Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoofdstuk 24 Inkomensverdeling

No description
by

Fatima Moradi

on 13 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoofdstuk 24 Inkomensverdeling

Maak een tabel en rangschik de inkomens van arm naar rijk


Bereken per groep de personen in % van het totaal


Cumuleer de percentages (laatste groep maakt 100%)


Bereken het inkomen van iedere groep in % van het totaal


Cumuleer de inkomenspercentages (laatste groep maakt 100%)


Teken in een grafiek: horizontale as personen in % van totaal gecumuleerd; verticale as inkomen in % totaal gecumuleerd en verbind de punten met een lijn (0-100)

De personele inkomensverdeling kunnen we weergeven in een
Lorenzcurve
wijze waarop het totale inkomen verdeeld is over alle personen in een land.

Inkomensverdeling
Stappenplan Lorenzcurve tekenen
Economische gevolgen grotere secundaire inkomensverschillen
De Lorenzcurve laat de mate van ongelijkheid tussen inkomens zien.


wijze waarop totale inkomen in een land is verdeeld over de productiefactoren (loon, rente, pacht en winst)

worden kleiner = nivellering
Inkomensverschillen
Teken aan de hand van de volgende gegevens een Lorenzcurve:

Stap 1 t/m stap 5
Personen
Personen
in %
Personen
cum. in %
Primair
Inkomen
Inkomen
in %
Inkomen
cum. in %
1
1
1
Totaal:3
33,3
33,3
33,3
100
33,3
66,7
100
0
40.000
120.000
160.000
0
25
75
100
0
25
100
Stap 6
worden groter = denivellering
Progressief belastingstelsel: belastingpercentage neemt toe bij hogere inkomens
Sociaal zekerheidsstelsel
Instellen minimumloon
bezuinigen op uitkeringen/toeslagen

premies alleen in schijf 1 en schijf 2
Personele inkomensverdeling:
mobiliteit werklozen daalt (zowel geografisch als inspanning om een baan te vinden)

prikkel om te presteren en te investeren stijgt (levert meer op)

sociale onrechtvaardigheid (tweedeling)

arme besteedt in % meer van zijn geld dan een rijkere


Gemiddeld primair inkomen
Aantal personen in mln.
45.000
28.000
68.000
12.000
115.000
4
3
1
0,5
0,2
Soorten inkomen
Dirk
Ed
loon
+rente
+pacht/huur
+winst

=primair inkomen

- belastingen
- premies
+sociale uitkeringen
+directe inkomenssubsidies

= secundair inkomen

- betaalde indirecte belastingen
+ ontvangen indirecte subsidies

= tertiair inkomen


€ 0,-
Brutoloon
€ 40.000 p.j.
Winst
€ 120.000 p.j.
+uitkering
+huurtoeslag
+zorgtoeslag
€ 15.000

-belastingen
-premies
€ 28.000
-belastingen
-premies
€ 77.000
-BTW
+zwembad, OV,
bibliotheek

-BTW, accijns,
+zwembad, theater,
bibliotheek

-BTW
+theater


Primair inkomen
(inkomen uit loon,rente,winst,pacht)
-
loon- en inkomstenbelasting
-
sociale premies
Inkomensoverdrachten
=

Met de Lorenzcurve is duidelijk geworden dat de inkomens niet gelijk verdeeld zijn in een land.

Oorzaken inkomensverschillen:
- Productiviteitsverschillen
Hoe meer je waarde toevoegt in een bedrijf des te hoger de beloning

- Verschil in opleidingsniveau

- Schaarsteverschillen
Hoe minder, des te beter de beloning (schaars is hier bijna hetzelfde als zeldzaam)

- Machtsverschillen & verschil in verantwoordelijkheid

- Vermogensverschillen
Mensen met groot vermogen door sparen/erfenis kunnen dit beleggentoename arbeidsparticipatie
De categoriale inkomensverdeling
Verdeling van het nationaal inkomen over de beloningen van de 4 productiefactoren.
We meten hoeveel procent inkomen voortvloeit uit arbeid in een land (de arbeidsinkomensquote). De overige percentages (dus van rente, pacht en winst) noemen we de restquote.

Formule AIQ:
arbeidsinkomens in bedrijven / toegevoegde waarde in bedrijven x 100
AIQ + restquote is samen 100%
lonen werknemers
+ toegerekend loon zelfstandigen
Als de lonen stijgen zal de AIQ ook stijgen.
De AIQ mag niet teveel stijgen, want anders wordt arbeid te duur en zullen bedrijven dit vervangen met kapitaalgoederen.
Vervolg AIQ
Drie verschillende belastingsystemen
Nederland heeft een

progressief

belastingstelsel.
Dit betekent: hoe hoger het inkomen, hoe
procentueel
meer men aan belasting betaalt.
Bij een
vlaktaks (proportioneel belastingstelsel)
moet iedereen hetzelfde belastingpercentage betalen (van lage inkomens tot hoge inkomens)
Een
degressief belastingstelsel
: belastingpercentage daalt naarmate het inkomen stijgt (in delen van Zwitserland wordt dit toegepast).

HOEZO EEN DEGRESSIEF STELSEL?
Categoriale inkomensverdeling:
Twee soorten inkomensverdeling
Flora

Wat zijn dan de oorzaken van inkomensverschillen?
Als de restinkomensquote stijgt zal de AIQ automatisch dalen, want de totale quote kan nooit meer dan 100% zijn.
Loon- en inkomstenbelasting (directe belasting)
loonbelasting: belasting over het loon in het lopende jaar (=voorheffing)
inkomstenbelasting: belasting over loon, winst, rente en andere soorten inkomens (definitieve heffing)
Belasting:
gedwongen
betaling aan de overheid zonder directe tegenprestatie.
Soorten belastingdruk
Gemiddelde belastingdruk:

bruto inkomen x 100

belastingpercentage dat over de laatstverdiende euro wordt betaald (geen berekening)
betaalde belasting
Marginale belastingdruk:
Wat je nu gaat berekenen
Belastbaar inkomen: het bedrag waarover belasting moet worden betaald.
Formule: bruto inkomen - aftrekposten
Formule netto inkomen: bruto (geld)inkomen - betaalde belasting

Betaalde belasting: het bedrag dat aan de belastingdienst moet
worden betaald
http://www.nrc.nl/next/2015/10/09/voetbal-lionel-messi-mogelijk-22-maanden-naar-de-g-1546190
Full transcript