Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KOMPANIA AMC

No description
by

Kristina Mk

on 15 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KOMPANIA AMC

Misioni i kompanisë AMC
Struktura Organizative e AMC-së
Vizioni i AMC  është të jetë lider i tregut të telekomunikacionit në Shqipëri duke u fokusuar tek Kënaqësia e Klientit, Risia dhe Cilësia e Shërbimeve të ofruara.

Vizioni
“Te ruajë pozicionin e saj lider në tregun e telefonisë në Shqipëri ,për sa i përket pjesës në treg dhe fitimit ,duke përmirësuar shërbimet dhe duke shtuar minutat e bisedës, si dhe duke u diferencuar nga konkurrentët”.


Kompania ruan parimet përmes të cilave synon :

Respektimin e të gjitha paleve te perfshira : abonentëve, punonjësve, aksionerëve, furnitorëve dhe komunitetit
Përpjekjet për shërbim të cilësisë së lartë
Formimin e një lidhje besimi me abonentët tanë, me anë të transparencës në veprime
Zbatimin e një qeverisjeje pozitive dhe të përgjegjshme korporate.
Përkushtimin ndaj inovacioneve
Ruajtjen e mjedisit
Përkrahjen e politikave moderne të shëndetit dhe sigurisë.

2002-2003
2004-2006
2011-2015
2007-2010
2000-2001
1995
2002 Dhjetor: AMC hedh në treg shërbimet roaming për ALBAKARTA
2003 Dhjetor: Mbulimi i rrjetit të AMC arrin 90% të popullsisë dhe 80% të territorit

2004 Dhjetor:  Hedh në treg “AMC Wireless Internet” përmes GPRS
2005 Shkurt: Hedh në treg shërbimet MMS 
Tetor: Përshtat identitetin e korporatës të COSMOTE, duke qenë e para kompani e grupit që konsolidoi vizualisht pozicionin e saj në grup
2006 Tetor: Nis programe biznesi për klientët Corporate, duke ofruar shërbime të integruara për sipërmarrjet e mëdha si dhe për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
AMC hedh në treg oferta të reja dhe konkurruese me kategorinë “Friends & Family”

2011 Shtator: AMC është ofertuesi më i lartë në tenderin për licencën e dytë 3G në ShqipëriNëntor: Sjell më sukses iPhone 4S në tregun shqiptarDhjetor: Ofron shërbimin fiks “AMC Fix”, duke ofruar çmimet më konkurruese në tregun shqiptar

2012 Janar: Hedh në treg shërbimet e gjeneratës së 3-të në Shqipëri, vetëm 3 muaj pas marrjes së licencës 3G, me çmimet më konkurruese dhe shpejtësinë më të lartë të të dhënave në treg, duke arritur deri në 48 mbps.

Qershor: AMC mbulon me sinjal 3G rreth 95% të vendit.Nëntor: AMC vlerësohet me çmimin “Ekselencë në biznes” për shërbimin 3G.

Dhjetor: Partners Albania i akordon AMC çmimin e Filantropisë 2012, për kontributin e vazhdueshëm në fushën sociale.


U themelua në nëntor 1995, si kompani shtetërore, dhe filloi veprimtarinë tregtare në maj të vitit 1996.
Ishte kompania e parë e telekomunikacionit celular në Shqipëri.

AMC është një kompani aksionere e regjistruar sipas ligjit shqiptar Nr. 7638, datë
14.12.1992 për “Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” – i ndryshuar.
2000 Gusht: COSMOTE blen 85% të aksioneve të AMC

Dhjetor: AMC hedh në treg produktin me paragesë ALBAKARTA

2001 Dhjetor: Numri i abonentëve kalon 273 mijë

2007 Shkurt: Abonentët AMC arrijnë shifrën 1 milionQershor: E para në tregun shqiptar që ofron teknologjinë EDGEShtator: Hedh në treg brandin me parapagesë WHAT’S UP me tarifat më të leverdisshme në treg

2008  Dhjetor: Abonentët e AMC arrijnë në 1.4 milion .
AMC paraqet programet Business për abonentët e saj korporatë. U ofron zgjidhje të integruara sipërmarrjevetë vogla, të mesme dhe atyre të mëdha.

2009 Dhjetor: Abonentët e AMC kalojnë shifrën 1.9 milionë.

2010 Janar: Vë në zbatim fushatën e re të pozicionimit të korporatës, me sloganin “E shohim botën si ti” Në bashkëpunim me RIM dhe Apple, hedh në tregun shqiptar me sukses BlackBerry dhe iPhone


Produktet dhe Shërbimet
AMC ofron një gamë të plotë produktesh dhe shërbimesh në telefoninë celulare për abonentët e saj me parapagesë dhe me kontratë.
produktet dhe shërbimet kryesore të AMC:
Shërbimet me parapagesë (për të gjitha moshat dhe kategoritë e abonentëve);
Produktet me kontratë (për individët, për kompanitë e vogla, të mesme dhe kompanitë e mëdha);
AMC Fiks, i cili përdoret në shtëpi;
Shërbimet me vlerë të shtuar, të tilla si:Interneti, SMS, MMS, thirrjet konference,shërbimi i postës elektronike, ringtonet, shërbimi funtune, etj:
Shërbimet Roaming dhe aparatet celulare dhe aksesorët, siç janë: telefonat, Bluetooth, kufjet, karikuesit, kompjuterat, tablet, laptop, USB etj.

Individë
Business
Në shtëpi
AMC FIKS me parapagesë
Merrni AMC FIKS me parapagesë
Paketa mujore 'AMC'
Paketa mujore Fiks Kombëtare + AMC
Paketa mujore Kombëtare Fiks + Celular
Paketa mujore Universale

AMC Roaming
Roaming me parapagesë
Plane tarifore dhe Oferta

Me parapagesë
Me kontratë
Aplikacione dhe Shërbime

Shërbimet AMC
Aplikacione
Telefona celularë

Tech Fest
iPhone 6
iPhone 5s
iPhone 5c
Telefona Premium
Telefona Smartphone
Telefonat me HD Voice
MMS
Internet 3G

Interneti në celular
Në Laptop, PC & Tablet
Testo shpejtësinë e internetit
Programet dhe shërbimet
Business TOTAL
E-bill
Corporate Control
Menaxhimi i faturave dhe pagesave
Business Online
Interneti në celular
Në laptop dhe tablet
BlackBerry
Roaming business
AMC Traveller telefonata
AMC SMS Traveller
AMC DATA Traveller me kontratë
Mbulimi Roaming
Kontakte për Biznese
Këshilltari Personal i Biznesit
Na kontaktoni
AMC FIKS me kontratë
Paketa Bazë
Paketa Bazë+
Paketa Ekstra

AMC Mobile Broadband

AMC WiFi
Paketat e AMC Mobile Broadband me parapagesë
Planet mujore të AMC Mobile Broadband me kontratë
AMC Mobile Broadband SIM me parapagesë

AMC Traveller telefonata
AMC SMS Traveller
AMC DATA Traveller me parapagesë
Tarifat Roaming me parapagesë
Roaming me kontratë
AMC Traveller telefonata
AMC DATA Traveller me kontratë
AMC SMS Traveller
Tarifat Roaming me kontratë
Roaming - Info dhe këshilla
Shtetet e mbuluara me AMC Roaming - me kontratë
Këshilla për përdorimin e Roaming
Rrjeti Komercial
AMC
zotëron një rrjet komercial të zgjeruar dhe modern nën pronësinë e saj private, me mbi 172 dyqane dhe shumë pika të tjera kontakti në të gjithë vendin.
AMC ka partnerë shpërndarje,përfaqësues komercialë dhe shpërndarës që ofrojnë mundësinë për t’iu drejtuar
konsumatorëve të vet në një mënyrë efektive dhe fleksibël.
Këto rrjete ndahen në:

Rrjeti Qendror:
MSC, MSS, MGW, BSC
• Rrjeti i Aksesit:
Stacionet Bazë, Rrjeti i Transmetimit, i cili siguron ofrimin e shërbimeve.
Ne fund te vitit 2014, rrjeti i kompanisë përbëhej nga 597 stacione bazë në të gjithë vendin.


SOWT

- Punonjes te Kualifikuar
- Eksperienca te specializuara
- Kultura e lidhurme cilesin
- Marke nderkombetare
- Investime ne fusha jo-fitimprurese
- Game te gjere produktesh dhe sherbimesh
- Njohja e konkurrences
-Sponsori kryesor ne evente kryesore
-Perkushtim ndaj risive
-Pergjithesia sociale
 - Hapja e dyqaneve pothuajse në të gjitha qytetet e Shqipërisë ,I siguron AMC afrimitet më të madh me klientin neper qytete .
- Tregu I gjere I klienteve 
- Njohja e veprimeve të konkurrencës brënda të njëjtit mjedisë.

- Hyrja e konkurenteve te rinj.
-Paketat e programeve dhe shërbimeve po bëhen gjithnjë e më të larmishme dhe komplekse
-Zhvillimi intesiv i tregut
-Rritja e nderhyrve te rregullatoreve
-Konsumatorët shfaqin besnikëri ndaj markave te kompanive te tjera


- Shtimi I dyqaneve dhe decentralizimi I autoritet
-Mungesa e një rrjet të konsoliduar për të përballuar sfidat e ardhshme teknologjike .
-Reduktimi i vazhdushem i i cmimeve te produkteve dhe sherbimeve
-Mos reagimi i menjershem ndaj ankesave te klienteve
-
Konkurruesit kyc të kompanis
Vodafone Albania Sh.A. .
Vodafone u prezantua në tregun shqiptar në Gusht 2001 .Vodafone Albania është operatori i parë që prezantoi shërbimet e teknologjisë 3G në Shqipëri në Janar 2011. Vodafone ju ofron mbi 2 milion klientëve të saj në Shqipëri një gamë të gjerë shërbimesh komunikimi të një cilësie të lartë, duke përfshirë komunikimin zanor dhe të të dhënave duke siguruar që klientët të përdorin rrjetin më të mirë të komunikimeve elektronike dhe të përfitojnë nga shërbime novatore dhe cilësore.Vodafone Albania ka aktualisht një rrjet prej 139 dyqanesh në të gjithë vendin .

Eagle Mobile, një markë brenda kompanisë ALBtelecom
Kompania tashmë karakterizohet nga një strukturë e re dhe dinamike, e cila është e fokusuar tërësisht te klientët dhe kënaqësia e tyre, si për cilësinë e shërbimeve të ofruara, ashtu edhe për aplikimin e çmimeve të arsyeshme.
Objektivi i ALBtelecom dhe Eagle Mobile është ofrimi i shërbimeve bashkëkohore për qytetarët shqiptarë dhe shndërrimi i Shqipërisë në qendrën kryesore të teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit në rajon. Objektivi i ALBtelecom dhe Eagle Mobile është ofrimi i shërbimeve bashkëkohore për qytetarët shqiptarë dhe shndërrimi i Shqipërisë në qendrën kryesore të teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit në rajon

PLUS
duke qenë kompania më e re në tregun e telekomunikacionit në Shqipëri, ka avantazhin e përdorimit të teknologjisë më të avancuar si dhe një rrjet të konsoliduar për të përballuar sfidat e ardhshme teknologjike.

Ofron nje game te gjere shërbimesh komunikimi të një cilësie të lartë.

Strategjiat Kundër konkurrentëve
Kompania AMC luan rolin e liderit në tregun objektiv .


Shtimi i pjeses specifike ne treg
Fitimi i pjeses ne treg behet nepermjet permiresimeve ne cilesi ,ne rinovime .
AMC duhet te ruaj fuqite duke ulur kostot e saj

Objektivi I AMC-se është të mbajë pozicionin e lidert në tregun objektiv nëpërmjët rritjes se kërkese parësore .
Duke kërkuar përdorus të rinjë në segmente demografikë të rinj . Dukë bindur njerëzit që ta përdorin shërbimet dhe produktët AMC më shpesh.

Mbrojtja e pjeses të tregut me ndihmën e strategjive mbrojtëse dhe sulmuse .
Mbrojtaj e pozicionit (zgjatja e linjës të shërbimeve duke hedhur në treg sherbime të reja.
Mbrojtja e pikave kryesore

Departamenti I marketingut për prezantimet e produkteve dhe shërbimev koordinon
reklamën ,mardhëniet publike ,shitjen personale ,promocioni I shitjes
.
AMC synon riforcimin e emrit të markes që shoqëronë produktet dhe sherbimet si dhe pikat kryesore të pozicionimit të produkteve dhe shërbimeve


AMC I reklamon produktet dhe shërbimet në mediet kryesore të përbër nga
media ekspozuese
(posterat ,shënja ,tabela)
media e shkruara
( gazeta ,post direkte )
mediet e programuara
(Televizone kombetar si në Klan tv ,Top channel ,Ora news ,News 24 ,rtsh etj)
,dhe media e elektronike dhe online.

Reklama me re e publikuar në 04 Prill 2015 më titullin :Bëhuni gati për eksperiencën 4G në rrjetin më të mirë me Samsung Galaxy S6.Bota jonë, ti” është filozofia jonë.


Përjeto botën tënde!
Çdo ditë e re na sjell një risi,çdo risi na mundeson zgjedhje të reja, me të cilat krijojme eksperienca të ndryshme,e kështu krijojme botën tonë.
Mirë se vjen në botën tonë, ku në qendër je ti!


Çka do të thotë se filozofia e AMC është përgjegjshmëria sociale e deri te operacionet më të thjeshta që synojnë të krijojnë një impakt të vërtetë dhe të sjellin vlera për abonentët dhe mbarë shoqërinë.

Respekti
Në vendosjen e cmimit kompania mban parasysh kostot,konsumatorët dhe konkurruesit.Tekniken që përdor më shpesh Kompania AMC është vendosja e cmimit mbështetur në konkurrencë.

Te ruaje pozicionin e saj lider ne tregun e telefonise ne Shqiperi ,per sa i perket pjeses ne treg dhe fitimit ,duke permiresuar sherbimet dhe duke shtuar minutat e bisedes si dhe duke u diferencuar nga konkurrentet .
ruajmë parimet tona dhe njëkohësisht synojmë:
• Respektimin e të gjithë steikholldërve: abonentëve, punonjësve,
aksionerëve, furnitorëve dhe komunitetit
• Përpjekjet për shërbim të cilësisë së lartë
• Formimin e një lidhjeje besimi me abonentët tanë, me anë të
transparencës në veprime
• Zbatimin e një qeverisjeje pozitive dhe të përgjegjshme korporate
• Përkushtimin ndaj inovacioneve
• Ruajtjen e mjedisit
• Përkrahjen e politikave moderne të shëndetit dhe sigurisë

Në vitin 2013, AMC prezantoi një sërë produktesh dhe shërbimesh të reja:

AMC Mobile Broadband (Internet celular në brez të gjerë) (3G me një shpejtësi deri në 42 Mbps) në paketa të ndryshme;
AMC traveller
Aparate celularë AMC Touch me çmim të ulur;
Ekskluzivitet në Shqipëri për I-phone 5s dhe I-phone 5c me çmim të ulur;
Paketat AMC Universal për abonentët me kontratë
Planet tarifore Business Relax and AMC Relax
Shërbimin Deezer për të dëgjuar muzikë dhe opsionin AMC WiFi.
Iu akordua çmimi për Ekselencë në PK, si operatori më i përgjegjshëm i vitit nga ana sociale për kontributin e saj të qëndrueshëm ndaj mjedisit dhe grupeve në disavantazh.
Sot AMC numëron mbi 2.06 milionë abonentë, të shtrirë në të gjithë territorin e vendit, ku mbulimi i popullesis eshte 99.80 % .

AMC, eshte një ndër punëdhënësit e mëdhenj në Shqipëri, me 471 punonjes .AMC e përkufizon Përgjegjësinë e Korporatës si një angazhim të kompanisë për të kontribuar në një zhvillim të qëndrueshëm global, duke marrë në konsideratë objektiva ekonomike, ekologjike dhe sociale në proceset tona të vendim-marrjes, duke punuar dhe komunikuar me palët e interesit të brendshme dhe të jashtme, si dhe duke përmirësuar në
ë njëjtën kohë konkurrueshmërinë e kompanisë.

Kuadri i Përgjegjësisë Sociale të Korporatës gjatë katër viteve të fundit përqendrohet në çështjet më materiale si
Tregu, Punonjësit, Mjedisi dhe Shoqëria.

Modelin e përgjegjësisë sociale AMC e zbatone për të përmirësuar arritjet
tregtare, si dhe për të rritur cilësinë e jetës në komunitetet ku
shtrin aktivitetin.

Kompania ka krijuar një strukturë të integruar qeverisje për të lidhur ngushtë Përgjegjësinë
e Korporatës me manaxhimin strategjik dhe veprimtaritë për implementimin operacional të
të gjithë kompanisë.
Bordi Drejtues
Drejtori Ekzekutiv
Zyra për Çështjet e Korporatës
Njësia për Përgjegjësinë e Korporatës

Organizmat dhe rolet e strukturës organizative të AMC
Strukturat e PK brenda Departamenteve
Skuadra për Manaxhimin e Mjedisit (SMM)
Skuadra e Shëndetit dhe Sigurisë (Sh&S)
Skuadra për Manaxhimin e Vazhdimësisë së Biznesit (BCM)
Skuadra për Manaxhimin e Krizave (SMK,
Skuadra për Reagimin ndaj Incidenteve (SRI)
Skuadra për Komunikimin e Krizave (SKK),
Struktura e Manaxhimit të PK
Qeverisja e Korporatës
Qeverisja e Korporatës i referohet një sërë parimesh të përvetësuara nga kompania,
që synojnë të mbështesin performancën '
dhe interesat e të gjitha palëve të interesit.
AMC vepron në përputhje me legjislacionin përkatës kombëtar dhe ndërkombëtar për qeverisjen e korporatës.
Struktura qeverisëse e AMC përbëhet nga organizmat :
Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve
Këshilli Mbikëqyrës
Bordi Drejtues
Angazhimi i Grupeve të Interesit
AMC i identifikon palët e interesit si ato aktorë me ndikim të drejtëpërdrejtë ose influencë në suksesin e qëndrueshëm të kompanisë.

Angazhimi i grupeve të interesit është një dialog interaktiv që e lejon AMC-në të punojë me ta për realizimin e objektivave të përbashkët.

Ata kategorizohen në nëntë grupe, të cliët janë:

konsumatorët
aksionerët
punonjësit
partnerët e zinxhirit të vlerave
autoritetet
organet shtetërore
komunitetet lokale
media
organizatat jofitimprurëse.
Metodat e dialogut të AMC-së me grupet e të interesit.
AMC është një kompani aksionere e regjistruar sipas ligjit shqiptar Nr. 7638, datë 14.12.1992 për “Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” – i ndryshuar.

99.76% e kompanisë zotërohet në mënyrë direkte apo indirekte nga OTE, i cili është një grup multinacional me prezencë të gjerë në Europën Juglindore .

Kompetencat dalluese
Devotshmeria dhe perkushtimi i punonjesve .
Ofrimi i standarteve te tekonolgjise sipas normave dhe parametrave te BE.
Pershtatja ndaj kerkesave te tregut .
Motori i komunikimeve me cilesore dhe inovacioneve ne Shqiperi
Albanian Mobile Communication Sh.A.
Faktoret kyc te suksesit
Tregu i synuar
Teknologjia
Metoda e shitjes dhe shperndarjes
Fitimi
Produkti i ofruar
Përgjegjësisë Sociale të Korporatës

Politika transparente dhe reduktim tarifash.
Te zbatoj ligjet .
Te krijohet nje angazhim te fuqishem ne drejtim te kenaqjen e klientve .
Kompania AMC duhet te permiresoj :
Sherbimi ndaj klientit per te qene sa me eficent dhe profesionaliste ,perben celsin kryesore te imazhit te kompanise.
Ju Faleminderit !
Full transcript