Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ga 5444 ht 2012 - Lärandets förutsättningar och IKT i undervisningen

En föreläsning och diskussion om nutid och framtid. Hur ser skolan ut 2015, och vem bestämmer det?
by

Mattias Davidsson

on 9 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ga 5444 ht 2012 - Lärandets förutsättningar och IKT i undervisningen

Lärandets vilkor... ...och IKT i undervisningen... Nu Sen Form... Innehåll... Nationell Strategi Fungerande kommunal strategi? --> forskning --> ...erfarenheter... ...misstag... ...politiska beslut... http://www.idg.se/2.1085/1.437435/rektorerna-sagar-stockholms-it-kop http://www.idg.se/2.1085/1.436855/har-ar-lararforbundets-krav http://www.idg.se/2.1085/1.436850/svenska-skolan-ligger-langt-efter Syfte - Styrdokument Pedagogisk grundsyn ...ekonomi... (Teknisk utveckling) Ändrade förutsättningar... <-- = Att lära sig leva
under ständig förändring LGr11, Gy11 licens Vi ligger efter... Hur kommer vi ifatt? Kontroll... Vad? Varför? Hur? BUZZ: "Kollegialt lärande och formativ bedömning" https://www.facebook.com/groups/forandraskolssverige/permalink/346858565355858/ How long time does it REALLY take... http://www.ted.com/talks/lang/en/dan_meyer_math_curriculum_makeover.html Historia och traditioner - Vad fungerar egentligen? "Patient problem solving" "Flipped Classroom" http://barkersthlm.blogspot.com/2012/01/darfor-borjar-jag-med-flipped-classroom.html?spref=tw Era förutsättningar Källor till vidareutbildning Källor till information/inspiration http://studiobronx.se/live/ https://www.facebook.com/groups/forandraskolssverige/ https://www.facebook.com/groups/paddagogik/ http://www.ungkompensation.se/ http://skolfloden.se/Skolfloden/Inspiratorer.html Eldstjälar... Vi är konkurrenter.!!##Z&%%!! "Behövs inte" - regeringens svar.... "Finns redan i kursplaner etc..." Samordning vs. fragmentering/konkurrens Vilka är ERA behov? (J. Hattie) Timplaner... skollagen... försäkringar.... och allt sånt skoj. "Skolplikt!" Hemarbete? "Anything that is in the world when you’re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that’s invented between when you’re fifteen and thirty- five is new and exciting and revolutionary and you can probably get a career in it. Anything invented after you’re thirty-five is against the natural order of things."

D. Adams hoppa till 5.14 Ett naturligt sätt att kommunicera/interagera på ett tidigt stadium... Er lilla förberedelseläxa # 1 Vad tar ni med er från filmen gällande IKT i undervisningen? # 2 Hur kan elever motiveras med hjälp av IKT i undervisningen? En liten fråga...
...gå till: http://vot.rs och skriv i 146461 eller via: Formativ bedömning! Era frågor: (http://vot.rs)
1. Vilka ämnen kommer du att undervisa i som lärare? ID: 221593 2. Tycker du att IKT kan tillföra något till elevens lärande? ID: 13616 3. Känner du dig förberedd att använda IKT i din framtida yrkesroll? ID: 35665 Anonymitet = viktigt <-- Lite som det vi sysslat med i dag! <-- Kollaborativt... Exempel: http://korta.nu/klarande --> Er uppgift: http://digitaltinspirerad.blogspot.se/p/ga5444-ht-2012.html 1-1 satsningar i sverige: http://korta.nu/entillenkarta http://mentimeter.com Gör QR-koder: http://qrcode.kaywa.com/ QR-läsare
Android: Tex. QR BARCODE SCANNER
https://play.google.com/store iPhone: i-nigma på itunes Verktyg: http://prezi.com https://popcorn.webmaker.org/ Redovisa med: LGy 11
Mål
Det är skolans ansvar att varje elev
• kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. "Från regeringens sida har vi redan tagit flera initiativ för att förbättra användningen av it i skolan:

De lärare som kommer att examineras framöver ska kunna använda digitala verktyg i sitt arbete. Och de ska också förstå vilken betydelse digitala verktyg har för eleverna, i den pedagogiska situationen och för skolans arbete. Det är krav som ställs för att man ska kunna få en lärarexamen från och med 1 januari i år." http://www.regeringen.se/sb/d/14268/a/163282
Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
• kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,...
...
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
... Läroplan, LGR11 Språklänkportalen:
http://www.spraklankportalen.se Twitter: https://twitter.com/search?q=%23skollyftet&src=typd EUs nyckelkompetenser John Hattie Verktygslåda Kollaborativt lärande Visualisering Formativ bedömning Embodied Learning Motivation Simulering Spelbaserat lärande Förståelse Kritiskt tänkade Formativ bedömning Feedback Lugn och ro i klassrummet Förtroendefulla relationer Lesson study Google apps Twitter Gapminder PopCorn Maker Mindmeister iPad Google Earth Youtube/edu iTunes Uni Wikipedia Algodoo mattecentrum.se Biodigital Human Mentimeter Authentic Learning planethunters.org Skärminspelning Digital Storytelling Educreations Android Kringla ur.se Augmented Reality Project Glass Google Now ChromeBooks Chrome apps Flipped Classroom Skriva sig till läsning prezi.com Rhizomatiskt lärande INFORMATION Samarbeta kring Sammanställa Hitta Värdera Presentera Producera Visualisera Filtrera Inspirera Underhålla Ted.com QR-koder "BYOD" Forskning Kreativitet Mythbusters das sdas
Full transcript