Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Product owner training Philadelphia

Minke
by

Gidion Peters

on 13 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Product owner training Philadelphia

Willemijn Boskma
10 april 2017
Product Owner training
Philadelphia
PROGRAMMA
TRAINING & OPLEIDING
ACHTERGROND SCRUM
| Een framework voor het managen van complexe projecten;
| Voor het eerst beschreven in de Harvard Business Review (1986);
| Groot geworden in de softwareontwikkeling;
| Opmars in niet-IT gerelateerde projecten.
Gemeente Tilburg
Uitdaging:
Aantrekken van ondernemers en investeerders tijdens het aanbestedingsproces door middel van een on- en offline campagne
Organiseren van interactie tussen ontwikkelaars (gemeente, VolkerWessels) en nieuwe doelgroepen die passen in profiel Spoorzone
Start scrumproject op 13 maart; sluiting aanmeldingstermijn op 27 juni 2014


Organisatie
Directie communicatie als trekker, projectmanagementbureau als klant
Diverse interne en externe stakeholders
Leveranciers (mediaproducenten, juridisch specialisten)
Wild card: journalistiek
Hoe om te gaan met het projectmanagement-bureau als klant?
kant & klare opleveringen + feedback (moodboards, advertentieteksten etc.)
verantwoordlijkheid geven aan klant in scrumteam

Hoe om te gaan met leveranciers, stakeholders, buitenwereld?
afstemmen van (aanlever)termijnen van bijvoorbeeld vakbladen
ruimte benutten binnen aanbestedingsprocedure
luisteren naar buitenwereld via (social) mediakanalen, bij elke sprint kleinschalig onderzoek

Uitkomsten – campagne
Snelle ontwikkeling van een narratief
Bijsturing campagne op basis van kwantitatieve en kwalitatieve feedback
Pageviews en downloads boven verwachting
4 solide bids vanuit verschillende windstreken

Uitkomsten - proces
Intensieve samenwerking tussen trekker en klant
Benutten energie omgeving: betrokken burger in scrumteam
Kwaliteit van producten verbetert door scherpe gezamenlijke focus
Minder mailverkeer, snellere afstemming


Scrum Theorie
De voordelen van Scrum
| Doorlooptijd verkorten
| Kwaliteit verhogen
| Gezamenlijke verantwoordelijkheid versterken
| Betrokkenheid stakeholders vergroten
| Plezier en energie
4 rollen
4 bijeenkomsten
4 lijstjes
LENGTE CEREMONIES
COMPETENTIES PRODUCT OWNER
PRODUCT
| Visionair
| Kenner
| Strateeg
OMGEVING
| Antenne
| Ambassadeur
TEAM
| Beslisser
| Beschermer

INTAKE éénmalig
Doelstelling:

scherp krijgen opdracht en randvoorwaarden

Stappen:
| Aan tafel met Scrum master en eventueel teamleden;
| Check op randvoorwaarden;
| Scrumproces in steigers zetten.
.
| Toelichten project
VORMEN VAN SCRUM
Dedicated:
fulltime

Part-time dedicated:
specifieke dagen fulltime

Pressure cooker:
fulltime, min. 2 dagen max. 1 week

Huiswerkmodel:
minstens 4 uur per week werktijd, werk niet tegelijkertijd

Hybride model:
fulltime op specifieke dag, daarnaast extra werk gedurende week
TRAJECT & PORTFOLIO
ORGANISATIEONTWIKKELING
WIJ MAKEN ORGANISATIES
WENDBAAR
EN
FLEXIBEL
DE KERN VAN SCRUM
| Onzekerheid omarmen;
| Werken in korte cycli (sprints);
| Lerend ontwikkelen;
| Doen als de beste manier van denken.
AGILE MANIFEST
Mensen & Relaties Protocollen & Tools

Functionaliteit Documentatie

Samenwerking Onderaanneming

Inspelen op verandering Volgen van een plan

KICK-OFF éénmalig
Doelstelling:
iedereen heeft basiskennis over Scrum en de product backlog staat klaar.

Stappen:
| Scrum master, teamleden komen naar sessie (ong. 4 uur);
| Presentatie over scrum (indien kennis nog niet aanwezig);
| Inleiden opdracht en opstellen product backlog.
| Visie toelichten, probleem toelichten, vragen beantwoorden
Wanneer kan ik starten met scrum?
CHECKLIST
Dank! Vragen?
@scrumco

KENNISMAKING
Bevraag elkaar in duo's op

| Waar denk je aan bij een Product Owner?
| Wat is je leervraag voor vandaag?
| Waar ben je goed in?


Schrijf op brede post-its de antwoorden van de ander. Jij verteld zometeen over de ander
USER STORY
| Wat is jouw leerbehoefte?

| Als ... wil ik ... zodat ...
Als
krachtige tijger
wil ik
weten hoe ik scrum kan inzetten voor mijn organisatie
zodat
...
Context Agile
& Scrum
Inventariseren
leerbehoeften
Agile
management
Als
product owner in spe
wil ik
me volzuigen met theorie en inspiratie
zodat
...
SCRUM PROCES
LUNCH
Lever (fysiek) op;
Vier het resultaat;
Beoordeel de producten gezamenlijk, hele scrum team is aanwezig;
Betrek stakeholders en klanten;
geef feedback, bekijk aanpassingen voor volgende sprint.
REVIEW
Wat gaan we deze sprint precies realiseren?
PRIORITEREN! en toelichten
SPRINTPLANNING
DOORLOOPTIJD
FOCUS
Product owner rol
SCRUM
AGILE
Vragen over
Product owner-schap
AANWEZIGHEID PRODUCT OWNER
Eénmalige ceremonies
Hartritme
PRODUCT OWNER
Tijd vrijmaken
Keuzes maken en prioriteren
Stakeholders uitnodigen / betrekken
Contact met klanten
Kennis en visie over product
Loslaten en team vertrouwen
Agile mindset stimuleren
TO DO
BUSY
DONE
INVENTARISEREN LEERBEHOEFTE
Checklist: hoe start ik met Scrum?
PROJECT STORY
Als ......

Willen wij ......

Zodat ......

Rekening houdend met:
...
...
STAKEHOLDERS
Team (varkens)

Flexibele schil (kippen)

Stakeholders

Klanten

-snelheid
-klant centraal
-zelf organiserend team
-draagvlak
-werkplezier
Traditioneel
opdrachtgever
Product owner
elke stap willen volgen
en beslissen
Op afstand, alleen begin en einde
Team krijgt de ruimte voor hoe en wie
Helder eind- en tussenproducten
Agile leadership
Mental agility

People agility

Change agility

Result agility

Self conscious
Kritisch en nieuwe connecties
Collectief
Experimenteren
Door inspireren en vertrouwen
Reflectie
PRODUCT OWNER
TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
Werk prioriteren
Doel en visie
helder hebben (buikpijn!)
Contact met
klanten en stakeholders

Team inspireren

Hoe regel jij je teamleden?
Hoeveel tijd maak je vrij?
Hoe bepaal je de prioriteiten?
Wie nodig je uit voor de review?
Wat doe je met je budget?
Wat wil je de eerste weken opgeleverd hebben?
Wanneer heb je contact met het team?
AGILE FASES
AGILE AANSTUREN
AGILE COMPETENTIES
PRODUCT OWNER
I Opereert als zelfstandig opdrachtgever

I Doorlopend betrokken bij project

I Stuurt op resultaat, niet op mensen

KERNTAKEN PRODUCT OWNER
INTAKE <PRODUCT OWNER & SCRUMMASTER>
KICK-OFF <TEAM, PO, SM>
I Scrum uitleg
I Project story
I Product Backlog
I Sprint
SPRINT PLANNING
REVIEW
I Wie nodig je uit (stakeholders en klanten)?

I Welke items van afgelopen sprint zijn het belangrijkst?

I Tot in hoeverre luister je en bepaal je?

WAT MAAKT JE EEN GOEDE PRODUCT OWNER?
Product owner
game
Valideren en
afsluiten
LEGO GAME
Opdracht
Als
coöperatie YupStad
willen we
de basis voor onze nieuwe, duurzame en hippe stad hebben gebouwd,
zodat
de eerste bewoners de urban lifestyle van de 21e eeuw kunnen beleven en andere bewoners zullen aantrekken.
REGELS
Verschillende types opdrachtgeverschap ervaren
We spelen in 3 rondes
Traditioneel
opdrachtgever
Product owner
elke stap willen volgen
en beslissen
Op afstand, alleen begin en einde
Team krijgt de ruimte voor hoe en wie
Helder eind- en tussenproducten
PROJECTEN & PROGRAMMA'S/AFDELINGEN
PROJECTEN
| Sterk samenhangende inhoud;
| Eén hoofdproduct;
| Een team dat het meeste werk doet.

PROGRAMMA'S/AFDELINGEN
| Verschillende inhoudelijke sporen;
| Meerdere (hoofd)producten;
| Gevarieerd gezelschap.

Voorbeelden van een Scrum week
Part-time dedicated
Huiswerkmodel
SCRUM QUIZ
De
scrum master
en de
product owner
kunnen niet dezelfde persoon zijn.

De
product owner
is bij
alle
scrum ceremonies aanwezig.

Tijdens de
stand-up
worden uitsluitend voortgang en knelpunten besproken.

De
sprint backlog
wordt gevuld met geselecteerde items uit de product backlog.

De
product owner
heeft altijd het laatste woord.

Voor de
review
worden de
product owners
en
relevante stakeholders
uitgenodigd.

De
ceremonies
- de sprintplanning, stand-up, review en retrospective - vinden altijd plaats op dezelfde momenten van de dag of week.

Het team bepaalt
wat
ze gaan doen; de product owner
hoe
.

De
product owner
kan ook een
teamlid
zijn.

De product owner is verantwoordelijk voor de
sprintplanning
.

Tijdens de
review
worden de prestaties van het team geëvalueerd.
De
definition of done
wordt door het team en de scrummaster opgesteld.

INTAKE KICK-OFF SPRINT 1 SPRINT 2 SPRINT ...
Full transcript