Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Združenie STORM

No description
by

Združenie STORM

on 24 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Združenie STORM

Združenie STORM
2002
Sereď, Nitra, Trnava
Harm Reduction, nízkoprahová filozofia, KP
KROK VPRED, CIRKUS, STEREO, ZÓNA, ECHO

Komunálny odpad
Dlh na ZPoistení
nepoistený/dlžník bez SKalendára - neodkladná ZS
Občiansky preukaz
Prijatie žiadosti:
OP vydané do 6/2008 -trvalý pobyt
OP vydaní po 6/2008 - ktoré koľvek OR PZ
bezvládny - splnomocnenec
Měchenice 2016
poradenstvo 294x
info servis 755x
motivačný r. 60x
situačná int. 14x
krízová int. 3x
kontakt s inšt. 12x
ponuka SA 42x
Sereď (55), Nitra (53), Trnava (25)
IUD, SW, majorita
2817 kontaktov
29 000 IS, prezervatívy 3221
Granvia
NR - mobil
Nitra 2007
2x týždenne
11 - 20 r. klub
14 - 22 r. terén
vandalizmus,experimentovanie s drogami, sexuálne násilie, záškoláctvo. ľudské práva.
2010
MŠ,
ZŠ, SŠ
, VŠ
prim. + sek. prevencia
látkové+nelátkové z.
ľudské práva, OSL, HIV...
7 - 15 stretnutí/90min.
2015
osvetová a preventívna činnosť
majorita
www.e-poradna.sk
Bezpečný Valentín,
Sviečkový pochod
.....
2012 Sereď
IUD, SW, majorita
15 300 IS, prezervatívy 1503

Služby
klasika - 1 (P, Z, S, L)2,3,4,5,6,7,8
poštová adresa,
dopisovanie si (4kl.)
ukladanie dôležitostí
testovanie - HIV, chlamídie, syfilis,
tehotenské testy
MDŽM
Hádanky, kvízy, súťaže
DOD ZÓNA
naši neriešia, nestretli sme sa
Ak áno, tak:
HN neplatí
90 dní mimo TP/PPobyt neplatí
práca mimo TP/PP - potvrdenie
VTOS/hospit./DD oslobodený

Dlh sa vymáha už zo vzniknutého nedoplatku.
Mám dlh??
úrok z omeškania - 15%
daňové exekučné konanie (165€)
súdna exekúcia
záložné právo na nehnuteľnosť alebo iný majetok

Prax
platí niekto iný - rodina...
odpustené VTOS
Vymáhanie
nemožné od klienta v HN
Výhoda splátkového kalendára -
plne poistený
Neposielať klientov bez SK k lekárovi - narastá dlh
PP sa vydáva bezplatne aj v prípade dlhu.
Žiadosť na PP

• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• adresa,
• dôvod vydania nového preukazu poistenca,
• kontaktné údaje.

telefonicky, mailom, osobne, elektronicky

 Nahlásiť zdravotnej poisťovni
 Poisťovňa zašle náhradný dokument na emailovú adresu klienta (Dôvera)
 Poisťovňa zašle elektronický certifikát na emailovú adresu klienta a lekárovi / zariadeniu, kde bol klient ošetrený/hospitalizovaný – tento dokument je platný 3 mesiace (Union)
 Poisťovňa zašle nový preukaz poistenca na adresu, ktorú udá klient poštou prevzatím do vlastných rúk do 2 – 3 týždňov od zaevidovania žiadosti (Union)

Strata preukazu poistenca
v zahraničí:
Kontakty
Dôvera

• web: www.dovera.sk
• zákaznícka linka tel.: 0850 850 850 (spoplatnená), tel. zo zahraničia: +421 37 77 22 278,
• v pracovných dňoch od 7:00 do 19:00

Union

• web: www.union.sk
• zákaznícka linka Union zdravotná poisťovňa tel.:
0850 003 333, tel. zo zahraničia: +421 22 08 11 811
• v pracovných dňoch od 7:30 do 18:00

Všeobecná zdravotná poisťovňa
• web: www.vszp.sk
• zákaznícka linka tel.: 0850 003 003, tel. zo zahraničia:
+421 22 08 17 003
• počas pracovných dní od 8:00 do 18:00

Správne poplatky
nové/zmena údajov -- 4,5€
1xstrata, odcudzenie...-- 16,5€
2xstrata v rozmedzí 2rokov -- 33€
vydanie do 2 dní -- +20€
doručenie na území SR -- + 3€
Oslobodenie od správnych poplatkov
ZŤP
vek nad 60 rokov
Nekonečný kolobeh strát je prípustný :)
Čo potrebujete?
doterajší OP/potvrdenie o OP
ak nie je OP, tak rodný list
original/overená kópia
Rodný list
polícia - potvrdenie o strate OP - matričný úrad (v mieste narodenia, 5€) - overená kópia rodného listu - polícia - huráá mám občiansky :)
Neplatný OP
klasika - strata, uplynula doba
poškodený, nečitateľný údaj
nespôsobilý na právne úkony
podľa foto
Priestupky
165€ - 331€
pozmení údaje/úmyselne zničí/zneužije cudzí OP
poskytne na zneužitie
0€ - 165€
príjme ako predmet zálohy
odoberie pri vstupe do dobjektu
pri poskytovaní služieb
neuposlúchnutie výzvy na OP
0€ - 33€
neodovzdá OP (ukončí Tpobyt,po úmrtí/ak nájdeš)
nepredloží doklady k OP
nestihol termín požiadania OP
založí alebo ho odovzdá pri vstupe
perlička za
16 éčok
poradenstvo 164x
info servis 457x
motivačný r. 53x
situačná int. 28x
krízová int. 1x
kontakt s inšt. 32x
ponuka SA 63x
Substitučná liečba

Suboxone - buprenorfín naloxonMetadon

Suboxone

26 lekárov (ambulancie, 6x CPLDZ)
predpisuje KTO KOĽVEK!!!!!!!
indiv. prístup (vzdialenosť)
min. 1x za 14 dní
pravidelné močotesty
manipulácia s močom :(
recept - 5 dní - 16,50€
Klient
pacient
záujem klienta
objednať sa + doprovod
preukaz poistenca
občiansky preukaz
+ zdravoté záznamy
www.substitucna-liecba.sk
CPLDZ
BA, BB
súhlas pacienta
zdrav. poistenie
psycholog. + psych. vyšetrenie
odporúčanie lekára

K P
Pre koho
od 18 rokov
tehotné ženy
HIV
neúspešné dotoxifikácie
min. 1 rok
Detoxifikácia
NR

Ambulantne
občiansky preukaz
preukaz poistenca
odporúčanie od všeo/psych.
Hospitalizácia
• občiansky preukaz
• kartičku poistenca
• zdravotnú dokumentáciu
• odporúčenie na hospitalizáciu
• doklad o PN, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom
• hygienické potreby, domácu obuv, pyžamo, župan
• odporúčame nebrať si so sebou väčší obnos peňazí, šperky, iné cennosti...
• rontgenové snímky z posledných vyšetrení
• ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil
7-14 dníCPLDZ DETOX
občiansky preukaz
dobrovoľnosť
zdravotné poistenie (KP),
psych+psych vyšetrenie,
7 - 30 dní
Formy starostlivosti
ambulatná
lôžková
Terénna služba
ODYSEUS - terén, BA
Prima - terén, Káčko, BA
Pomocná ruka - terén, KE
Združenie STORM - terén, ZÓNA, NR, TT, Sereď
Terapeutické komunity
resocializačné zariadenia
18 akreditovaných/2neakred.
rôznorodosť + F-kový mix
1-2 roky
dobrovoľnosť – žiadosť
osobný pohovor
odporučenie lekára
prispôsobenie sa pravidlám
absolvovanie detoxu
negatívne toxikologické vyšetrenie

Podmienky
vek, pohlavie
doklady, finančná hotovosť
dvojitá psychiatrická dg ako prekážka
uhradené poplatky v zdravotnej poisťovni
registrácia na upsvar-e
poberanie dávok v hmotnej núdzi/ príjem
úhrada poplatkov za služby - jednorazový vstupný poplatok, poplatok za bežný mesiac
iné lieky

Podmienky??
F-kový šalát
výhoda
diagnóza viacerých z. klienta
zdieľanie skúseností
dopady rôznych z.
prevencia pred inými z.?

nevýhoda

0 špec. zariadení
Strednodobá liečba
24 hodinová starostlivosť
ústavná starostlivosť
cca 3-6 mesiacov
zdravotnícke zariadenia
psychiatrické nemocnice: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Veľké Zálužie
oddelenia pre liečbu závislostí: Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora

Ťava dvojhrbá - Camelus ferus bactrianus
Výška: 190 - 230 cm
Hmotnosť: 600 až 1000 kg


Ďakujeme


Mgr. Pavl Ščasný
pavol.stormtt@gmail.com
0905 943 229

Mgr. Andrej Kern
andrej.stormnr@gmail.com
V Seredi nenájdete ťavu dvojhrbú, kto by to čakal,,,,
....pohlavný úd samca smeruje dozadu, práve preto párenie prebieha len v ľahu
Ťavia prax...
2 sv. vojna
ťavie exkrementy ako bomby proti nemcom

Camel Beauty Contests
25000 tiav
1 000 000 $
Full transcript