Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Orsi Szabó

on 15 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

résztvevők érkezése
ráhangolódás,
bemutatkozás
a digitális
állampolgárságról
általában
digtiális
eszközhasználat
digitális
viselkedés,
digitális
"személyiség"
digitális
tanár, tanuló,
iskola
nézőpontok:

Y generáció
kutatói
vélemények

résztvevők előadásai,
pódiumbeszélgetések
a kruzus
lezárása
facebook
beszélgetések
előadások
csoportos
beszélgetések
közös
dokumentumok
szerkesztése
júli 1-5
júli 10 - végig
?
... és ami kimaradt...
A kurzus szerkezete
orális és mentális konnektivista kielégülések 3 héten át...
egymás online
megismerése
Gondolkodjunk együtt
a digitális állampolgárságról!
Hamarosan itt olvashatod a visszajelzőlapok eredményeit és a kurzus összefoglalóját.
Digitális állampolgárság kurzus, 2013
Értesítünk majd!
Közös élményeink
2013. július 1. A kezdet
megfoghatatlan tér, tárhelyek, kapcsolatok
kvarcóra
fényképezőgép
automatizált és uniformizált
torzíthatóság
változtatás,
személyre szabás

kamera
technológia
eszközök: óra, mérleg
virtuális
módszer,
tananyag
robotszkenner
online
mindent lát, mindenhol ott van
életünket átszövi
gyűszűvirág
nullák és az egyesek
két állapot ennyire változatos formák létrehozását eredményezi
0/1
pontszerű, azaz nem analóg (folyamatos), hanem szaggatott jel.
rugalmas, olcsó, kényelmes, nyersanyagkímélő, hozzáférhető, demokratikus(abb)
Könyv helyett Kindli
web 2.0
programozott eszközök, alkalmazások
az emberek mindennapjait könnyítik meg
digitális majális (Galla szám)
modern, gyors, mindent tudó, módosítható,
diszkrét
virtuális élettér első generációja és az ebben való megjelenés, ennek beélése, megélése, ennek lehetőségei
Rózsa Gyuri
"Digitális
Digitális állampolgárság kurzus, 2013
a jövő
(álom)iskolája
a tanár mentor: felméri, hogy milyen eszközöket kell használni, melyik gyerek mibenjó


projektorientált oktatás
egymás és saját maguk fejlesztése
okostelefonok beépülnek az oktatásba
megjelenik egy új eszköz
pedagógusok mindegyike megfelelő írástudással fog rendelkezni

technológiai eszközök mindenki számra elérhetőek
rugalmas iskola: követi a tanár a technológiát
öleléssel, mosollyal, okostelefonnal: GYEREKCENTRIKUS Iskola
az iskola egy intézmény,
ahol jól lehet tanulni
kihívást kapnak a gyerekek
gamifikált oktatás: pozitív ösztönzés - ez lesz az osztályzás alternatívája ( a gyerek ebben kiélheti a játékos szenvedélyét)
a gyerekek tudják,
hogy nekik jó az, hogyha tanulnak
ezzel előrébb jutnak
a gyerekek tudatosak
max 15 fős osztályok
egy problémán dolgozunk, aminek otthonos színtere lehet az iskola - biztos otthon, visszatérő helyszín, de nem egyetlen helyszín
beszélgetős helyszín, tagolt tér - mindenki megtalálja azt a helyet, ahol ő kreatív tud lenni
szülők tanárok- diákok-együtt megbeszélik, hogy a következő 3 hónapban milyen problémával foglalkoznak
van benne GYEREK
duális rendszer:
elit iskolák és osztályozós tömeg
a jövő
(álom)tanára:
life long learning: alakítja,
követi a változásokat
"tanuló tanár"
pozitív emberi tulajdonságok
megértő
elfogadó
karizmatikus: hiteles személyiség, önmagát adja, szerethető, szeresse a gyerekeket
tudjon és szeressen játszani
- fiatalon tart, segít a gyerekekkel való em-ben
nyugodt és kiegyensúlyozott
mer segítséget kérni, ha problémája van, akár a kollgáktól, akár a gyerekektől is: teacher aid
ismeri és meri vállalni személyes képességeit, saját módszereit, ezeket törekszik tökélyre fejelszteni
empátia
a jövő morzsái
a jelenben:
példaiskolák
léteznek Budapesten
drámapedagógia az iskolában
alapítványi
iskolákban:
projektiskola
Hejőkeresztúri
iskola: sok jót hallottunk róla - ez már nem is morzsa: olyan, mintha a jövő lenne
Dawn-os kisfiú és zseni egy osztályon belül
sok tanáregyéniség már megfelel ennek az ideális képnek
önjáróbban eredményes diákok
kötelező pedagógus-továbbképzés
elit iskolák
Palánta (?) iskola
alternatív nevelési
módszerek - új eszközökkel
működő fórumok
tanárblogok
gamifikáció magjai sok tanárban el vannak hintve
külföldön vannak jó minták (institute of play / quest to learn), oktatójátékok
Mome: technikai integráció megvalósul
minden iskolában megvan már valamilyen apró részlet
törekvés, próbálkozás sok tanárban megvan
megjavítanák a laptopomat, amit használok órán
kollégák anyagait meglátom az interneten
elmondják, mit csinálnak az órán
fényképeket csinálnak az órán
jól érzem magam
az iskolában
kezemben vannak azok
a tankönyvek, amikből tanítani fogok
le tudok feküdni 11kor a másnapi órákra való készülésben
van értelme a nyári munkámnak
úttörők kirpóbált módszereit látom a kereskedelmi csatornákon
sok pénzt költöttünk
digitális anyagokra
amikor megkérdezek egy pedagógust, hogy milyen eszközöket használ, akkor elkezdi sorolni, hogy miket
a jövő morzsái
a jövőben:
Álomiskola
három lépésben

•Tanár – diák kapcsolat a neten
oegymás bejelölése
odiákok normaszegyő viselkedései
•puskázás és tanulás
ohonnan származnak a használt anyagok?
oelegendően nehéz, gondolkodtató feladatok
•eszközhasználat
oesélyegyenlőség
oírással tanulás – a tábla fegyelmez?
•munkahelyre készít fel?
•kollégák motiváltsága, motiválhatósága
•tanár-diák természetes nethasználat különbség

Problémák,
dilemmák,
kérdések

nem akarom magam előtérbe tolni azzal, hogy én szervezem meg a csoportot, én mutatom be az eszközöket
nem marad ideje a pedagógusnak átállni erre a gondolkodásmódra - tananyagfókuszú a működés, nem módszerfókuszú
a tanítványok előbbre vannak, mint a tanárok
a fórumokra mindig ugyanazok jönnek el
szigetszerű, esetlegesek maradnak a jó gyakorlatok
máshol vannak az oktatásirányításnak a hangsúlyai jelenleg
hozzáférési problémák: sok iskolában nincs wifi, nem elegendő a sávszélesség
azt szeretnénk, hogy már holnap működjön minden: de ez idő, át kell beszélni
a szülő közbelépne a gyereke otthoni túlzásba vittnek ítélt nethasználatának - a gyerek válasza, hogy házi feladatot csinál - ebben a szülők gyakorlatlanok, még kevesebb eszközt ismernek, mint a tanárok
45 perces tantárgy és kötött tematika: gátat szaba flipped classroom elrendezés megvalósításának
az eszközök nagyon értékesek, ezeket az iskolának kellene biztosítania
a szülőknek nem feltétlenül/ nincs pénze eszközökre
tanárok nem engedik rögzíteni az órát, az anyagot, nem engedik közzétenni
szigetszerű, alulról szerveződő mozgalmak - fölösleges is várni, hogy bármilyen döntés behozza ezeket az oktatásba

a tanár facilitátor, mentor: olyan dolgokat mutat meg, amit a technológiával nem tudnak elérni
közös munka
egy jó házibuli - sokféle környezet, zárt kis szobák nagy szobák, sokféle tevékenység
gondolatvezérelt interfészek, interfész vezérelt gondolatok
átértelmezett kolostor: a tudás szekhelye, gazdaság van benne, nem vallási
napfényes, egészséges, barátságos környezet
élvezet
disputa, egymást kérdezve tanulás, együtt gondolkodni
vissza az élethez, vissza a természethez
van gazdálkodás óra, természet- és életközeli - növényekkel, állatokkal ismerkednek a gyerekek
gazdasági oktatás
van osztályközösség 12-18 fős, határai tanulsában, kikapcsolódásban átléphetők más csoportok, más korosztályok
azonnali információ - érintőképernyős valami, rákkattintok, megnézem, elolvasom
változatos: korosztályokban, egy-egy téma feldolgozásában
tankönyv nélküli, éppen érdeklődésen alapuló tudás
van vezérfonala az oktatásnak
aktualitás szerinti
modulok, rövid ideig
tartó folyamatok: mást tanulunk télen és nyáron
teljes átjérhatóság a szakterületek között, ez nem jár hosszas adminisztrációval
problémaközpontú és gyakorlatorientált tananyag
választható és kötelező tartalmak
az életre készít fel
hogyan kell e-ügyintézni
hely a kézzel való alkotásra, művészi tevékenységekre, nem csak tanulás és testedzsésre
elzárt tér, bentlakásos, szigorú keretekkel, elszakadva a környezettő, távol a várostól
összefüggések
gondolkodás - folyamata, módszerei, értelmezés, következtetés, kapcsolatok
nyitottság, mindenkinek van helye: fizikailag akadálymentes!!
új témákat vet föl, ami a gyerekeknek eszébe se jutna
ön-és társértékelés,
önreflexió
külső szabályozás, nincs lehetősége a tanárnak a szabad tananyagformáláshoz
tanár nem nyitott
lusták vagyunk, nem szeretünk naprakészek lenni, de szeretünk siránkozni
mik a céljaink: jó jegyet kapjunk, átmenjünk kettessel? - tudom, hogy miért tanulok? vagy kapok valamit, ami hasznos az életemben?
tudatos célok megfogalmazásának hiánya a diákok részéről - tisztában legyünk (hallgatóként) önmagunkkal: önismeret
célok tudatosítása hiányzik: miért járok iskolába? a jegyért??
általános iskola: a tanár ad-e olyat, amiért érdemes szeretnem a kötelezőt
rugalmatlan
témahetek: tantrágyi integráció, a téma részben a gyerekek választása, az iskolát is elhagyjuk
kollégákat hívom webinarra, szervezünk ws-okat, egymás között okosítjuk egymást a kollégákkal
tanárblog - lehet fejlődni
LÁJK sulipályázat: a gyerek milyen iskolát képzelnek el
önképzés, önszerveződés, disszemináció, kurzusok
ezen vagyunk,
jövünk rá
!
bátor tanárok, OLYAN tanár személyiségek
külön-külön 15 éve megvoltak azok a morzsák
saját magukat behozó tanárok,
az óra fogalmát kitágító tanárok,
tények, üsszefüggések, gondolkdásra késztető tanárok
őrült lelkesedéssel bíró tanárok
közös munkát, csoportmunkát szervező tanárok
tanáriban elhangzik:
nem tudjuk még, hogy mi, de más kell: van problémafelismerés - ez szélesebb körű, mint akik megoldást keresnek
Sugata jelenség: azonnal kipróbáljuk
a dolgokat, nem félek, nem várunk jóváhagyásra, továbbképzésre, továbbfejlesztik az ötleteket
hallgatói oldal:
felismeri a hallgató, hogy probléma van: nem azt kapja, amit szeretne - nem vár másra, megszerzi magától, önképzés, autodidakta tanulás, terjed egymás között, alulról szerveződik
pénzt költenek rá, van kezdeményezés, van politikia, állami szándék
önértékelési kísérletek - feladatnál kiadni előre az értékelési szempontokat, a diákok ezek alapján értékelik a saját teljesítményüket és egymást és magát a folyamatot
jegy közös kialakítása - "360" fokos értékelés
hó végén a diákok értékelést írnak a hónapról: feladattípus milyen volt? ők hogyan látják saját magukat, és a tanulási folyamatukat - visszajelzés a tanárnak
bátor, a véleményüket őszinén kifejező diákok
NAT: kulcskompetenciáknál szerepelnek mindenütt valamilyen megfogalmazása a médiaismeretnek, értő használat, információszerzés és fejhasználás, biztonság - ezek a kifejezések benne vannak
alsóban megtartottuk az IKT egy órát, felhasználtuk a 10%-unkat, felsőben is
minden tantárgynál le van írva, hogy a tantárgyhoz kapcsolódó IKT fontos
bele lehet kapaszkodni ebbe!
a téren a roma kisebbség fiatalainak könyvet látok a kezükben
anyukám / egy diák egy pozitív iskolai újításról számol be a diákok visszajelzései alapján
legalább egyvalaki elkezdi a tantárgyán belül az IKT kompetenciákat is fejleszteni az iskolában ősszel
szeptemberi tangyaktól 3 iskolát fogok látni: minimum a tanárok felénél látom ezt a hozzáállás
kilencedikesek év végén még nem utálják az irodalmat / van egyvalaki nem utálta meg
+
=
Digitális állampolgárság kurzus
Virtuális Egyetem
2013

(iskola, oktatási rendszer, tanár stb)
Állampolgár"
netpolgár
médiapolgár
digitális polgár
júzer
e-polgár
világháló-polgár
netlakó

Homo Digitalis
ePolgár
információs polgár
világháló-használó
behálózott ember
e'mber
e-ember
A kurzus kezdete előtt
köszönjük meg vagy ne?
316 résztvevő
1 kurzus
77 köszönöm
a fő kérdés
Az internet olyan, mint...
a pókháló.
(metaforikusan) számomra egy saját törvényszerűségekkel működő világ, egy, a valós világgal összefüggésben és kapcsolatban álló, annak mintáit továbbgurító, alternatív univerzum.
az emberek által összerakott adathalmaz.
számítógépek hálózata egy nagy kupac adattal.
egy híd.
egy drog.
egy mocsár.
internet, az összes hasznosságával és ijesztő voltával együtt.
az autóm.
Cserépfalu.
egy közmű.
pályaudvar.
számomra önmagában semmilyen, nem jó, nem rossz.
a végtelen lehetőségek tárháza.
amilyenné tesszük.
SPAM?
kíváncsiság, hogyan tudják megoldani ilyen sok emberrel a kurzust
IKT használata
tudásmegosztás
tanulás
digitális állampolgárság témája
Mit tanultunk a kurzuson?
Mit tanultunk a kurzuson?
digitális
állampolgárság
Ki a digitális állampolgár?
Google Drive
Mindomo
OneNote
Prezi
web 2.0
eszközök
Mi lenne a megfelelő megnevezése a digitális állampolgárságnak?
Mi a digitális állampolgárság?
Digitális személyiség, identitás, digitális lábnyom
Hol "lakik" a digitális állampolgár?
IKT kompetencia: tanárok és tanulók, elvárások, tények, hiedelmek, hétköznapi babonák
Digitális/e-Ügyintézési tevékenységek - közösségi fogyasztás
A digitális állampolgárság kompetencia alapú modellje
Milyen témákról beszélgettünk?
Az ÉN digitális lábnyomom
Mi a digitális állampolgárság, ki a digitális állampolgár?
Digitális személyiség, identitás, digitális lábnyom
A digitális én
Okostelefon az órán
IKT kompetencia: tanárok és tanulók, elvárások, tények, hétköznapi babonák
Az IKT jövője a jelenben
Közösségi fogyasztás
A digitális állampolgárság kompetencia alapú modellje
végtelen lehetőség
Full transcript