Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IT-screening: Workshop i Gribskov Kommune

No description
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 20 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IT-screening: Workshop i Gribskov Kommune

Dagens program
Præsentation af IT-screeningen og udvalgte sociale teknologier
Gruppearbejde:
Hvad skal der til, for at I kan bruge social IT?
Hvad er det første, I vil arbejde med?
Fælles opsamling
Hvad sker der nu?

IT-screeningen
IT-screening af aktuel status samt fremtidige behov og ønsker til anvendelse af social IT blandt voksne med psykiske lidelser og voksne i misbrugsbehandling i Gribskov Kommune. Anbefalinger til det fremtidige arbejde med social IT.

Deltagere:
Fabianhus
Ahornstien
Søfryd
Støtte og kontaktteam (bostøtte)
Misbrugsbehandling

Aktiviteter:
Spørgeskemaundersøgelse blandt ledere
Workshop for medarbejdere
Fokusgruppeinterview med borgere
Fokusgruppeinterview med ledere samt forvaltningen
Rapport med anbefalinger
Social IT
Social IT er
, teknologi der understøtter og styrker borgernes muligheder for at være aktivt deltagende i eget liv - på trods af de udfordringer de har. Det er, teknologi der har et socialt perspektiv.

Social IT er fx:
computerprogrammer
hjemmesider
apps på smartphones, tablets og computere
(betjeningsudstyr)

Social IT anvendes til:
Kommunikation, fastholde og styrke sociale netværk, dagsstruktur, læring og underholdning, og krisehåndtering.

Eksempler:
Skype
Facebook
IBG
Struktur
YouTube
Min Plan
Resultater fra IT-screening, anbefalinger og præsentation af social IT
Struktur i hverdagen
Selvmonitorering og krisehåndtering
Teknologi som borgeren anvender til monitorering af fx sit humør og sindstilstand samt til krisehåndtering.

I spørgeskemaundersøgelsen svarer lederne, at der ikke bliver arbejdet med digitale løsninger til selvmonitorering og krisehåndtering.

Medarbejdere
• I misbrugsbehandlingen har borgerne individuelle planer, der særligt forholder sig til stress, og hvad der kan udløse stress. Planen skrives ned i et arbejdshæfte, som borgerne kan tage med sig eller lade ligge (det sker meget sjældent)

Borgere
• En borger bruger e-bøger og musik til at koble fra og stresse af.
• En borger siger, at de kan altid ringe til støtte-kontaktpersonen, hvis der opstår en situation. De har nummeret indkodet på telefonen.
Kommunikation samt styrkelse og fastholdelse af netværk
Teknologi som borgeren bruger til at kommunikere med fx familie, venner og støtte-/kontaktperson samt til at styrke og fastholde sit sociale netværk.

I spørgeskemaundersøgelsen svarer lederne, at borgerne bliver støttet i at søge på nettet, bruge YouTube, få oprettet datingprofiler og holde kontakt via sms.

Medarbejdere
• To medarbejdere skyper med borgere. Skype giver dem mulighed for at stille sig til rådighed på skæve arbejdstider, hvilket kan afhjælpe akutte situationer. Medarbejderne er opmærksomme på, at der skal opstilles klare regler for, hvornår de er til rådighed.
• En medarbejdere bruger Skype til at fastholde kontakten til en borger, der er i udlandet.
• Alle medarbejdere bruger sms’er og telefon til at kommunikere med borgerne.

Borgere fra Gribskov Misbrugsbehandling
• Borgerne bruger meget forskelligt teknologi til at kommunikere med deres omverden: Telefon, sms, e-mail, Facetime, Skype og Facebook (vær opmærksom på, at dette ikke er gældende for hele målgruppen).

Borgere i botilbud
• Borgerne i botilbud ser i højere grad deres familie og venner face-to-face
• De bruger telefon, sms og e-mail til at holde kontakt
• De bruger Skype til at holde kontakt med udenlandske venner og Facebook til danske venner.
• Flere af de borgere, der bruger Skype eller Facetime, bruger ikke videokommunikation men kun almindeligt opkald.

Læring og underholdning
Teknologi som borgeren bruger til læring og underholdning. Det kan fx være spil, som borgeren spiller med andre og dermed har et socialt fællesskab omkring.

I spørgeskemaundersøgelsen svarer lederne, at borgerne bliver støttet i at søge på nettet, skrive sms’er, bruge YouTube og oprette profiler på netdating.

Medarbejderne
• Brætspil
• Wii
• Bruger YouTube
- Icebreaker og som relationsskabende, fordi det er sjovt, og man får noget at snakke om.
- Hvis stemningen er dårlig i gruppen, så kan jeg godt finde på at sætte en YouTube film på for at skabe bedre stemning.
• Spil: Wordbrain, fodboldapp osv. Vi har en app, som vi er fælles om. Det skaber en dialog og et fælles tredje, som kan skabe fællesskab.

Borgerne
• PlayStation-spil
• Datingprofiler som Zoosk på Facebook, scor.dk (men bruger det ikke særlig aktivt)
• Spil fx Diablo, StarCraft, World of Tanks
• Film og serier
• YouTube.
1) Hvilken social IT synes I, er mest
spændende at arbejde med?
2) Hvad skal der til, for at I kan bruge social IT
(fx indkøb af IT, kompetencer, organisering)?
3) Hvad er de tre første ting, I vil gå hjem og
arbejde med?
IT-screening
9. december 2014 kl. 09:00-12:00
Workshop i Gribskov Kommune
Gruppearbejde
(inddelt i arbejdspladser)
To roller:
bruger
og
terapeut
Terapeut kan oprette og følge med i aktiviteter
Brugeren løser aktiviteterne i step med stigende eksponeringsgrad
Aktiviteter har opgaver for hvert step

Tilrettelæg forløb på
webtjenesten
Løbende instrukser
på smartphone under øvelserne

Aktiviteter kan deles med andre
Indlejret spørgeskema

Eksponerings-øvelser til mennesker med angst
Teknologi borgeren bruger til at systematisere og strukturere daglige aftaler og gøremål. Det kan eksempelvis være ved hjælp af kalendere, alarmer eller påmindelser.

I spørgeskemaundersøgelsen svarer lederne, at der ikke bliver arbejdet med digital struktur på tilbuddene.

Medarbejdere
• De fleste medarbejdere bruger papirkalendere i form af ugeskemaer og årskalendere både til aftaler med
borgerne og internt i medarbejdergruppen
• Enkelte medarbejdere sender en påmindelses-sms til borgeren før aftale
• På Fabianhus banker medarbejderne på borgerens dør for at minde om en aftale

Borgerne
skaber

overblik over deres aftaler vha:
• En almindelig papirkalender/årskalender
• Telefonens kalender
• Husker det meste i hovedet
• Personalet fra misbrugsbehandlingen ringer eller skriver og minder borgeren om en aftale
• En alarm på telefonen med påmindelser om at tage sin medicin

IBG - Interaktiv borgerguide
• IBG’en giver mulighed for at digitalisere den eksisterende information om aktiviteter, vagtplaner, madplaner, opskrifter, gruppebehandling, planlægning af vaskedage osv.

• IBG’en skaber en fælles platform for læring og kan måske skabe interesse hos de mere skeptiske borgere, der ikke har mod på eller lyst til at bruge teknologi.

• IBG’en kan fungere som en fælles platform, hvor både borgere og medarbejdere kan lære at anvende teknologi i trygge rammer.

• IBG’en kan give et overblik over, hvad der sker på tværs af de forskellige tilbud. Den kan give borgeren lyst til at deltage i flere aktiviteter.
Struktur
Medarbejderne kan godt se en værdi i digital struktur for nogle borgere. De borgere, vi har interviewet, er dog mere tilbageholdende. Det er vores vurdering, at nogle af de borgere, der ikke deltog i interviewene, vil have gavn af at bruge digital struktur.

Både borgere og medarbejdere ønsker, at borgerne kan få en automatisk påmindelse om fx behandlingstider i misbrugsbehandlingen og aftaler med bostøtten.
iMindfulness
Min Plan
• Der er en fordel ved, at borgerne kan blive guidet i, hvad de skal gøre, hvis de fx oplever et angstanfald.

• Funktionerne ‘Mine symptomer’ og ‘Strategier og løsninger’ kan med fordel blive udfyldt af borger og medarbejder i fællesskab. Dette giver en god mulighed for at tale med borgeren om vedkommendes egen forståelse af sin sygdom og handlemuligheder i akutsituationer.

• En borger udtrykker bekymring over funktionen ‘Nærmeste psykiatriske skadestue’. Borgeren er utryg ved, om andre kan se, hvor han befinder sig.
Skype og Facetime
• Skype er meget anvendeligt til at holde kontakt, hvis en borger er ude af huset i længere tid.

• Skype giver mulighed for, at se borgeren og have øjenkontakt. Det er ikke muligt at lyve om sin tilstand på samme måde på Skype som på e-mail, sms eller telefon.

• Medarbejderen fra misbrugsbehandlingen fortæller, at mange borgere har brudte familierelationer. De vurderer, at e-mail er et godt medie til at genetablere kontakten. Derefter kan Skype eller Facetime være en god mellemvej mod et fysisk møde.

• Skype giver fleksible kommunikationsmuligheder. I misbrugsbehandlingen er der borgere i efterbehandling, som er på arbejde i løbet af dagen. Borgerne kan have svært ved at få tid til at komme til efterbehandlingen, når det foregår i arbejdstiden.

• De medarbejdere, der dækker et stort geografisk område, kan med fordel skype med de borgere, hvis der opstår en krisesituation.


DoDoneGone
Scan How

• Scan How vil være godt for de borgere, der har angst. Borgerne kan med Scan How blive guidet og træne sig selv i fx at handle, tage bussen, komme ud blandt andre mennesker. Scan How kan give en tryghed og give borgerne noget at støtte sig til.

• I misbrugsbehandlingen har borgerne tankejournaler. Medarbejderne og borgerne arbejder med, hvordan borgerne kan udfordre og ændre deres tankemønstre, når de vågner om natten. Medarbejderen vurderer, at Scan How kunne være interessant i disse situationer, da den kan indeholde en struktureret guidning i, hvad borgeren skal gøre, når han vågner om natten.

For de borgere der har brug for afslapning og ro, vil vi anbefale jer at kigge på app’en iMindfulness. App’en indeholder en introduktion til mindfulness og tre guidede meditationer af forskellig varighed
Gruppeinddeling
1) Misbrugsbehandlingen inkl. Yvonne

2) Støtte-Kontakt inkl. Lars

3) Fabianhus, Søfryd og Ahornstien inkl. Pernille
Full transcript