Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CHÀO MỪNG THÀY CÔ VÀ CÁC BẠN

No description
by

vi hạnh

on 28 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CHÀO MỪNG THÀY CÔ VÀ CÁC BẠN

.
.
CHÀO MỪNG THÀY CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐẾN VỚI BÀI THẢO LUẬN CỦA
NHÓM 3

Đề tài : Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Cầu Giấy.
Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài
Có rất nhiều các ngân hàng thương mại.
Số công trình nghiên cứu về đề tài này còn ít.
Một số các đề tài nghiên cứu liên quan đến công trình nghiên cứu là:
“Báo cáo thực tập tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam tại chi nhánh Hà Nội” tác giả Nguyễn Thị Bích Hà . Thời gian nghiên cứu từ 2005 -2008.
Tiểu luận: ”Giải pháp mở rộng vốn huy động tại chi nhánh BIDV Cầu Giấy” tác giả Nguyễn Văn Thực, thời gian nghiên cứu từ 2004 -2006.
Tiểu luận: “ Huy động vốn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong những năm gần đây” tác giả Nguyễn Quốc Huy.
...
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
1. Tên đề tài
2.Tính cấp thiết của đề tài
3. Tổng quan tình hình nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Câu hỏi nghiên cứu
6. Mục tiêu nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Kết cấu của báo cáo nghiên cứu
9. Kế hoạch nghiên cứu

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
- Phạm vi nghiên cứu:
Câu hỏi nghiên cứu của đề tài
- Tiền gửi tiết kiệm là gì?
- Những nhân tố nào ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy?
- Các nhân tố ấy ảnh hưởng như thế nào đến tiền gửi tiết kiệm? Và nhân tố nào ảnh hưởng nhiều nhất?
- Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy đã làm gì để khắc phục những nhân tố có ảnh hưởng tiêu cực đó?

Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng.
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng.
Đánh giá mức độ ảnh hưởng.
Đề xuất giải pháp.
Phạm vi không gian
Phạm vi thời gian
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập số liệu
Phân tích định tính
Phân tích định lượng
Kết cấu của báo cáo nghiên cứu
ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ CỦA BÁO CÁO
Chương I. Cơ sở khoa học về vấn đề nghiên cứu
A. Cơ sở lý luận
1.1 Tổ chức tín dụng
1.1.1. Khái niệm
1.1.2 Đặc điểm
1.2 Tiền gửi tiết kiêm
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Đặc điểm
1.2.3 Phân loại tiền gửi tiết kiệm và vai trò của tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng
1.2.4 So sánh với các ngân hàng khác
B. Cơ sở thực tế
1.3 Tình hình gửi tiền tiết kiệm ở các ngân hàng tại Việt Nam
1.3.1 Tình tình gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng BIDV
1.3.2 Tình hình gửi tiền tiết kiệm ở một số ngân hàng khác
1.3.3 So sánh giữa ngân hàng BIDV với các ngân hàng khác
1.4 Ý nghĩa nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến tiền gửi tiết kiệm
Chương II. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy.

2.1 Tổng quan về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV:
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng BIDV
2.1.2 Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy
2.1.4 Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy
2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy:
2.2.1 Tâm lý của người tiêu dùng
2.2.2 Nhân tố thuộc về kinh tế - xã hội
2.2.3 Nhân tố thuộc tính của ngân hàng
2.3 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy:
Chương III. Giải pháp nhằm thu hút khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy.

3.1 Căn cứ đưa ra giải pháp
3.1.1 Điểm mạnh
3.1.2 Điểm yếu
3.2.3 Cơ hội
3.2.4 Thách thức
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng gửi tiền tiết kiệm của ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy
3.2.1 Giải pháp về lãi suất
3.2.2 Giải pháp về đa dạng hóa gửi tiền tiết kiệm
3.2.3 Giải pháp về nâng cao hiệu quả thương hiệu,uy tín
3.2.4 Giải pháp về chất lượng dịch vụ
3.2.5 Giải pháp liên quan đên các hình thức chiêu thị

Kế hoạch nghiên cứu
A. Quá trình nghiên cứu:
Các bước trong quá trình nghiên cứu.
1.1 Đề xuất một đề tài.
1.2 Xác định xem có cần thiết phải nghiên cứu đề tài không.
1.3 Xác định mục tiêu nghiên cứu.
1.4 Xác định thiết kế nghiên cứu.
1.5 Xác định thông tìn cần thu thập.

1.6 Xác định phương pháp thu nhập thông tin
1.7 Phân công công việc hóa
1.8 Tổng hợp và hoàn chỉnh thành kết quả nghiên cứu
B. Tiến độ thực hiện
Nhóm 3 bắt đầu nghiên cứu chọn đề tài, họp nhóm, phân công công việc cho đến tổng hợp và hoàn thành bản word, làm slide thời gian trong vòng 4 tuần.
Thời gian: ngày 5/9/2014 – 30/9/2014
C. Phân công nhiệm vụ nghiên cứu

CẢM ƠN THÀY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
Full transcript