Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Thực tiễn là mục đích của nhận thức

No description
by

Linh Nguyễn

on 13 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Thực tiễn là mục đích của nhận thức

Thực tiễn
- Là
hoạt động vật chất, có mục đích
- Tất cả những hoạt động bên ngoài hoạt động tinh thần của con người đều là hoạt động thực tiễn.
- Có tính
lịch sử - xã hội
: là hoạt động của con người trong xã hội và trong những giai đoạn lịch sử nhất định
-
VD:
Do nhu cầu giao tiếp, ngành viễn thông ra đời để đáp ứng nhu cầu xã hội là con người muốn gần gũi nhau hơn, nhu cầu gặp mặt và trò chuyện bất kể khoảng cách địa lý
-
Mục đích:
là nơi hay cái gì đó tự vạch ra để quyết tới được, đạt được
-
Nhận thức:

quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc của con người, để tạo những hiểu biết về chúng
-
Mục đích của nhận thức:

cải tạo hiện thực khách quan, đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của con người
Thực tiễn là mục đích của nhận thức
Hoạt động sản xuất vật chất
xây nhà
lắp ráp ô tô
chế biến thức ăn
Hoạt động chính trị - xã hội
mít tinh
biểu tình
bầu cử
Hoạt động thực nghiệm khoa học
nghiên cứu giống
cây trồng
bào chế thuốc
thí nghiệm
Mục đích của nhận thức
Thực tiễn là mục đích của nhận thức
T
hống nhất giữa lý luận
và thực tiễn
được Hồ Chí Minh hiểu trên tinh thần
biện chứng
:
Thực tiễn
cần
lý luận
dẫn dắt, chỉ đạo, hướng dẫn
Lý luận
phải dựa trên
thực tiễn
,
phản ánh thực tiễn,
luôn
liên hệ với thực tiễn
, nếu không sẽ mắc phải bệnh giáo điều.
Thực tiễn, lý luận
nương tựa vào nhau, bổ sung cho nhau.
“Thực tiễn không có lý luận
hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng.
Lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn
là lý luận suông."

Hồ Chí Minh
Ví dụ
thành đạt
học
Nhận thức

phục vụ hoạt động thực tiễn và nâng cao hiệu quả của thực tiễn
cải tạo thiên nhiên, cải tạo hoàn cảnh, đem lại lợi ích cho xã hội
- Những tri thức kết quả của nhận thức chỉ có giá trị khi được vận dụng vào thực tiễn
Bài học
Full transcript