Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Toekomst van het jeugdbeleid

Presentatie Goirle 27 juni 2011
by

Fimke Zwerink

on 8 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Toekomst van het jeugdbeleid

Toekomstig
Jeugdbeleid
fimke zwerink
wat speelt er?
Wat betekent dit
voor het jeugdbeleid?

hoe verder??
organisatieadviseur
het gaat goed met kinderen, en toch...
1:7
in geindiceerde zorg
epidemologisch geen enkele reden voor!!
inhaaleffect
door
wachtlijsten
hoog gebruik
van jeugdzorg
door kleine groep
kinderen geven
aan dat het
goed gaat,omdat
we zoveel
jeugdzorg geven
onze omgang met
opgroeien en opvoeden:
afnemende tolerantie voor jeugd
wat dan wel?
zelf-regulatief
professionele
hulp??
effectiviteit van professionele interventies
Colorado University
basis in de gemeenschap
vraaggestuurd & alledaags
concrete opgroei- en opvoeddoelen
importeren van professionals in
de thuisbasis ipv export kind
kinderen
Jo Hermanns: Herstel van het gewone leven
conform de nieuw beleids
lijnen voor de jeugdzorg
preventie-georienteerd
betere basiszorg in directe omgeving kind
bijdragend aan/gebruik makend van EK & netwerk
vraaggestuurd
Jeugdzorg dichtbij, werkgroep toekomstverkenning jeugdzorg
VNG-advies transitie, van Yperen/Stam
Kans: welzijn als intermediair
Hoe: wrap around benadering
introduceren binnen de dienstverlening
niet als methodiek
maar als manier van werken
front linie werker
evidence based!!
wat is dan de verklaring?
niet:
maar wel:
klopt, maar niet eens de
groep die gebruik maakt
van de reguliere jeugdzorg.
kan je er dus nog bij optellen
helaas: in toenemende mate bewijs dat onze jeugdzorg zelfs contraproduktief is voor de ontwikkeling vankinderen
zorggebruik is al jaren groter dan de zorgbehoefte!!
medisch model
etiketten
problematiseren
gedrag beheersen
ipv goede omgeving
creeren & benutten
wat is goede zorg voor kinderen??
verminderde tolerantie
naar jeugd in buurten
"gecriminaliseerd"
diagnosticeren
institutionalisering: zorg weg van eigen plek, ouders en zorgende omgeving
er gewoon weer vanuit gaan dat:
- mensen het zelf prima kunnen
- samen met hun omgeving
- en het zelf het beste weten te organiseren voor hun kind
beweging is feitelijk al ingezet met de WMO
2 scenario's
scenario 1:
vangnet
scenario 2:
eigen kracht
advies VNG m.b.t. de transitie jeugdzorg, "Opvoeden versterken", Stam en Van Yperen
feitelijk al ingezet
met de WMO
verantwoordelijkheidsladder WMO
scenario 2
scenario 1
Scenario 1
- blijvende zorg voor de kwetsbare burger
- focus op een sluitend zorgsysteem
(integraal beleid, zorgketens en toegankelijke loketten)
- goed regelen van de zorgfuncties: tijdige
signalering van problemen/risico's & goede toeleiding
- hulpverlening is apart georganiseerd in 1e en 2e lijn
met een duidelijke toegang = CJG
- vraaggericht & outreachend, maar geen onderdeel
van en aanwezig binnen de leefsituatie
- leidend organisatiemodel: huisarts-specialist
- geactiveerd bij problemen/risico's
Organisatie van de zorg
Beleidsuitgangspunten
huidige model
functies & vormen
- inlooppunten & (de-)centrale loketten
- lokale, lichte hulp bij problemen &
aan kwetsbare groepen
- info- en clientondersteuning
- voorlichting rondom actuele thema's
- vroegsignalering van problemen/risico's
- indicatie & doorverwijzing (BJZ 2.0)
- afstemming & coordinatie
- geen problemen centraal, maar integrale mens
- burger zorgt voor zichzelf & anderen
- burger kiest eigen zorgarrangementen,
bestaande uit lot-/bondgenoten, naastbetrokkenen,
nabije werkers in onderwijs, KO en wijk, e.d.
- professionele zorg houdt gepaste afstand &
wordt "ingeklikt" op eigen arrangement burger;
burger = opdrachtgever & co-producent
Organisatie van de zorg
Scenario 2: EK
- vertrouwen in de veerkracht van de samenleving
om eigen problemen op te lossen
- focus op sterke pedagogische civil society
- activeren van de eigen kracht & sociale samenhang
- kwetsbare burger wordt slechts ondersteund om
in eigen kracht te komen & te verbinden aan anderen
- minimaal vangnet voor hen die echt niet kunnen,
met gebruik van informele steun & netwerken
Beleidsuitgangspunten
Centra voor Jeugd en Gezin gesloten
DEVENTER - Drie gemeenten sluiten hun speciale loket voor Jeugd en Gezin. Zij sturen hun medewerkers liever op ouders af, dan hen duimen te laten draaien achter de balie.


In een jaar bezochten slechts 24 inwoners van Deventer een van de drie inlooppunten voor Jeugd en Gezin. De medewerkers zaten tientallen uren paraat, maar vonden niemand om hun kennis mee te delen. ‘Zij waren uitsluitend bezig aanwezig te zijn, dat is niet de bedoeling’, zegt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman.

Reden voor de stad om het volledig anders aan te pakken. De inlooppunten gaan dicht en de medewerkers worden verspreid over consultatiebureaus, peuterspeelzalen en scholen. ‘Mensen gaan niet speciaal naar een Centrum voor Jeugd en Gezin. Aanvankelijk dachten we dat we dit met voldoende promotie konden veranderen. Dat is gezien het bezoekersaantal niet gelukt. Ouders willen met hun vragen terechtkunnen op plaatsen waar zij toch al komen met hun kinderen.’

Naast Deventer zet ook Rheden het specifieke inlooppunt aan de kant. In de gemeenteraad van Pijnakker-Nootdorp is nog een debat over de kwestie gaande.

23 bezoekers in een jaar
Precies om die reden besloot de gemeente Rheden deze week het CJG-loket in de bibliotheek van Dieren te sluiten. Een gepland loket in Velp gaat ook niet door. In plaats van duimen te draaien in de bieb, gaat de CJG-medewerker nu bijvoorbeeld naar koffiebijeenkomsten met allochtone moeders op scholen. ‘Zo kom je ook in contact met ouders die mogelijk de stap naar een CJG-loket nooit zouden maken.’

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben ruim honderd gemeenten de afgelopen jaren een centraal CJG-loket opgericht. Het beeld dat sommige gemeenten hierop terugkomen, herkent de VNG, zegt een woordvoerder.Volgens Stuurman was het ook in Deventer een geval van ‘voortschrijdend inzicht’, waardoor het CJG nu volledig verandert.

Nedrelands Dagblad, 10 juni 201
functies en vormen
- geen oplosser of aankaarter van
problemen, maar intermediair
- werkers tussen de burgers, in contact
- mensen activeren & verbinden
- tijdelijke, kortdurende ondersteuning
van kwetsbare burgers
- makelaar "tussen" burgers, formele
en informele hulp
- wegbereider & weg"werker" van
specialistische hulp
bedrijfskundige
werkzaam bij:
gemeenten
zorg/welzijn
werkvloer
wijk/EK
Bondgenoten voor
burgerkracht
back to basics
kind
"systeem"
beleid
afstand kind & gezin
verkokering

aanbodgerichtheid

bureaucratie
specialisatie

produktkwaliteit

zorgvuldigheid
werkelijkheid is complex
ontkokering = verkokering
maakbaarheid
tekentafel
top down
managementoplossing
"unsolved issues"
bereikbaarheid van de jeugdzorg
integrale aanpak rondom gezin
besluitvorming over inzet
kind centraal??
RMO 2008: ontkokering voorbij
meer voor minder
transitie jeugdzorg:
CJG als lokaal kristallisatiepunt
zoektocht
elementen:
1. frontlinie
activeren, verbinden, inbedden
(oude sociaal werk!)
kern van de hulpverlening van 2e naar 1e lijn
opgroeien & opvoeden gewoon weer "uitgevonden"
huidige specialisten: ingeklikt op totaaloplossing
maar:
zwakke 1e lijn
vraagt andere vakbekwaamheid
beknelling afspraken & organisatie
2. andere afspraken welzijnsorganisatie
welzijnswerk nog nieuwere stijl
andere produkten, anders methodisch werken
herpositionering
5. KANTELING van het AANBOD
- de burger en zijn collectief staan centraal
- aanbod transparanter en op afstand
- voordelen helder maken voor vrager
- link naar eigen kracht persoon & collectief
- crowdsourcing en testimonials van burgers via social media
6. ruimte voor
burgerinitiatief
3. andere afspraken
welzijnsorganisaties
het nieuwere welzijnswerk
HER- positionering
nieuwe produkten, nieuwe manieren van werken
geen client- maar
overheidsparticipatie
4. ander CJG
- geen oplosser of aankaarter van
problemen, maar intermediair
- werkers tussen de burgers, in contact
- mensen activeren & verbinden
- tijdelijke, kortdurende ondersteuning
van kwetsbare burgers
- makelaar "tussen" burgers, formele
en informele hulp
- wegbereider & weg"werker" van
specialistische hulp
- geen oplosser of aankaarter van
problemen, maar intermediair
- werkers tussen de burgers, in contact
- mensen activeren & verbinden
- tijdelijke, kortdurende ondersteuning
van kwetsbare burgers
- makelaar "tussen" burgers, formele
en informele hulp
- wegbereider & weg"werker" van
specialistische hulp
- andere rol: intermediair/EK-coordinator
- andere plek: werkers tussen de burgers
- andere focus: kind & ouders;
wegbereider & weg"werker" hulpverlening
- andere partners: community-builders,
sociale ondernemers, ...
7. expliciete rol voor
gemeenschapsdiensten & nabije werkers
pedagogisering onderwijs
kraamvrouw
voor een samenleving op eigen kracht
mede initiatiefnemer van
http://prezi.com/lpbwupktw7oe/de-bondgenoten-voor-burgerkracht/
een prezi van:
Fimke Zwerink organisatieadvies
fzwerink@xs4all.nl
06 456 06 467
Full transcript