Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Напрямки комп'ютерної лінгвістики

No description
by

Mary Savenko

on 27 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Напрямки комп'ютерної лінгвістики

АВТОМАТИЗОВАНИЙ МАШИННИЙ ПЕРЕКЛАД
АМП - напрямок, завданнями якого є:
формування теоретичної й експериментально-статистичної бази перекладу
створення практичних моделей бінарного перекладу, орієнтованих на дві мови, або інваріантних, які працюють незалежно від типу мов
забезпечення релевантності вибору еквівалентів на базі багатоваріантних рішень і їхньої лексико-синтаксичної фільтрації
розробка діючих автоматичних або автоматизованих систем машинного перекладу
удосконалення діючих моделей за рахунок інтелектуалізації машинного перекладу на підставі введення когнітивних компонентів декларативних і процедурних знань
Напрямки комп'ютерної лінгвістики
Комп'ютерна лінгвістика - це один з напрямків у прикладній лінгвістиці , орієнтований на використання комп'ютерних інструментів – програм, комп'ютерних технологій організації й обробки даних, спрямований на на розробку автоматизованих методів зберігання, обробки, переробки й використання лінгвістичних знань.
АВТОМАТИЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ПРИРОДНОГО МОВЛЕННЯ
АОПМ - галузь комп'ютерної лінгвістики, яка охоплює всі сфери, у яких комп'ютери використовуються для обробки мовних даних. Відтак у практиці закріпилося вужче розуміння цього терміна – розробка методів, технологій і конкретних систем, що забезпечують спілкування людини з ЕОМ природною або обмеженою природною мовою.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ СИСТЕМИ
ІПС виникли як відповідь на різке зростання обсягів науково-технічної інформації. Для забезпечення інформаційного пошуку в ІПС створюються спеціальні інформаційно-пошукові мови, в основі яких лежать інформаційно-пошукові тезауруси.
АВТОМАТИЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ
АСОТ - системи автоматичного морфологічного, синтаксичного та семантичного аналізу. Загалом структура таких систем є включає окремі види аналізу як блоки, при цьому результати аналізу тексту в одному блоці прямо впливають на результати роботи наступного блоку.


КОМП'ЮТЕРНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ
КЛ - галузь комп'ютерної лінгвістики, у межах якої розробляються комп'ютерні технології складання й експлуатації словників. Спеціальні програми – бази даних, комп'ютерні картотеки, програми обробки тексту – дозволяють в автоматичному режимі формувати словникові статті, зберігати словникову інформацію й обробляти її.

ГІПЕРТЕКСТОВІ СИСТЕМИ
ГС - напрямок, що займається створенням гіпертекстових систем, які розглядаються як особливий спосіб організації тексту й навіть як принципово новий вид тексту, протиставлений за багатьма своїми властивостями звичайному лінійному тексту, сформованому в гутенбергівській традиції друкарства. Гіпертекст – це множина текстів з єднальними відношеннями (системою переходів).

КОРПУСНА ЛІНГВІСТИКА
КЛ - самостійний напрям ПЛ, що займається створенням, обробкою та використанням корпусів. На сьогодні вона має дві лінії розвитку – лінгвістичний аналіз тексту та інформаційний аналіз тексту.


ПРОБЛЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
ПШІ - галузь ПЛ, що займається комп'ютеризацією людської діяльності з метою економії часу і зусиль. Комп'ютерна лінгвістика прагне будувати моделі, що відображають конкретні процеси мовленнєво-розумової діяльності людини в конкретній ситуації.
Full transcript