Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

biomassa

No description
by

maxime maurau

on 6 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of biomassa

waar wordt biomassa gemaakt?
Hoe werkt een biostoomcentrale?
Wat is een biostoomcentrale?
De biomassa wordt verbrand in een roosteroven en doet het water in een gigantische stoomketel omzetten in stoom via een stoomturbine wordt de generator aan het draaien gebracht.
Een biostoomcentrale is een plaats waar biomassa wordt verwerkt. In vlaanderen zijn er 2 biostoomcentrales in Oostende en Beringen.
Wat is biomassa?
Biomassa is een verzamelnaam voor organisch materiaal. Biomassa kan worden omgezet in energie. De biomassavormen gedroogd hout en houtresten, zoals zaagsel en sloophout, zijn zelfs geschikt om te verbranden in grotere energiecentrales. De biomassa kan zo (een deel van) de fossiele brandstof vervangen. En zo duurzame energie opwekken.
biomassa wordt gemaakt in biostoomcentrales
Biomassa
Een project van Maxime Maurau en Justin Descan.
waarom kiezen voor biomassa?

verminderd het gebruik van fossiele brandstoffen, en daarmee de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2.
Een ander voordeel is dat biomassa, in tegenstelling tot kolen en aardgas, niet opraakt.
Bio-massa is ook klimaatneutraal. Kooldioxide (CO2) die vrijkomt bij verbranding van biomassa, draagt namelijk niet bij aan het versterkte broeikaseffect.
start 0.34
stop 5.14
Snoeiafval (uit plantsoenen en bossen)
Dunningshout uit bossen
Rest- en afvalhout uit industrie (bijv. houtzagerij)
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
Agrarisch restmateriaal (stro en mest)
Oud papier
wat zit er in biomassa?
omzetting in energie
biomassa kan op verschillende manieren om gezet worden in energie
Uit de warmte die vrijkomt bij de verbranding van biomassa en afval kan met behulp van een stoomturbine elektriciteit worden opgewekt. De restwarmte kan voor verwarmingsdoeleinden worden gebruikt. Het bijstoken van hout in kolencentrales en afvalverbrandinginstallaties (AVI’s) wordt reeds toegepast.
Verbranding
Vaste biomassa wordt door verhitting zonder zuurstof omgezet in een gasvormige brandstof. Door verbranding kan de gasvormige brandstof worden omgezet in elektriciteit en warmte.
Vergassing
"Natte" biomassa en afval zoals mest en GFT kunnen door bacteriën in een zuurstofloze omgeving (anaëroob) en bij lage temperaturen worden omgezet in biogas. Ook op stortplaatsen ontstaat biogas, het zogenaamde stortgas. In Nederland wordt dit op tal van plaatsen opgevangen en gebruikt. Na zuivering heeft het stortgas praktisch dezelfde kwaliteit als aardgas.
Vergisting
bedankt om te luisteren
zijn er nog vragen?
(voordelen)
waarom niet kiezen voor biomassa?
(nadelen)
bij de omzetting van biomassa en afval in energie komen (rook)gassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu.
Teelt van biomassa voor bio-energie kan de biodiversiteit en voedselproductie bedreigen
De benodigde oppervlakte landbouwgrond is enorm.
In de EU zou 95% van alle landbouwgrond nodig zijn om de helft van alle autobrandstoffen te produceren.
Full transcript