Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sosyo-Bilimsel Konular Hakkında Hibrit Yazmanın Pozitif Duyg

No description
by

Ezgi Çetinkaya

on 3 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sosyo-Bilimsel Konular Hakkında Hibrit Yazmanın Pozitif Duyg

Sosyo-Bilimsel Konular Hakkında Hibrit Yazmanın Pozitif Duygusal Tepkilere Etkisi
Çalısmanın Methodu
Nicel Veri Analizi
Öğrencilerin çalışma boyunca hissettikleri duyguları tespit etmek amacıyla beşli likert tipi ölçek kullanılmış.
Ölçek olarak Pozitif Etki Negatif Etki Ölçeğinin (PANAS) sadece pozitif etki ile ilgili maddeleri alınmıştır (10 madde).
Bu maddelerde değinilen duygular: özenli, güçlü, yaratıcı, dikkatli, aktif, heyecanlı, gururlu, meraklı, kararlı ve ilgilidir.
Ölçek Sonuçları
Çalışma süresinde değişken grafikler çizmesine rağmen öğrencilerin çalışma süresince en yoğun hissettikleri duyguların: güç,gurur, kararlılık ve ilgi olduğu tespit edilmiştir.
En az hissedilen duyguların ise heyecan, ve aktiflik olduğu belirlenmiştir.
Tartısma
Araştırma öğrencilerin hissettiği en güçlü duygunun gurur olduğunu göstermiştir.
4. derste gurur, güç, merak gibi duygularda eksilme olduğu görülmüştür. Bunun sebebinin, bu dersten önce verilen 2 haftalık ara olabileceği belirtilmiş.
Öğrenciler kendi yaratıcılıklarını konuşturdukları hikayeler yazmanın, bilimsel raporları yazmaktan daha eğlenceli ve ilgi çekici olduğunu vurgulamışlardır.
Hikayelerini bilimsel kaynaklara dayandırmanın onları biraz zorladığını ifade etmişlerdir.
Heyecan çalışma boyunca en az hissedilen duygu olarrak belirtilmiştir.
Sosyo-Bilimsel Konular Nelerdir?
Sosyo-bilimsel konular, bireylerin karar alması gereken günlük yaşamla ilişkili, hem toplumu hem de bilimi ilgilendiren, ahlaki ve etik kaygıları içeren, çevreye, sağlığa, teknolojiye ve bilime yönelik ikilemler olarak ifade edilmektedir (Sadler, 2004).
12. sınıf öğrencileri ile fen sınıflarında yapılmış bir çalışma. (N=50)
Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir okulda yürütülmüş.
8 haftalık bir süreçte çalışma yapılmış.
Biyogüvenlik konuları ile ilgili 3 bölümden oluşan ve bilgisayar üzerinden etkileşimli hikaye yazmaya dayalı bir çalışma.
Toplamda 70'er dakikalık 6 ders yapılmış ve 2 hafta boşluk bırakılmıştır.
Çalışma nitel ve nicel veri toplamayı içeren veri çeşitlemesi yöntemi kullanılmıştır ( Triangulation mixed methods design).
Mikroanaliz için sınıftan 4 öğrenci seçilmiştir.
Part A ve Part B de öğrenciler biyogüvenlik ile ilgili yazılmış ve tamamlanmamış hikayeleri tamamlamaya çalışmışlardır.

Part C' de ise öğrencilerden biyogüvenlik ile ilgili kendi seçtikleri bir konu üzerinde özgün bir hikaye yazmaları istenmiştir.
BioStories adlı bir site kurulmuş ve çalışma boyunca öğrencilerin bu site üzerinden hikayelerini paylaşmaları istenmiştir.
Öğrencilere istedikleri konular da bilgi toplayabilmeleri için bilimsel bir çok siteye erişim imkanı tanınmıştır.
Öğrenciler hikayelerini bu siteye yükleyip, düzenleme ve diğer arkadaşlarının hikayelerini okuyup yorum yapabilme imkanına sahiptir.
Genetik mühendisliği uygulamalarını, biyoteknolojiyi, küresel iklim değişikliğini ve çevre sorunlarını içerisinde barındıran sosyo-bilimsel konular; tartışmaları, bilimsel müzakereleri, farklı açılardan düşünebilmeyi ve problem çözme becerilerini gerektirmektedir.
Sosyo-bilimsel konular ekonomik, politik, dini, etik ve ahlaki boyutları olan, kesin olarak çözümü mümkün olmayan, bilim insanları arasında görüş birliğine dayanmayan veya basit sonuçları olmayan konuları da ifade etmektedir (Sadler ve Zeidler, 2004; Zeidler, Walker, Ackett ve Simmons, 2002).
Nitel Veri Analizi
Çalışma esnasında bilgisayar yanına yerleştirilen kameralar ile öğrencilerin tepkileri kaydedilmiş yani video kayıtları alınmıştır.
Çalışmanın sonunda 4 öğrenci ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, bu görüşmelerde en çok hissettikleri duygunun ne olduğu gibi sorular yönlendirilmiştir.
Video kayıtları ve görüşmelerde öğrencilerin vücut dillerine dikkat edilmiş ve hissetikleri duygular ayrıntılandırılmaya çalışılmıştır.
Duyguların Gelisimine Yönelik Analizler (Nitel Veriler)
Bu bölümde 4 öğrenci ile derinlemesine çalışılmış ( Sarah, Damien, Angus ve Mark)
Öğrencilerin video kayıtlarındaki tepkileri ve beden dilleri ile ilgili analizlere yer verilmiştir.
Yarı-yapılandırılmış görüşmelerdeki diyaloglardan yola çıkılarak öğrencilerin hissetikleri duygular analiz edilmiştir.
Sarah
Yoğun olarak dikkatli olduğunu bunun sebebi olarak ise arkadaşlarının hikayelerine verecekleri tepkiyi düşünmesine bağlamıştır.
Aynı zamanda öğretmenin övgülerini örnek vererek gurur duygusunu yoğun olarak yaşadığını belirtmiştir.
Damien
Bilim ile ilgili öğrenme deneyiminin ilgili ve heyecanlı hissetirdiğini belirtmiştir.
Bilimsel raporlar hazırlamaktan daha eğlenceli olduğunu belirtmiş sebep olarak ise özgürce yazabilmesini göstermiştir.
Angus
Bilimsel hikayeler yazmanın eğlenceli olduğunu belirtmiştir.
Mark
Bu şekilde çalışmanın daha kolay ve yaratıcı olduğunu belirtmiş.
Tesekkür Ederim
EZGİ KİRMAN ÇETİNKAYA
Full transcript