Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sunnuntai, 1.4.2040 Todennäköinen tulevaisuus

No description
by

Lapin luotsi

on 5 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sunnuntai, 1.4.2040 Todennäköinen tulevaisuus

Lapin puhdas ilma ja vesi houkuttelevat matkailijoita ympäri maailmaa
Kaamoksen keskeltä katse kohti taivasta
Koulusta siirrytään luontevasti työelämään
"Vihdoinkin lappilaiset yritysverkostot pääsevät rajoituksitta myymään osaamistaan. Onhan tätä jo odotettu!"
-Lapin yrittäjien puheenjohtaja-
Euroopan puhtain ilma terveysmatkailun valttikortti
Avaruusteknologian huippukonferenssi Lappiin
Kevytyrittäjyys yleisin työllisyyden muoto
Juuri ilmestyneen työllisyyskatsauksen mukaan yrittäjien määrä on ylittänyt palkansaajien määrän. Useat palkansaajat työskentelevät myös oman y-tunnuksensa kautta. Palvelut tuotetaan yhä vähenevässä määrin julkisella sektorilla, mikä on kasvattanut tarvetta yrityksille. Yrittäjämäistä asennetta opetetaan jo koulussa.

Lapset oppivat yrittäjyyden alkeita leikin ja erilaisten tehtävien kautta jo ensimmäisestä luokasta lähtien. Yläluokilla, ammattikoulussa ja lukiossa oppilaat tekevät yrittäjyysprojekteja ja opiskelevat englannin ja ruotsin kielen lisäksi vähintään yhtä valinnaista kieltä, kuten kiinaa, espanjaa, japania tai venäjää. Korkeakouluissa opiskelijat harjoittavat yrittäjyyttä osana opintoja, mikä helpottaa siirtymistä opinnoista työelämään.

Pohjoisen alueen aktiiviset kummiyritykset tukevat lasten ja nuorten yrittäjyysopintoja järjestämällä vierailuja sekä tarjoamalla mielenkiintoisia projekteja ja harjoittelupaikkoja. Yritysmaailma onkin muuttunut muun maailman mukana; erityisesti nuoret yrittäjät panostavat yhä enemmän työn mielekkyyteen ja yrittäjien väliseen yhteistyöhön. Myöskään työtä ja vapaa-aikaa ei erotella selkeästi toisistaan.Lapin yliopiston 2020-luvulla suuntaama panostus avaruustieteisiin tuottaa huimaa kansainvälistä osaamista ja näkyvyyttä. Suunnitelmallisesti koottu avaruusteknologian osaamisyksikkö on sekä lappilaisten että pohjoisruotsalaisten toimijoiden yhteinen ponnistus. Vahva pohjoismainen yhteistyö sekä kansainvälisesti hankitut huippuosaajat ovat kehittäneet uusia innovaatioita ja tutkimusta. Pohjoiseen on kasvanut yksi vaikuttavimmista avaruusteknologian keskuksista, jonka yksiköt sijaitsevat Kiirunassa ja Sodankylässä.

Kansainvälisesti merkittävin avaruusteknologian huippukonferenssi järjestetään Sodankylässä marras-kuussa 2040. Konferenssiin odotetaan osallistujia ja alan parhaita asiantuntijoita ympäri maailman. Konferenssissa esitellään alan viimeisimpiä tutkimuksia ja innovaatioita.

Sunnuntai 1.4.2040
Yritykset ja työntekijät liikkuvat nyt Pohjolassa ilman rajoituksia
Yhteistoimintasopimus käytäntöön
Huipputulosta tehdään luonnon ehdoilla
Kiertotalous yhdistää matkailun ja kaivosteollisuuden
Suomi, Ruotsi ja Norja ovat sopineet yhteisestä Pohjolan toiminta-alueesta. Sopimus mahdollistaa yritysten ja työntekjöiden vapaan liikkuvuuden maiden välillä ja liikkuvuutta rajoittavien säädösten poistamisen. Tämä koskee mm. lupa- ja verotuskäytäntöjä. Sopimuksella pyritään takamaan alueen talouden, kilpailukyvyn ja osaamisen kehittyminen erityisesti matkailussa, luonnonvarojen kestävässä käytössä sekä arktisessa osaamisessa.

Matkailuala on toiminut aktiivisesti maan rajat ylittävässä kehittämisessä jo vuosia, ja kokemukset ovat olleet erinomaisia. Panostuksen tuloksena on syntynyt Pohjolan elämyslaakso, jossa yritykset kehittävät ja myyvät tuotteitaan kansainvälisesti ja tiiviissä yhteistyössä. Yhteistyötä on edesauttanut alueiden ja yritysten erikoistuminen ja keskinäisen kilpailuasenteen laimentuminen yhteisten päämäärien kautta. Pohjolaan on luotu kokonaisvaltainen jouluelämys, jonka keulakuvana on yhteinen joulupukkibrändi.

Yhteistoiminnan kehittäminen on nostanut ruotsin kielen asemaa maiden yhteisenä kielenä. Lappilaisilla nuorilla on vahva ruotsin kielen osaaminen tiiviin oppilaitosyhteistyön, kuten oppilas- ja opettajavaihtojen, harjoittelujen ja kielikurssien ansiosta.
POHJOISEN UUTISET
Lappiin saapuu matkailijoita tasaisena virtana. Puhtaaseen luontoon, ympäristöön ja teknologisiin innovaatioihin perustuva hyvinvointi- ja terveysmatkailu tukee ympärivuotisen matkailun kehittymistä. Silti kesä on säilyttänyt asemansa pääsesonkina. Vaikka Lapin virtuaalimatkat tarjoavat aidontuntuisen elämyksen, haluavat matkailijat kokea paikan päällä autenttisen ympäristön.

Kansainvälinen ilmastotutkimus on jälleen todennut Lapin ilman maailman puhtaimmaksi. Kuumuuden, kuivuuden ja ilmansaasteiden vaivaamalta Välimeren alueelta on odotettavissa yhä kasvavia matkailijamääriä. Suurkaupungeissa asuvat ihmiset hakeutuvat Lapin viileyteen lepäämään ja virkistäytymään. Myös Lapin hiljaisuus ja avaruus houkuttavat metropolien asukkaita.

Lapin vuodenaikoja hyödynnetään monipuolisesti myös henkisen hyvinvoinnin matkailutuotteissa: kaamos- ja yöttömän yön retriitit kilpailevat jopa Intiaan suuntautuvien retriittien kanssa. Myös kansainvälisillä terveysklinikoilla käy kova kuhina.

Kansallinen vesirahasto ylläpitää Suomen puhtaita vesistöjä. Lappilaista puhdasta vettä hyödynnetään kauneus- ja terveystuotteissa ja myydään pullotettuna ulkomaille. Veden eri elementeillä on merkittävä rooli myös Lapin matkailutuotteissa.

Pohjolan väki hyötynyt digitalisaatiosta
Arktinen osaaminen hyvässä vedossa globaaleilla markkinoilla
Digitaaliset ratkaisut ovat tuoneet ihmiset lähemmäksi toisiaan. Koulutus, työ sekä palvelu- ja tuotemarkkinat eivät ole paikkasidonnaisia, vaan osaamista, palveluja ja tuotteita myydään globaalisti.

Koulutuksen globalisaation myötä Pohjolan korkeakoulut ovat yhdistäneet voimansa ja vahvistaneet erikoistumistaan arktisena osaajana. Profiloituminen on auttanut globaalissa kilpailussa parhaista oppilaista ja virtuaaliopintojen kysyntä on kasvanut vuosittain. Tarjolla on laadukkaita virtuaalisia opintokokonaisuuksia arktisesta osaamisesta, joita opiskelijat ympäri maailman sisällyttävät omiin osaamisportfolioihinsa. Pohjolan korkeakoulujen globaalissa etäyhteisössä opettajina toimivat arktisuuden parhaat asiantuntijat.

Kylmä ilmasto, hyvä infrastruktuuri, kylmä merivesi, vakaa maaperä sekä varma ja kohtuuhintainen energia ovat Pohjolan valttikortteja myös globaaleilla datakeskusmarkkinoilla. Jo toiminnassa olevat datakeskukset suunnittelevat laajentamista ja uusia datakeskushankkeita on vireillä koko Pohjolan alueella.
Uudistuva energia tuonut kilpailuetua ja vähentänyt kustannuksia
Perämerenkaaren teollisuusvyöhyke kovassa nosteessa
Perämerenkaaren teollisuuskeskittymä houkuttelee uusia toimijoita ulkomailta. Kiertotalouteen suunnattu panostus ja uusien, puhtaiden energiamuotojen hyödyntäminen teollisessa tuotannossa on laskenut kustannuksia, parantanut kilpailukykyä ja tuonut alueelle vihreään talouteen panostavia ulkomaisia investoijia.

Myös alueen hyvä logistinen saavutettavuus meri- ja rautateitse sekä maailmanlaajuiset digitaaliset markkinat ovat avanneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Alueella tehdyt, pitkälle jalostetut ja palvelumuotoillut tuotteet, saavat arvostusta ympäri maailman. Tuotteet on huomioitu kansainvälisissä julkaisuissa, mikä osaltaan kertoo tuotteiden korkeasta laadusta.

Pohjoinen alue hyötynyt liikenneyhteyksiin panostamisesta
Lapin maailmankuululla testausalueella tutkitaan lentävien autojen käyttömahdollisuuksia. Kansainvälisesti arvostettu autotehdas on vakuuttunut testausalueen laadukkaasta ympäristöstä ja laitteistosta.

Testausalueen positiivinen vire on yksi esimerkki tuloksista, joita on saatu panostamalla pohjoisen alueen saavutettavuuteen. Hyvät yhteydet ja keskeinen sijainti pohjoisella liiketoiminta-alueella ovat nostaneet Lapin globaalin kauttakulkuliikenteen keskiöön.

Eri liikennemuotoja yhdistellään matkaketjujen ja matkustamisen kokonaispalvelujen (MaaS) kautta, jolloin ne toimivat saumattomasti yhdessä. Liikennejärjestelmä on suunniteltu käyttäjä- ja palvelulähtöisesti.

Älyliikenneratkaisut takaavat nopeat ja turvalliset kulku- ja tietoliikenneyhteydet niin paikallisille asukkaille kuin työ- ja vapaa-ajan matkustajille. Lapin maantieteellinen sijainti erottaa alueen maailman metropoleista, mutta yhteydet tuovat alueen lähelle muuta maailmaa – Lappi on yhtä aikaa lähellä ja kaukana.


Syrjäseudusta saavutettavuuden solmukohdaksi
Korkea koulutus, onnistuminen innovaatioiden käyttöön ottamisessa sekä vahva cleantech- ja teknologiaosaaminen ovat mahdollistaneet siirtymisen perinteisestä teollisuudesta vihreään kiertotalouteen. Yhteisen sävelen löytäneet kaivos- ja matkailuala ovat innostava esimerkki siitä, miten pohjoinen alue kehittyy ja säilyy elinvoimaisena luontoa tuhoamatta. 2010-luvun päästöongelmat ja maisemalliset haitat on saatu ratkaistua.

Älykkäistä kaivoksista on tullut suosittuja vierailu- ja matkailukohteita, mikä on kannustanut kaivosten omistajia investoimaan myös matkailualueiden kehittämiseen. Innovatiiviset ratkaisut kiinnostavat sekä yrityksiä että matkailijoita ympäri maailman.
Kulttuurien rikkaus elävöittää ja vahvistaa aluetta
Lapin väestörakenne kestävällä tasolla
2020-luvulla käynnistynyt positiivinen muuttoliike Lappiin jatkuu edelleen. Enää ei pelätä, että nuoret lähtevät muualle opiskelemaan eivätkä palaa takaisin. Työkokemusta ja täydennysopintoja haetaan myös muualta Suomesta ja ulkomailta, erityisesti naapurimaista, mutta kotimaakunnan vetovoima saa ihmiset palaamaan Lappiin. Alueen vetovoima houkuttelee myös uusia kansainvälisiä asukkaita.

Lapissa yhdistellään ja hyödynnetään eri kulttuurien vahvuuksia, mikä tekee alueesta elinvoimaisen ja halutun asuinpaikan. "Suunnittelemme paikallisesti alueen kehittämistä ja sovimme toimintatavoista", kertoo Intiasta lähtöisin oleva asukasyhdistyksen puheenjohtaja. "Yhteisö ottaa myös vastuun uusien asukkaiden perehdyttämisestä. Tällöin saamme uudet voimavarat heti tehokkaasti käyttöön ja kotoutuminen on nopeaa."

Terveys- ja hyvinvointiala työllistää sekä nuoria paluumuuttajia että kansainvälisiä osaajia. Ala on hyvä esimerkki siitä, miten uudistumisella ja alueen voimavarojen hyödyntämisellä saadaan aikaan tuloksia. Lapissa panostetaan erityisesti asiakaslähtöisiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin perustuviin hoitomuotoihin ja terveyspalveluihin. Asiakkaat voivat valita perinteisiä palveluja tai eri hoitomuotojen yhdistelmiä. Robottien ja muiden digitaalisten ratkaisujen ansiosta esimerkiksi ikäihmiset pystyvät asumaan kotonaan pitkään ja turvallisesti. Terveys- ja hyvinvointialan monipuolinen kehittyminen takaa tyytyväiset asiakkaat sekä sen, että opiskelupaikat täyttyvät ja hoitoalalla riittää tekijöitä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Omavaraisuusaste ruoantuotannossa kasvaa tasaiseen tahtiin
Lapissa syödään paikallista ruokaa
2020-luvulla vahvistunut kuluttajien halu panostaa terveyteen, hyvinvointiin ja ekologisuuteen on vauhdittanut paikallisten luomu- ja lähituotteiden kysyntää. Arki- ja lähiruoasta on tullut megatrendi. Myös kasvukauden pidentyminen on mahdollistanut uusien kasvilajikkeiden viljelyn ja siten monipuolisemman paikallisen tuotannon. Pitkäjänteinen kehitystyö on aikaansaanut Lappiin biotalouden ja alkutuotannon verkoston, jossa jalostetaan raaka-aineita ja kehitetään uusia tuotteita. Verkostoon kuuluvat myös paikalliset ateriapalvelut, joiden tarjonta pohjautuu lähiraaka-aineisiin. Lappiin onkin vakiintunut vahva paikallinen elintarviketeollisuuden klusteri.

Lähiruokabuumin rantautuminen myös koulu- ja työpaikkaruokailuun ja terveydenhuoltoon on kasvattanut paikallisten tuotteiden kulutusta. Aiemmin hiipumassa ollut alkutuotanto on saanut uutta potkua. Nuoret yrittäjät perustavat uusia maatiloja, jotka työllistävät keskimäärin 3-5 työntekijää.

Juopperin tilalla Kolarissa kasvatetaan onnellisia possuja ja tuotetaan luomuhunajaa. "Kysyntää on ja tuotteita mennee ihan tähän lähelle. Meijän possua syödään lähikouluista Ylläksen ravintoloihin. Muutto Helsingistä isovanhempien maatilalle oli hyvä homma, mahollisuuksia täällä pohjoisessa tuntuu olevan vaikka kuinka", kertoo tilan nuori isäntä.
Full transcript