Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vad är historia

No description
by

Josefine Arlesten

on 12 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vad är historia

Att du borstade tänderna i morse tillhör det förflutna men din tandborstning kommer nog inte gå till historien.
Skillnad mellan det förflutna och historia
Varför ska vi studera historia?
Historiebruk
Vad är historia?
Urval
- Historia är ett urval av händelser som historiker tycker är viktiga

Tolkningar
- Historiker gör historia genom att tolka olika källor.

Perspektiv
- Historiker har olika perspektiv på saker de tycker är viktiga.Historia hjälper oss att förstå vår samtid
Den värld vi lever i idag har skapats av historiska förändringsprocesser i det förflutna. Om vi ställer frågan
varför
en viss sak händer i vår nutid, kan vi vända oss till historien för att få svar:
Historia kan hjälpa oss att reflektera över framtiden
Det finns många talesätt som understryker vikten av att ha kunskap om det förflutna för att kunna förhindra att hemska saker inträffar, exempelvis folkmord. Dock är detta en sanning med modifikation då historien tenderar att upprepa sig
trots
kunskap om densamma. Men, historia är ändock viktigt då den kan hjälpa oss att göra "historiska prognoser" baserade på tidigare händelser.
Historia kan lära oss att tänka kritiskt
Inom alla vetenskaper är det viktigt med kritiskt tänkande men inom historia är det extra viktigt. Historia är ett svårt område att få exakt kunskap om då historikern skall undersöka och beskriva något som egentligen inte existerar - det förflutna är ju försvunnet. Hela tiden hittas nya källmaterial som gör att historien måste ändras. Därför kan historia hjälpa oss att tänka några extra steg innan vi blir för säkra på vår sak.
Historia kan hjälpa oss att förstå oss själva och andra
Säkerligen har du någon gång tänkt:
men hur kunde man tänka så?
eller
hur kunde man göra så?
Historia

hjälper oss att sätt in mänskligt beteende och handling i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Vi blir därmed mer öppna. Vi behöver inte alltid tycka att människors handlande eller tankar bakåt i historien var bra
men
historien hjälper oss att förstå
varför
dessa tankar eller handlingar uppstod.
Vad kommer människor anse
om "vår" kultur och "vårt beteende?
Historia ger oss förståelse för hur historia används
Historia fungerar som ett kollektivt minne hos människan. Den som har kunskap om historia kan välja ut information om det förflutna för att använda i nutid. Det kan handla om att återskapa historia i film, spel eller i musik. Men det kan också handla om att motivera politiska handlingar. George Bush jämförde exempelvis Saddam Hussein med Adolf Hitler strax innan invasionen 2003.

Varför tror ni att han gjorde det?
- Att använda historia
Dataspel eller sällskapsspel
Mode
Film
Musik
Politik
Full transcript