majdnem egyidőben asszimilálta a parnassz formakultuszát, a szecesszió egzotikumszomját, díszítőkedvét, mesevarázsát, az impresszionizmus üde empirizmusát s mindazt a racionális szigort, mely Flaubert-től és Baudelaire-től a naturalizmusig bontatlan folyamatként létezett és hatott. Így történhetett, hogy a Nyugat-hagyományban ikeradottságokként lehetett jelen a látomás és elemzés, a játék és az ünnepélyesség, az ábránd és az irónia, az ámulás, a nosztalgia és a leleplező indulat. A közlésmódokban a direkt vallomás, gyónás bensőséges formái s az áttételes önkifejezés változatai: a szimbólum, a tárgyiasság, a szerep. Ugyanilyen gazdagsággal kínálhatta termékenyítő mintáit az epika is. A regény ős-princípiumai: a rendkívüli, a csoda, a ráció által is ellenőrzött történetek, a lelki szenzációk eseményeiben ölthettek formát.
Kosztolányi unokabátyja
Sokoldalú tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott: kitűnően hegedült, rajzolt, festett, 14 éves volt, amikor első zenekritikái a Bácskai Hírlapban megjelentek. Érettségi után Budapestre került Szabadkáról orvostanhallgatónak. Unokabátyja, Kosztolányi Dezső ösztönzésére a Budapesti Naplóba írt tárcákat, bírálatokat, majd a Nyugatnak is munkatársa lett. Bartók és Kodály első méltatói közé tartozik.
író, kritikus, zeneesztéta, orvos
Csáth -
A béka
- Kosztolányi
Full transcript