Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Forumlar,Dayanışmalar,İşgaller

No description
by

Eser Sandıkcı

on 31 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Forumlar,Dayanışmalar,İşgaller

3. Yaşayan forumların özgünlükleri neler?
İşleyişleri nasıl?
1. Gezi’den dayanışmalara kalan değerler nelerdir?
Rekabete karşı dayanışma
Tek tipliliğe karşı çoğulculuk
Ben bilirimciliğe karşı ortak anlayış ve forumlar
Aç gözlülüğe karşı paylaşım
Ön yargılara karşı saygı
Baskıya karşı itiraz
Hiyerarşiye karşı katılımcılık
Çöle ve ıssızlığa karşı çeşitlilik
Sınırlara ve dikenli tellere karşı müşterek alanlar
Betona ve asfalta karşı yeşil doğa
Ezbere karşı yaratıcılık

2. Neden Gezi’den yerellere indik?
Her yer Taksim, her yer direniş
Bu daha başlangıç mücadeleye devam
Gezi ruhunu yerellere taşımak isteği
Yeniden merkeze gidebilmek için
Fiziksel polis şiddetinin sonucu olarak
Kentin merkezinde var olabilecek doğal sınıra ulaşıldığı için
Mekanın sınırlayıcılığından çıkma isteği
Direnişin verdiği özgüven

4. Forumlar bir özyönetim deneyimi midir?
Özyönetim değildir. Çünkü özyönetim üretim ilişkisi gerektirmektedir.

Özyönetimdir. Çünkü Kent ve mahalle ölçeğinde özyönetim olabilir.
Kendi ihtiyaçlarını belirleyip, imkanları dahilinde çözümler üretebiliyor.

Forumların yeni katılımcılarla buluşması nasıl sağlanabilir?
5. İşgal mekânları hangi ihtiyaçların ürünü olarak ortaya çıktı?
İklim koşulları
Müşterek alan ihtiyacı
Alternatif yaşam alanı ihtiyacı
Değişim değerinin karşısında kullanım değerinin hâkim olduğu mekan/ilişki yaratma ihtiyacı
Mahalleyi örgütlemek
Gezinin ürün vermesi
Komün yaratma ihtiyacı
Forumları devam ettirebilme isteği


Forumlar
Dayanışmalar
İşgaller

Forumların düzenli toplanmaları
Forumlarda kararlar alınıyor olması
Yatay işleyişe sahip olması
Bir kısmında işgal deneyimlerinin olması
Kentsel mücadelenin içinde olmaları

6. İşgal doğru bir kavram mı?
Alternatif bir kavram olabilir mi?
İşgal kavramına yapılan eleştiriler:
İşgal negatif bir içeriğe sahip
(Irak işgali, gayrimüslimlerin mülklerinin işgali gibi)
İşgal sana ait olmayana yapılıyor
İşgal güç ilişkisini tanımlıyor

İşgal kavramının pozitif anlamları:
Kamusallaştırma, müşterek hale getirme anlamı da içerir

7. Bizim yaşadığımız işgal deneyiminin özgünlüğü ne?
Mahalle forumları/dayanışmalar tarafından yapması
Kolektif olarak yapılması
Barınma amaçlı olmaması
Gezi’den sonra olması
Kent merkezli olması
Gezi’nin ürünü olması
Ağırlıklı olarak beyaz yakalı işçiler tarafından yapılması
Kadınların ağırlıklı olması
Kadıköy’de olması

8. İşgal için seçilen mekanların özellikleri neler?
Hazineye ait olması
Mülkiyet problemi yüzünden hukuksal boşluk olması, kimseye ait olmaması
Atıl/kullanılmıyor olması
Çevreye zararlı olması
Yüksek değişim değerine sahip olması

9. İşgal mekanlarının sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacağız?
Katılımcılığı artırarak
Alternatif yaşam ilişkileri örerek
Yerelin/mahallenin sahiplenmesini ve kullanmasını sağlayarak
Alternatif üretim ve tüketim ilişkilerinin mekanı olması ile
Mekanlarda ihtiyaçları toplumsallaştırarak (ortak mutfak gibi)
Dayanışma ağlarının yaratılması ile

10. Forumlarda/dayanışmalarda/işgal evlerinde iktidar ilişkilerini nasıl aşacağız, doğrudan demokrasiyi nasıl sağlayacağız?
Forumların tek karar alma mekanizması olma özelliğini koruyarak
Mevcut tek otoritenin forum olması ile
Ortak akıl ve ortak anlayış olarak forumların öne çıkarılması ile
Yatay işleyişten vazgeçmeyerek
Profesyonelliğe karşı gönüllüğün esas olması ile
Çoğulculuğu esas alarak
Katılımcılığı sağlayarak
Birey hukukunu esas alarak


11. Mahalle örgütlenmesi ve işgal mekanı örgütlenmesi arasındaki bağ nasıl kurulabilir?
Evin kullanım değeri ile mahallenin ihtiyaçları arasında bağlantı kurarak
12. Forumlar sosyal devletin ve belediyenin sosyal hizmetlerini üstlenmeli mi?
Belediye ve devlete basınç oluşturulmalı
Var olan sosyal haklar konusunda farkındalık sağlanmalı ve var Olmayan haklar için kampanyalar yapılmalı
İhtiyacı olan ve ihtiyaç fazlası olanları buluşturacak mekanizmaları ve sosyal ağları kurabiliriz

13. Kent politikasına mı sıkıştık?
Sınıf politikasından koptuk mu?
İşyeri artı-değer üretiminin merkezi
Kent artı değerin gerçekleştiği mekandır
Greif işgali ile dayanışma deneyimi
Kent politikası sınıf politikasından ayrı denemez
Kent, sermayenin toplam yeniden üretiminin sağlandığı alandır

14. Tayyip fişi çekince ortada mı kalacağız?
Alternatif medya araçları oluşturabiliyor muyuz?
15. Gezi sonrası bostanlar hangi ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktı?
Gıdanın ücretsiz ve ulaşılabilir olmasına yol açmak
Organik ve doğal ürüne ulaşılabilmesi
Betona ve asfalta karşı toprak
Algının değişerek betonlaşmada yeşil alan farkındalığına varmak
Neden geldik istanbula dememek için
kent kır arasındaki yabancılaşmayı aşmak için
Kentler içinde doğal ekosistemi yönlendirenlerin insanların değil tüm canlıların olabilmesi
Kapitalizmin çevre zımpırtısına karşı :)

16. Bostanın; hobi bahçelerinden, belediyelerin park-bahçeciliği ve peyzaj işlerinden farkı nedir?
Hobi bahçelerinde toprakla ilişki kurmak için para ilişkisi gerektirmesi
Hobi bahçelerinde değişim değeri var bostanda kullanım değeri var
Park-bahçeciliğin ve peyzaj işlerinin sektörleşmiş olması, üretim ve paylaşıma yönelik olmayıp yalnızca estetik bakışa yönelerek belediye vitrini olarak kullanılması

17. Karşı Lig var olan kapitalist toplumsal ilişkiler karşısında ne gibi alternatifler üretme çabası güdüyor?
Dayanışmaların pratik işler üzerinden samimiyetinin artması
Birbirimize dokunabiliyoruz
Futbolun eril diline karşı ortak bir kültür oluşturma çabası

18. Gezi’den sonra devam eden tek kadın forumu olan Yoğurtçu Kadın Forumu hangi ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktı?
Direnişin içindeki cinsiyetçiliğe karşı kadın dayanışmasını örmek
Örgütlerin temsiliyeti söz konusu. Meclis ve yürütme var. Meclis katılıma açık. Kararlar mecliste değil yürütmede alınıyor. Hareketin içerisindeki çoğunluğu oluşturan bağımsızları temsiliyeti yoktu.
Ne üretti?
Forum
İşgal
Taksim Dayanışması
Yoğurtçu Parkı
Mahalle Dayanışmaları
Karar alma süreci, işleyiş ve temsiliyet
Örgütleri bir araya getirdi, hükümetle görüşmede bir taraf oluşturdu, yoğun katılımlı eylemler organize etti,
Son üç güne kadar forum örgütlemedi.
Park işgali
Açık bir örgütsel temsiliyet yok. Koordinasyon sonrası yürütme oluştu. Kararlar forumlarda değil yürütmede alınıyordu. Bireyler git gide yürütmeden uzaklaştı. Atölyeler yürütmede temsil edilmedi. Forum, atölyeler ve yürütme arasında kopukluk vardı.
Yüzün üzerinde atölye, çapulcu pazarı, kadın forumu, mahalle dayanışmaları, kitlesel eylemler,
Düzenli kitlesel katılımlı forumlar düzenlendi.
Park etkin kullanıldı, gündelik hayat üretildi ancak işgal denemez.
Kararlar forumlarda alınıyor. Yürütme yok (Kuruldu ama devam etmedi).Örgüt temsiliyeti yok, birey temsiliyeti var. İhtiyaç üzerine komisyon ve çalışma grupları kuruluyor. Moderasyon ve yazman forumlarda belirleniyor ve her forumda değişiyor.
Atölyeler, işgal evleri ve bostanları, kent hakkı mücadelesi, dayanışma ağları, Karşı Lig,
Tüketim kooperatifi, Greif çalışma grubu, Bostan dayanışması
Forumlar düzenli, katılımı değişerek ve çeşitlenerek devam ediyor.
Ev ve bostan işgali
Hayatımızdan çıkardığımız cinsiyetçi erkekler forumlar aracılığıyla yeniden hayatımıza giriyor.Forumlar erkekliği sorgulamalı. Nezakete değil,samimiyeteihtiyacımız var. Karşı Lig futbol üzerinden erkek yöntemlerini kullanan bir organizasyon.

Göçmen kadınlar işyerlerinde taciz, tecavüz ve her türlü şiddete maruz kalıyor. Bir çoğu patronlarından hamilekalıyor. Biz göçmen kadınlar olarak saygı talep ediyoruz.Soru sorularak yapılan sunumu doğru buluyorum ancak köşeli ve net sonuçlara varılan yanıtları doğru bulmuyorum! Bundan kaçınalım.

Açıkhavada ve Yoğurtçu'da neler yapılabilir bunları tartışmalıyız.


Gezi'nin zaafları hiç tartışılmıyor, bu bir forum konusu olarak tartışılmalı!

Forumları nasıl Türkiye çapına yayarız?
Bağlı bulunduğumuz siyasi kimliği parkların dışında bırakmalıyız.

Yoğurtçu neden işgal değil?
Kentsel Dönüşüme Karşı Mahalleler çalışmagrubu vurgulanmalı.

Yoğurtçu Parkı gibiburası da bizi görmüyor!

Düzen partileriyle ilişkiler sorgulanmalı.

İşgal gibi çözümler yapan forumları büyüttü. Neden Abbasağa gibi forumlar işgal yapmadı sorgulanmalı.

Forumlar koordinasyonunu oluşturmamız lazım.
Karşı Lig Kuşdili gibi alanlard ya da mahalle aralarında yapılabilir.


İşgale aşık olamamak gerekiyor! Kapatıcı br özelliği var.
Psikolojik yapabilme iradesi çok önemli.
Tekel gibi... yanyana geliş alanları zenginleşmeli ve birbirine bakabilmeli.

Kendi hakikatimizden tartışmak gerekiyor. Beyaz yakalılar güvencesiz çalışıyor!

İsyan hep soldan yana yükselecek gibi geliyor; milliyetçilik yönünde de gelişebilir!


Sosyalistler neden kitlesellik dağıldı diye tartışmalı!

Nasıl bir Yoğurtçu istiyoruz bunu tartışmalıyız.
Barınma amaçlı yapılan işgaller neden başarılı olamıyor?
Bu konuda ayrı bir forum örgütlemeliyiz; çok boyutlu bir konu.

Gezi'nin sınıfla bağ kurma yeteneği olduğunu düşünmüyorum.
Yöntem doğru köşeli bullmuyorum.

Enerjimizin bir kısmını Gezi'den bihaber insanlara ulaşmak için harcamalıyız.
Sosyal haklarımıza sahip çıkarak bir örgütlenmeye gidebiliriz.
Koordinasyonumuz yok! Mayıs ayında tüm dayanışmalar Gençlik Şenliği düzenlesin.
Kadıköy'de eğitim mevzusu çok önemli, Acıbadem'deher yer İmam hatipbu konuda bir şeyler yapmalıyız.
Kadıköy'de yeni tarzda siyaset yapma arayışı var. Doğrudan eylem, doğrudan demokrasi yönünde irade göstermek lazım.
DEĞERLENDİRME
Gezi'nin bakiyesi derken olumsuz yönleri de ele alalım.

Bugünle ilgili kayıtlar paylaşılmalı, yazılı hala getirilmeli ve görüşler alınmalı. Demir Abi örnek olsun :)

Doğrudan demokrasi ve özyönetim, Kürt hareketiyle buluşma, Gezi'nin zaafları, işçi sınıfıyla ilişkimiz, Gezi'den haberi olmayanlarla bağlantı nasıl kurulabilir başlıkları tartışılabilir.

Bu evlerin varlığı buraya gelmeyenler için büyükmoral kaynağı oldu.

İşgal konusu büyütülüyor, bu yönde genelleme yapmak yanlış!

Herkes bu forumla ilgili değerlendirmelerini yazmalı. Birsonraki forumla ilgili konu önerisini yazılı olarak yapmalı.

Mikro oluşumlar üzerinden yeni bir siyaset tarzına odaklanılabilir. Gezi'nin bakiyesi olarak bu küçük örnekleri görüyorum; işgalevleri, parklardaki çalışmalar gibi. Aktivizm üzerinden somut işler yapmak. Yereller arası ağlar merkez siyasetinden daha önemli.

Yanyana gelmek için bugünki gibi somut işler yapmalıyız. Kadıköy'deki bu sinerjik durumu karşıdaki forumlara yansıtmalıyız. Forumlar arası bir koordinasyon şart. Bu sistemi yıkmaya yönelik aday olan tek yol biziz. 6 ay sonra daha geniş bir forum yapalım, web sitesi vs. kuralım bunun için. Kendimizi yapabilir kılmaya ihtiyacımız var.

Toplu forumlar şart; arkadaşlar anlattı, bana laf kalmadı :) Forumlar bir özyönetim deneyidir, özlemidir. Özyönetim meselesinin toplu forumlarda tartışılması gerekiyor.

Bir sonraki forumun yeri, zamanı, konusunu belirleyelim. Tek konulu forumlara yönelmemiz lazım.

Var olan forumlar koordinasyonuna katılabiliriz.

Karaburun Bilim Kongresi'ne katılabiliriz.

1 Mayıs Göçmen işçileri için yurttaşlık hakkı talebiyle gitmeliyiz.

Bugünün dökümünün yapılması önemli. Bugünki tartışmanın internet ortamında olması ve devam etmesi önemli. Hızlı bir şekilde koordinasyon kurmayalım. 1 Mayıs'ta ortak ne yapabiliriz; bunu tartışalım.

Hepimizi ortak kesen konulardan başlamlıyız: forumlaryatay demokrasi arayışları ve özyönetim olabilir

Forumlar arası koordinasyon yazdan beri toplanıyor. her pazartesi 19:00 TMMOBda. Buraya katılım önemli.İstanbul buluşması diye bir çalışma grubu var. mail adresleri üzerinden iletişim sağlanabilir

Cuma 19.00 da kadıköy forumları koordinasyonu toplansın.

25 Mayıs bir sonraki forum toplantısı, yer Yoğurtçu parkı olsun.

Gündemimiz gündemimizin ne olacağı olsun.

Bir sonraki çalıştayın konusu : Özyönetim ve doğrudan demokrasi

Cuma saat 19:00 kadıköy forumları toplantsı Don Kişot ta. 1 mayıs bu toplantıda değerlendirielecekSomut problemlerden, birebir gündemine dair çalışmalar yapılırsa katılım artabilir.
Full transcript