Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Davaadolgor Batbayr

on 6 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

1. Бие хүний зан байдлын үндэс
2. Хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт
3. Үнэт зүйл, хандлага, ажлын ханамжын тухай ойлголт
4. Хандлага ба түүнд нөлөөх хүчин зүйлүүд
5. Бие хүний зан төлвийн сэдэлжүүлэлт
6. Стрессийн удирдлага
7. Бүлгийн зан төлвийг судлах ач холбогдол Агуулга Бие хүн- хувь хүний дотоод зан чанарыг илэрхийлэл
Бие хүн- хувь хүний өөрийн дур сонирхол, авьяас, зан зуршлын нийлбэр
Дур сонирхолыг:
Богино (хувцас хобби)
Урт (мэдлэг боловсрол)
хугацаанд өөрчлөн сольж болдог. 1. Бие хүний зан байдлын үндэс Намтрын түүх
Чадвар
Бие хүн
Сургалт Бие хүний зан байдлын
хүчин зүйлс Бие хүний онцлог шинж болох нас, хүйс,
гэрлэлтийн байдал зэрэг үндсэн хүчин зүйлсээс бүрддэг.
Нас:
Нас ба ажлын бүтээмж
Нас ба хөдөлгөөн
Нас ба ажил таслалт
Нас ба ажлын ханамж Намтрийн түүх СЭЗ-3 Б. Ариунжаргал
Б.Даваадолгор
Г. Мандхай
Д.Нацагдулам
А. Сайнзаяа
Г. Ундармаа Бие хүний зан төлөв СЭЗ-3 Б. Ариунжаргал
Б.Даваадолгор
Г. Мандхай
Д.Нацагдулам
А. Сайнзаяа
Г. Ундармаа Бие хүний зан төлөв Хүйс: эмэгтэйчүүдийн ажил таслалтын коэффицент нь эрэгтэйчүүдийнхээс их байдаг.
Ажилласан жил: тухайн хүний ажил мэргэжлийн туршлага, дадлагыг тодорхойлж байдаг. Намтрийн түүх Хувь хүний янз бүрийн үүрэг даалгавар, зорилго биелүүлэх чадвар
Оюуны чадвар- оюуны үйл ажиллагаа хийхэд зайлшгүй шаардлагатай.
Физиологийн чадвар- хүч, тэсвэр хатуужил эв дүй шаарддаг. Чадвар Ойлгоц мэдрэмжийн хурд, логик сэтгэлгээ
Оюуны чадварын хэмжигдэхүүнд:
Тоон тохиромж- арифметик тооцооллыг зөв хурдан хийх чадвар
Үг ярианы ойлгоц- үгүүдийн хоорондын харилцан утгыг уншиж сонсмогцоо ойлгох чадвар
Ойлгох хурд- ижил төстэй зүйлийг адилтган авч үзэх, зөвөөр ялгаж салгах чадвар
Нэгтгэн дүгнэх- асуудлыг логик дараалалтай авч үзэж шийдвэрлэх чадвар Оюуны чадвар Хувь хүн болгоны эзэмшсэн чадвар адилгүй
Тэдний чадвартаа тохирсон ажил мэргэжил эзэмшсэн эсэх нь ажлын гүйцэтгэл, биелэлтэд нөлөөлдөг.
Биеийн чадварын үндсэн хүчин зүйлс:
Хүч чадлын хүчин зүйлс
Уян хатан байдлын хүчин зүйлс
Бусад хүчин зүйлс Физиологийн чадвар Хувь хүний бусадтай харьцах, харилцан үйлдэл үзүүлэх арга замуудын нийлбэр цогц
Бие хүнийг тодорхойлогч хүчин зүйлс:
Удамшил
Хүрээлэн буй орчин
Нөхцөл байдал Бие хүн Хүн төрсөн цагаасаа авахуулаад, цаг мөч тутамд ямарваа нэг юманд суралцаж байдаг. Сурсан л бол туршлага тодорхой хэмжээгээр хуримтлуулдаг.
Сургалтын онолууд:
Сонгомол нөхцөл
Үйлдлийн нөхцөл
Нийгмийн суралцахуй Сургалт Баталгаажуулах
Үгүйсгэх
Шийтгэх
Бүр байхүй болгох Зан байдал үүсгэх аргууд Хүрээлэн буй объектив ертөнцийн юмс үзэгдлүүд, тэдгээрийн шинж чанаруудын нийлбэрийг тархиндаа тусгасан тусгал
Сэрэл- Олон шинжүүдийн дотроос дан ганцыг тусгаж авдаг
Хүртэхүй- Олон шинжүүдийг нэгтгэн бүхэл бие болгон тусгадаг 2. Хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт Тодорхой биетэй, бодитой шинж чанартай.
Бүхэл бүтэн шинж чанартай ба хүн бүхэл чанараар нь тусгадаг.
Ямагт хөдөлгөөн, өөрчлөлтөнд тусгагддаг. Байнгын чанар нь урт удаан хугацаанд тэр хэвээрээ хадгалагдах боломжгүй.
Ямар нэг үйлдэл үзүүлсэнээс тухайн хүнд мэдрэгдэх чанар. Хүртэхүйн чанарууд Материаллаг ертөнцийг тусгаж байгаа тусгалын хэлбэрээр нь:
Ерөнхийлөн тусгасан хүртэхүй
Хоорондын орон зайн харилцааг тусгагасан орон зайн хүртэхүй
Үзэгдлүүдийн эрэмбэ дараа ээлжлэх хугацааг тусгасан цаг хугацааны хүртэхүй
Үйл хөдөлгөөнийг тусгасан хөдөлгөөний хүртэхүй Хүртэхүйн ангилал Хүмүүсийн амьдралын туршлага, сонирхол, чиглэл, мэргэжил мэдлэгийн хүрээнээс тэдний хүртэхүйн агуулга шинж чанар хамаарна.
Сэрэл, хүртэхүй, ой тогтоолт, дүрслэн бодох, сэтгэхүй, хувь хүний шийдвэр гаргалт. Эдгээр сэтгэцийн процессуудыг дамжин эцсийн дүнд өөр өөр шийдвэр гаргадаг. Хүртэхүйн хамаарал ба шийдвэр гаргалт 3. Үнэт зүйл, хандлага, ажлын ханамжын тухай ойлголт Үнэт зүйлийг маш энгийнээр тайлбарлавал хувь хүний хувьд хамгийн их сэтгэл ханамжийг бий болгох итгэл үнэмшлүүд нь хүмүүсийн үйл хөдлөл, зан төлөвт нөлөөлөхийг хэлнэ.
Үнэт зүйл гэдэг бол бие хүн нийгмийн хүрээлэлд оршин тогтнохдоо өөртөө өөрийн гэсэн итгэл үнэмшлийг бий болгон төсөөлж, өөрийн зан байдлаа хамгийн тохиромжтой хэлбэрээр авсан тусгал бүхэн үнэт зүйл болон тогтож чаддагүй ба үнэт зүйл нь тухай хүний танин мэдэхүй, ухамсартай үйл явцын үр дүнд бүрэлдэн тогтдог. Үнэт зүйл гэж юу вэ? Хүн бүрийн үнэт зүйлийн эх сурвалж ерөнхийдөө нийтлэг байдаг боловч бие хүн болох төлөвших, өөрийн гэсэн итгэл үнэмшилтэй болоход харилцан адилгүй нөлөөлж байдаг.
Эцэг эх, багш, найз нөхөд:
Нийгэм өөрийгөө хөгжүүлэх хүсэл сонирхол Үнэт зүйлсийн эх сурвалж: Эрдэмтдийн судалгаагаар дараах үнэт зүйлүүд илүү түүлхүү байдаг болохыг судалжээ. Үүнд:
Онолын үнэт зүйл- Үнэнийг хайх, үнэн гэж юу вэ гэсэн асуултанд хариулахыг зорьсон
Эдийн засгийн үнэт зүйл- Хамгийн ашигтай гэж үзсэн практикт тохиромжтой буюу хийх боломжтой хэрэглээний зүйлүүдэд чиглэсэн.
Гоо зүйн үнэт зүйл- ӨНгө зүс, намба төрх, урлаг болон яруу найргийн гоо сайханд чиглэсэн.
Нийгмийн үнэт зүйл- Хүнийг хайрлах, хүндэтгэх, эх орноороо бахахрхах гэх мэт хамгийн дээд үнэт зүйлсүүд орно.
Улс төрийн үнэт зүйл- Эрх мэдэл, нөлөөлөлтэй болох, хүмүүсийг өөртөө татахад чиглэсэн.
Шашны үнэт зүйл- Байгаль ертөнц хүмүүсийн хоорондын харилцаа холбоог тайлбарлах, сүсэг бишрэл, ёс суртахууны салбар хүрээнд чиглэсэн. Үнэт зүйлсийн ерөнхий ангилал: Жишээ нь: Хүмүүсийг амьдралд хандах хандлагаар нь 7 түвшинд хувааж үздэг ба үүнийг үнэт зүйлстэй холбон тайлбарлая
Хариу үйл ажиллагааны түвшин
Овгийн түвшин
Бие хүн руу хандсан түвшин
Дагалдах буюу дууриах түвшин
Ашигч хүмүүсийн түвшин
Нийгэм рүү хандсан түвшин
Амьдралын түвшин Үнэт зүйлийн түвшин: Дональ Сапер 1960 онд ажилтай холбоотой үнэт зүйлсийн сххемийг боловсруулжээ. Бие хүний үнэт зүйлийг ажилтай холбоотойгоор гадаад, дотоод гэж 2 хуваадаг
Дотоод үнэт зүйлс
Гадаад үнэт зүйлс Ажилтай холбоотойгоор үнэт зүйлийг ашиглах нь: 4. Хандлага ба түүнд нөлөөх хүчин зүйлүүд Хандлага гэдэг нь объект болон, хүмүүс, тодорхой нөхцөл байдлын талаар тааламжтай, тааламжгүй аль нэгэн байдлаар үнэлэх үнэлэлт юм. Хандлагыг эерэг, сөрөг гэж ангилж хувааж болно. Хандлага гэж юу вэ? Үнэт зүйл болон хандлагын ялгаа Хандлагатай холбоотойгоор үнэт зүйлийг дараах байдлаар ангилж болно. Үүнд:
Амжилтын үнэт зүйлс
Хэрэгцээний үнэт зүйлс Хандлагын ангилал Ажлын ханамж
Ажлын оролцоо
Байгууллагын үүрэг даалгавар Хандлагын төрлүүд Сэдэлжүүлэлт гэдэг нь хувь хүн болон тухайн үүссэн нөхцөл байдал хоёрын хоорондох харилцааны үр дүнг сайжруулах арга хэрэгсэл билээ. 5.Бие хүний зан төлвийн сэдэлжүүлэлт Сэдэлжүүлэлттэй холбоотой түлхүүр 3н элемент:
1. хүчин чармайлт
2. байгууллагын зохион байгуулалтын зорилго
3.хэрэгцээ 1950 оны үеэс сэдэлжүүлэлт нь ашиг тустай зүйл болох тухай ойлголт төсөөлөл дэвшин гарч ирсэн бөгөөд тэр үед 3 онцгой онол тодорхойлогдож байв. Үүнд:
1. Хэрэгцээний шатлан захирах ёсны онол
2.X ба Y онол
3. Эрүүл ахуйн онол Эртний сэдлийн онолууд Маслоу хүн бүрийн ахуй амьдралд шаталсан 5 хэрэгцээ байдаг гэжээ.
(Доод түвшний хэрэгцээ)
1. Физиологийн хэрэгцээ
2. Аюулгүй байдлын хэрэгцээ
(Дээд түвшний хэрэгцээ)
3. Нийгмийн хэрэгцээ
4. Зохиомол хэрэгцээ
5. Өөрийгөө хэрэгжүүлэх хэрэгцээ

Маслоугийн онолоор хүний хэрэгцээг аль шатандаа байгааг тодорхойлж тэрхүү хэрэгцээг хангахад сэдэлжүүлэлтийн үйл ажиллагааг хандуулах хэрэгтэй. 1. Хэрэгцээний шатлан захирах ёсны онол Эсрэг холбоотой Х онол
Эерэг холбоотой У онол 2.X ба Y онол Энэ онолыг сэтгэл зүйч Фридрих Герцберг дэвшүүлсэн. Уг онол нь хүний сэтгэл хангалуун байдалтай холбогдон гарч иржээ. 3. Эрүүл ахуйн онол /сэдэлжүүлэлт/ Стресс буюу сэтгэлийн дарамт гэдэг нь аливаа хүн өөрийн хүссэн бөгөөд үр дүн нь тодорхой бус боловч чухал боломж байдал, шахалт, шаардлагатай тулгарсан эрчимтэй нөлөөлөлд орох нөхцлийг хэлнэ. 6. Стресс Стресс юунаас болж гардаг вэ?
Стресс үүсэх уг сурвалж нь
ОРЧНЫ
БАЙГУУЛЛАГЫН
ХУВЬ ХҮНИЙ Стрессийн үр дүн
Янз бүрээр илэрдэг бөгөөд 3 үндсэн хэсэгт хувааж болно.
1. Физиологийн шинж тэмдэг
2. Психологийн /сэтгэл зүйн / шинж тэмдэг
3. Зан авирын шинж тэмдэг Стрессийг удирдан чиглүүлэх аргууд
Хувь хүний арга:
1. Цагаа зөв зарцуулах
2. Дасгал хөдөлгөөн
3. Амралт
4. Нийгмийн дэмжлэг Байгууллагын арга:
1. Ажлын орчинг сайжруулах
2. Бодит хэрэгжихүйц зорилго өмнөө тавих
3. Ажлыг дахин зохион байгуулах
4. Байгууллагын харилцаа холбоог сайжруулах Байгууллагын арга:
1. Ажлын орчинг сайжруулах
2. Бодит хэрэгжихүйц зорилго өмнөө тавих
3. Ажлыг дахин зохион байгуулах
4. Байгууллагын харилцаа холбоог сайжруулах 7.Бүлгийн зан төлвийг судлах ач холбогдол Бүлэг гэдэг нь харилцан холбоотой нэг нь нөгөөгөөсөө хамаарсан бие биенээсээ ханамж авдаг, зарим энгийн зорилгуудаа хуваалцдаг өөрийгөө бүлгийн гишүүн гэж ухамсарласан хүмүүсээс бүрддэг.
Марвин Шоугийн тодорхойлсноор бүлэг гэдэг бол хүн бүр бусаддаа нөлөө үзүүлэх, бусад хүмүүсийн нөлөөнд орших хэлбэрээр харицах нөлөөлөх хоёр буюу түүнээс дээш тооны хүмүүс юм. Бүлэг гэж юу вэ? Бүлгийн зорилго үүрэг нь оюутан бүрд бусдаас хамаарах, бусдад нөлөөлж чадах нөхцөлд үүсдэг . Ажлын бүлгийн гишүүд нь тэдгээрийн удирдлагын мэдээлэл бусда хамаарагдах ажил ба хувийн хэрэгцээнд захирагддаг. Бүлэг нь тодорхой зорилгодоо хүрэхийн тулд харилцан үйл ажиллагаа хийдэг хоёр ба түүнээс дээш хүмүүсээс бүрддэг Бүлгийн зорилго Албан ёсны бүлэг
Албан ёсны бус бүлэг Бүлгийн ангилал Албан ёсны бүлэг нь байгууллагын дагуу хуваарилж зорилгыг дээрээс тогтоож өгдөг. Өөрөөр хэлбэр удирдагчин эрх мэдлийн дагуу үйлдвэрлэлэийн процессыг зохион байгуулахын тулд бий болсон бүлгүүдийг хэлдэг. Албан ёсны бүлэг: Байгууллагын зохион байгуулалтаар бий болдоггүй, энэ бүлэг нь байгууллага доторх хүмүүсийн нийгмийн хэрэгцээнээс үүсдэг юм.
Жишээ нь: Манай сургуулийн Оюутны холбоо Албан ёсны бус бүлэг Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Full transcript