Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Koordinácia výskumného projektu

No description
by

ADDSEN, ltd.

on 2 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Koordinácia výskumného projektu

KOORDINÁCIA VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Správy v programe FP7

Skúsenosti s koordináciou výskumného projektu - podávanie správ do EK
(1) Finančná administrácia
Form C
Certificate on Financial statements

(2) Vecné správy o výsledkoch projektu
Periodic report
Final report

Guidance Notes on Project Reporting, v.2010
(1) Finančná administrácia
Form C
Online systém Európskej komisie - NEF
Podpis zodpovednou osobou a zaslanie
v H2020 už elektronicky (FSIGN)

Rôzna podrobnosť komentárov
Potrebné zosumarizovať výdavky do 45/60 dní

Úloha koordinátora:
Zaistiť kompletnosť vstupov od členov konzorcia
(1) Finančná administrácia
Certificate on Financial statements
Vyžadovaný ak príspevok pre beneficiary prekročí v danom období 325 000 € (aj kumulatívne)
Audit Vami vybraným audítorom (SK licencia)

Plánovanie auditu vopred, kontrahovanie audítora
Postup podľa FORM D (Terms of Reference)

Úloha koordinátora:
Komunikovať včas s partnermi, ktorí majú povinnosť CFS
(2) Vecné správy o výsledkoch projektu
Periodic Progress Report
Po skončení obdobia - plnenie plánu práce (DOW) a cieľov
Stručný opis nákladov podľa kategórií

Kolektívne dielo - každý partner sa musí dobre "predať"
Vhodné je pripravovať správu priebežne (6M / 12M)

Úloha koordinátora:
Koordinovať prípravu a ísť dobrým príkladom / posúdiť náklady
(2) Vecné správy o výsledkoch projektu
Final Project Report
Po skončení projektu - zameranie na výsledky
Tabuľkový formát - merateľné ukazovatele (IPR / DISS, etc.)

Podklad pre EK publicitu - atraktívne zhrnutie výsledkov
Pripravovať podklady vo formáte tabuliek (priebežne)

Úloha koordinátora:
Koordinovať prípravu, alebo vypracovať sami správu
projektový manažér a konzultant
od roku 2006 pôsobí v prostredí rámcových programov EÚ
realizoval 7 projektov ako projektový manažér a 1 ako koordinátor

TOP referencie:
Ardaco, a.s. - ''success story'' slovenskej účasti v FP7
finančné riadenie projektov slovenských účastníkov za > 7M €
www.h2020.sk
Miroslav Konečný www.h2020.sk
konecny@addsen.eu
www.h2020.sk
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/90389/project_reporting_en.pdf
Full transcript