Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Training communicatieve vaardigheden 4 bijeenkomst 2

No description
by

Helprich ten Heuw

on 18 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Training communicatieve vaardigheden 4 bijeenkomst 2

Communicatieve vaardigheden 4
Bijeenkomst 2

Presentie.
Bijeenkomst 1: Organisaties en Leiderschapstijlen
Bijeenkomst 2: Veranderingen
Bijeenkomst 3: Conflicthantering
Onbedoeld
Opzettelijk
Positief
Negatief
Opdracht 1

Waar moet je rekening mee houden als je veranderingen door wilt voeren binnen je eigen organisatie?
Positief:
Ik hoor dat er iets gaat veranderen
Ik begrijp dat er iets gaat veranderen
Ik begrijp de gevolgen
Ik ben eigenlijk wel voor die verandering
Laten we er een succes van maken
Dit is goed voor iedereen
Veranderen is nodig voor de organisatie
Negatief:
Ik weet niks van een verandering
Wat willen ze nu weer veranderen
Ik begrijp niet waarom we dit nu weer zo nodig moeten doen
Ik begrijp de gevolgen niet
Dit slaat nergens op
Dit wordt niks
Dit gaat ten koste van ons als werknemers
Kleurendenken van Léon de Caluwé

Geschikt om:
- Mensen en situaties te typeren
- Diagnose stellen en interventies te ontwerpen
- Jezelf mee te typeren
Valkuilen:
geel:
·luchtfietserij
·machtsstrijd (lose/lose)

blauw
·over mensen heen walsen
·irrationele en externe aspecten negeren

rood
·zachte heelmeesters …
·negeren van machtsspel, verstikken van het bijzondere individu

groen
·ontkennen dat niet iedereen alles wil of kan leren
·geen prioritering, gebrek aan actie

wit
·onvoldoende inzicht in drijvende krachten
·laissez faire en medewerkers opzadelen met ‘zelfsturing’
Opdracht Ballon!
- Bekijk de flaps van de vorige bijeenkomst.
- Jullie hebben als team al een veranderingrichting gekozen
- Elke manager (teamlid) kiest een kleur. Er zitten in ieder geval 2 oorlogskleuren
bij! Dit mag bekend zijn voor elkaar
- Elk teamlid krijgt een ballon en formuleert daarop zijn doel en inbreng (adhv
Caluwé)
- Vergeet niet de SMART-formulering van de doelen die horen bij de verandering
en de PDCA-cyclus
- Als je klaar bent, blaas je de ballon op
- Elk teamlid eindigt met een eigen invulling van het verandervoorstel
Presentatie:

- 1 groep presenteert (elke manager vanuit zijn eigen rol)
- 2 groepen luisteren
- Uit de 2 groepen die luisteren wordt een directeur aangewezen die het verandervoorstel beoordeelt.

Als het team heeft gepresenteerd, vertrekt deze naar de gang. De directeur krijg advies van de medetoehoorders en prikt vervolgens ballonnen lek van de teamleden wiens voorstel geen doorgang zal krijgen. Beoordeling op: SMART/PDCA/denkkleur herkenbaar/motieven

De groep met de meeste ballon over wint!
Leary ontdekte dat ‘samen’, ‘tegen’, ‘boven’ en ‘onder’ in relatie stonden tot elkaar. En wel op de volgende manier:

Samen-gedrag roept samen-gedrag op (symmetrische werking).
Tegen-gedrag roept tegen-gedrag op (symmetrische werking).
Boven-gedrag roept onder-gedrag op (complementaire werking).
Onder-gedrag roept boven-gedrag op (complementaire werking).
Leary stelt daarom nadrukkelijk dat:

- aan de acht gedragingen van de Roos geen waardeoordeel moet worden
gekoppeld (gedrag is dus nooit per definitie goed of fout)
- ieder mens alle gedragingen in zich heeft

Met andere woorden; een stabiele persoonlijkheid kan elk van de acht gedragingen bewust inzetten. Al naargelang de situatie, het doel en de persoon tegenover zich, kiest men dan een bepaald gedrag.
Feitelijk gaat de Roos van Leary uit van de stelling:

Gedrag van een ander is iemands eigen keuze.
Visuele roos in het midden van het lokaal:
Ga staan bij je natuurlijke voorkeursgedrag
Bedenk een situatie waarin je dat gedrag liet zien
Bedenk een situatie waardoor je ander gedrag liet zien, hoe was de invloed van de andere persoon daar op?

Afsluiting

- Bijwerken inspiratiedocument
- Volgende week conflicthantering

- Waarom had Sjors een rode trui aan?

Zie je ook verband tussen Leary en Caluwe?
Wat valt je op in het filmpje?
Waarom heeft Sjors een rode trui aan?
Welke van de onderstaande uitspraken herken je bij jezelf?
Wat zorgde voor verbinding? En wat blokkeerde dit?
Kleurendenken De Caluwé
Geel: Verleiden of dwingen tot verandering (politiek).
Blauw: Projectaanpak
Rood: HMR-instrumenten
Groen: Ervaren en leren
Wit: Eigen verantwoordelijkheid

Hoe gaat het met doelen en inspiratiedocument?
Full transcript