Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vad är historia

No description
by

Josefine Arlesten

on 13 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vad är historia

Att du borstade tänderna i morse tillhör det förflutna men din tandborstning kommer nog inte omnämnas i framtidens historieböcker
Skillnad mellan det förflutna och ämnet historia
Varför ska vi studera historia?
Vad är historia?
Urval
- Historia är ett urval av händelser som historiker tycker är viktiga (varierar mellan olika länder och i olika tider)


Tolkningar
- Historiker gör historia genom att tolka olika källor. Vi kan ju inte tidsresa!Perspektiv
- Historiker har olika perspektiv på vilka saker de tycker är viktiga. Styrs ofta av identitet.Historia hjälper oss att förstå vår samtid
Den värld vi lever i idag har skapats av historiska förändringsprocesser i det förflutna. Om vi ställer frågan
varför
en viss sak händer i vår nutid, behöver vi vända oss till historien för att söka svar.
Historisk kunskap kan hjälpa oss att
reflektera
över framtiden
Det finns många talesätt som understryker vikten av att ha kunskap om det förflutna för att kunna förhindra att hemska saker inträffar, exempelvis
folkmord
. Dock är detta en sanning med modifikation då historien tenderar att upprepa sig
trots
kunskap om densamma. Men, historia är ändock viktigt då den kan hjälpa oss att göra "
framtidsprognoser"
baserade på tidigare händelser.
Historia lär oss att tänka kritiskt och granska källor!
Inom alla vetenskaper är det viktigt med kritiskt tänkande men inom historia är det extra viktigt. Historia är ett svårt område att få exakt kunskap om då historikern skall undersöka och beskriva något som egentligen inte existerar -
det förflutna är ju försvunnet.
Hela tiden hittas nytt källmaterial som gör att historien måste ändras. Därför kan historia hjälpa oss att tänka några extra steg innan vi blir för
säkra på vår sak.

Historia kan hjälpa oss att förstå oss själva och andra
Säkerligen har du någon gång tänkt:
men hur kunde man tänka så?
eller
hur kunde man göra så?
Historia

hjälper oss att sätt in mänskligt beteende och handling i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Vi blir därmed mer öppna. Vi behöver inte alltid tycka att människors handlande eller tankar bakåt i historien var bra
men
historien hjälper oss att förstå
varför
dessa tankar eller handlingar uppstod.
Vad kommer framtidens människor anse
om "vår" kultur och "vårt" beteende?
Ämnet historia ger oss förståelse för hur historia används
Historia fungerar som ett
kollektivt minne
hos människan. Den som har kunskap om historia kan välja ut information om det förflutna för att använda i nutid. Det kan handla om att återskapa eller konsumera historia i film, spel eller i musik - i syfte att underhålla. Men det kan också handla om att
motivera politiska handlingar eller smutskasta politiska motståndare
Att använda historia kallas för historiebruk
Kronologi och epokindelning
Tidslinje i kronologisk ordning
År 10.000 (fvt*)
År 2018 (evt*)
År 0*

1) Gör gruppens egna kronologiska tidslinje

2) Placera in olika epoker (med namn) på tidslinjen

3) Placera in händelserna i epokerna som finns på tidslinjen
Vilka epoker känner vi till?
När i tiden inträffade dessa?
- Ge mig gruppens bästa argument!
Försök att komma på ett tillfälle då ni använt historiska exempel för att göra framtidsprognoser
När brukar ni använda historia? Försök ge exempel på tillfällen som ni i gruppen använt historia!
utan historisk kunskap famlar vi i mörker och har svårt att förstå vad och varför olika saker sker i vår vårld. Om vi inte förstår kan vi heller inte förändra eller lösa problem.
Big Bang År 14000000 (fvt)
Varje nål symboliserar en sammanhängande period = epok som har gemensamma drag över en viss tidsperiod.
OBS! ju närmre vi kommer vår egen tid, desto fler namn kan en och samma epok ha.
Såhär strukturerar vi vår historia i de flesta västerländska samhällen. Detta kan alltså variera mellan olika länder
* Vad betyder dessa förkortningar och varför har vi ett "år 0"?
Hade vi haft tidsmaskiner hade problemet varit löst. Förresten, vilken tidsperiod hade ni valt att besöka om ni hade haft tillgång till en tidsmaskin?
Historiska händelser
Vilka händelser i historien känner klassen till?
Gruppgift
Exempel på tidslinje

10.000 fvt
0
1989
Epok+år
Epok+år
Epok+år
Epok+år
Epok+år
Epok+år
Exempel på händelser+år
Exempel på händelser+år
Exempel på händelser +år
Exempel på händelser +år
Exempel på händelser+år
Exempel på händelser+år
Full transcript