Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Badanie przesiewowe dziecka

No description
by

Ł K

on 13 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Badanie przesiewowe dziecka

Badanie przesiewowe dziecka
z niepłynnością mówienia

Cele badania przesiewowego
Ocena:
• rozumienia i nadawania mowy
• artykulacji
• budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego
• słuchu fonematycznego
• sposobu oddychania i połykania
• fonacji
• PŁYNNOŚCI MÓWIENIA

ISTOTA: Wczesne wykrywanie wad wymowy i innych nieprawidłowości związanych z rozwojem mowy.
Pierwsze objawy
Kiedy?
W okresie intensywnego rozwoju mowy dziecka (między 2 a 4 r. ż.)

Jak?
Przeważnie jąkanie rozwija się stopniowo, choć może pojawić się niespodziewanie i gwałtownie.

Co?
• powtarzanie: słów, sylab
• przeciąganie dźwięków
• blokowanie dźwięków
• napięcie mięśni twarzy
• dodatkowe ruchy ciała
• zakłócenia oddychania
• unikanie (określonych słów, niektórych sytuacji)
Podstawowe dane
• W początkowej fazie jąkania nie ma dysproporcji między liczbą chłopców a liczbą dziewczynek.

• Wśród dzieci rozpoczynających naukę w szkole,
na 3 jąkających się chłopców przypada jedna dziewczynka.

• W 10 r. ż. stosunek ten wynosi 5/6:1.

• Jąka się ok. 1% populacji ogólnej.

• 5% populacji na jakimś etapie życia, miało problem z płynnym mówieniem.

Obawy logopedów
Wstępne badanie przesiewowe
AUTORZY:
Kelman E., Nicholas A., (2008), Practical Intervention for Early Childhood Stammering. Palin PCI Approach, Speechmark Publishing Ltd., Milton Keynes
(polskie tłumaczenie: Kelman E., Nicholas A., (2013), Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Harmonia Universalis, Gdańsk).

Polska adaptacja zgodą autorek: Węsierska K., (2010), Interakcyjna Terapia Rodzic-Dziecko Palin Parent-Child Interaction Approach (Palin PCI) przykładem skutecznego postępowania logopedycznego w jąkaniu wczesnodziecięcym. „Forum Logopedyczne”
nr 18, s. 23-30.

Wykorzystanie arkusza wstępnego badania logopedycznego – doświadczenia własne.
WAŻNE!
Objawy jąkania przeplatają się z okresami płynnej mowy.
Ich obecność uzależniona jest od wielu czynników (np.: kontekstu wypowiedzi, rodzaju interakcji z rozmówcą, samopoczucia).
• złożoność jąkania
• trudność w rozróżnieniu rozwojowej niepłynności mówienia od jąkania wczesnodziecięcego
• specyfika pracy
• niepewność
• poczucie bezsilności

Cele:
• ustalenie czynników wpływających na wystąpienie objawów
• określenie prawdopodobieństwa ich utrzymania się
• podjęcie decyzji o interwencji logopedycznej
• podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu (porada i monitoring bądź pełne badanie logopedyczne)

Założenia:
Informacje uzyskane podczas badania przesiewowego określają podatność dziecka na uporczywe jąkanie. Pomocne są w tym następujące pytania:
• Czy ktoś w rodzinie jąkał się?
• Jeżeli tak, to czy jąkał się do momentu osiągnięcia pełnoletniości?
• Czy dziecko jąka się dłużej niż rok?
• Czy rodzice są zaniepokojeni mową dziecka?
• Czy objawy jąkania są niezmienne bądź nasilają się?
• Czy dziecko ma (lub miało) inne problemy w zakresie opanowywania mowy i języka?
• Czy mowa dziecka jest rozwinięta ponad normę wiekową?
• Czy dziecko jest świadome swojej niepłynnej mowy?
• Czy dziecko martwi się swoją niepłynnością mowy?

Wnioski:
Jeżeli na którekolwiek pytanie padła odpowiedź „TAK”, to istnieje prawdopodobieństwo, że dziecko może być podatne na utrzymywanie się jąkania. W takim wypadku sugeruje się zebranie bardziej szczegółowych informacji i wykonanie pełnego badania logopedycznego.


Formularz może trafić do rodziców drogą pocztową, elektroniczną. Możemy uzupełnić arkusz rozmawiając z rodzicem przez telefon.

Dziękuję za uwagę!

Wykorzystane materiały:
1. Kelman E., Nicholas A., Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Harmonia Universalis, Gdańsk 2012
2. www.centrumlogopedyczne.com.pl
Uzupełnienie arkusza nie zajmuje dużo czasu.
Informacje uzyskane za pomocą arkusza warto uzupełnić tymi, które dotyczą:
• przebiegu ciąży i porodu
• stanu dziecka po urodzeniu
• rozwoju ruchowego
• rozwoju mowy

Czas na wyjaśnienia dla rodziców.
Co dalej?
Full transcript