Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Project Review výskumného projektu v FP7

No description
by

ADDSEN, ltd.

on 21 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Project Review výskumného projektu v FP7

KOORDINÁCIA VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Project Review FP7

Skúsenosti s koordináciou výskumného projektu - Project review
(1) Účel

(2) Príprava

(3) Priebeh

(4) Závery
(1) Účel Review meeting
Pohľad EK
Zabezpečiť súlad so schváleným plánom práce (DOW)
Posúdiť napredovanie projektu a motivovať k aktivite
Prediskutovať odovzdané
deliverables
a alternatívy

Príležitosť pre konzorcium
Spätná väzba na aktivity projektu
Konzultácia expertmi zadarmo
Príležitosť spoznať zaujímavých hodnotiteľov
(2) Príprava na Review meeting
Úlohy koordinátora
Odsúhlasiť review team (vylúčiť konflikt záujmov)
Dohodnúť organizačné zabezpečenie
Koordinovať prípravu konzorcia a vlastných výstupov

Úlohy Work-Package leader-a
Zaistenie zodpovedajúcich výsledkov
Príprava atraktívnej prezentácie za daný WP

Radový člen
Podpora podľa expertízy, obhajoba vlastných výsledkov
(3) Priebeh Review Meeting
Zvyčajný priebeh (1 deň 9:00 - 15:30)
Prezentácie výsledkov a plnenia cieľov (napr. po aktivitách)
Diskusia po jednotlivých blokoch a cez pauzy
Po porade review tímu stručné zhrnutie

Odporúčania (nielen pre koordinátora)
Vytvoriť dobrú kooperatívnu atmosféru
Zodpovedne pripraviť konzorcium na priebeh review
Zvoliť zaujímavú formu prezentácie (napr. demo)
Rozdeliť úlohy v konzorciu podľa skúseností
(4) Správa z Review Meeting
Review Meeting Report
Doručená koordinátorvi zvyčajne 4-6 týždňov po review
Štruktúrované hodnotenie v rozsahu 4-8 strán
Sumarizuje závery review:
(ne)splnenie cieľov v období
efektivita použitia alokovaných zdrojov
spôsob riadenia projektu a šírenia výsledkov
odporúčania pre ďalší priebeh / postup

V prípade neuspokojivého hodnotenia - ukončenie projektu
Oznámenie o zastavení projektu v menej ako 1% prípadov
projektový manažér a konzultant
od roku 2006 pôsobí v prostredí rámcových programov EÚ
realizoval 7 projektov ako projektový manažér a 1 ako koordinátor

TOP referencie:
Ardaco, a.s. - ''success story'' slovenskej účasti v FP7
finančné riadenie projektov slovenských účastníkov za > 7M €
www.h2020.sk
Miroslav Konečný www.h2020.sk
konecny@addsen.eu
www.h2020.sk
Full transcript