Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Çevre Eğitimi

No description
by

zeki özen

on 4 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Çevre Eğitimi

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
Çevre merkezci filozoflara göre; çevre sorunları
doğayla kurulan yanlış ilişkilerin, yanlış ilişkiler de doğayı yanlış biçimde görmenin sonucudur.
İnsanın çevreyi böyle algılayışında belirleyici olan bazı inançlardan söz edilebilir.

Bu inançlar neler olabilir?
JAPON BALIKÇISI
Denizde bir bulutun öldürdüğü
Japon balıkçısı genç bir adamdı.
Dostlarından dinledim bu türküyü
Pasifikte sapsarı bir akşamdı.

Balık tuttuk yiyen ölür.
Elimize değen ölür,
Bu gemi bir kara tabut,
Lumbarından giren ölür.


Çevre Sorunlarının Nedenleri
İlgili alanyazında
çevre sorunlarının nedenleri konusunda
çeşitli görüşlere
rastlanabilmektedir
Çevre Sorunlarının Nedenleri
İnsanların sahip olduğu değerler
Çevre Sorunlarının Üç basat Etmeni
Nüfus
NÜFUS
Yaklaşık on bin yıl önce tarım ortaya çıkana dek, insanların yaşamı avcılık ve toplayıcılığa bağlıydı. anlaşıldığı kadarıyla, bütün avcı-toplayıcı gruplar, ellerindeki kaynakları ekosistemlerin kaldırabileceğinden daha fazla tüketmemek için topluluklarındaki insan sayısını denetim altında tutmuştur.
İŞLEVSEL ÇEVRE
OKURYAZARLIĞI

Bu nedenler sizce nelerdir ?
Ekonomik Sistem
Nüfus Baskısı
Kalkınma yaklaşımları
İNSAN
İnsanın yarattığı
Siyasal, Ekonomik
ve Kültürel Yapı
Teknoloji
İnsanın Çevreyi Algılayışı
Asıl Neden Nedir?
Emek + Sermaye+ Toprak =Üretim Güçleri

Bunların birbirleriyle ve doğayla
girdiği ilişkinin sonucu
Büyümenin Cennetini
Sonuçlarının Cehennemini
REFAH ANLAYIŞI
Nedir bu denetim yolları?
İkizlerin, bedensel engellilerin, kız çocuklarının bir kısmının öldürülmesi, yaşlıların terkedilmesi, bir doğum kontrol yöntemi olarak çocukların sütten kesilme sürelerinin uzatılması...
NÜFUS
Bazı hayvan türlerinin yılın belli dönemlerinde avlanmasını yasaklayan dini kurallar, avlanmanın yasak olduğu kutsal bölgeler oluşturulması gibi uygulamalar da avlanan hayvanların populasyonunun korunmasına yardımcı oldu.
NÜFUS
Yaklaşık 10.000 yıl önce, yani tarım devriminin öncesinde dünya nüfusu yaklaşık dört milyondu ve zamanla yavaş yavaş arttı.
Tarımın tek üstünlüğü, harcanan büyük çaba karşılığında, daha küçük bir alandan daha fazla besin elde edilmesini sağlamasıdır. Tarımla uğraşan kişi, genellikle ailesinin acil ihtiyaçlarından çok daha fazla miktarda besin elde eder.
!!! Herşeyden önce tarım yapılırken, yapay bir ortam yaratmak için doğal ekosistemler yok edilir. Doğal ekosistemlerin yok edilmesi; erozyon, türlerin yok olması, toprağın yoksullaşması gibi pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir.
NÜFUS
DÜNYA NÜFUSU
1850' ler de 1.3 Milyar
1990 'lı yıllarda 6 Milyar
150 yılda yaklaşık % 500 artış
DÜNYA NÜFUSU
Artan nüfusun beslenme, barınma, giyinme... gereksinimlerinin karşılanması için; yer üstü ve yer altı zenginliklerinin daha fazla kullanılması kaçınılmazdır.
Bu kullanım oranı yeryüzü kaynaklarının kendini yenileme gücünün üstüne çıkınca kirlenme oluşmaktadır.
Bunun yanısıra nüfus artışı; gıda yetersizliğine, aşırı sıkışık bir yaşama ve sonucunda stres, bıkkınlık ve ruhsal sorunlara da yol açmaktadır.
Bu doğrultuda doğaya salıverilen
atık miktarı da artmaktadır.
NÜFUS
Nüfus artışı
Bina artışı
doku sıkışması
altyapı yetersizlği
kentin dikey gelişimi
su temini
kanalizasyon
yol
ulaştırma
çöpün toplanması
ısınma, taşıtlar...
TEKNOLOJI
Yeryüzünün kendiliğinden verdiği ile yetinmeyen insan; artan nüfusuna ve özlemlerine koşut olarak yeryüzünün kaynaklarını çoğaltmaya çalışmaktadır. Bu çabasının ve başarısının aracı ise
TEKNOLOJİDİR
TEKNOLOJI
Size göre teknoloji bu kirlenmeyi temizleyebilir mi?
Evet?
Hayır?
Neden?
TEKNOLOJI
Teknoloji egemenlik aracıdır.; insanın doğa üzerinde egemen olmasını, gereksinmelerini karşılayacak biçimde onu çekip çevirebilmesini olanaklı kılmıştır.

Eğer teknolojiyi geliştiremeseydi, doğanın verdikleri ile yetinmek durumunda kalırdı ve o zaman doğanın kaynaklarını doğanın kendini yenileme gücünün üstünde kullanması; doğanın temizleme gücü üstünde atık çıkarabilmesi; plastik gibi doğada bulunmayan maddeleri doğaya aktarması olanaklı olamazdı
INSANIN ÇEVREYI ALGILAYISI
INSANIN
ÇEVREYI ALGILAYISI
Dünya Sınırsız Kaynakların Deposudur
İnsan Dünyanın Efendisidir
Teknoloji Herşeyi Çözümler
Azıcıktan Birşey Olmaz
ETKILEYEN DEGISKENE GÖRE KIRLENME
Fiziksel Kirlenme
Kimyasal Kirlenme
Biyolojik Kirlenme
Radyoaktif Kirlenme
ETKILENEN DEGISKENE GÖRE KIRLENME
Su Kirliliği
Hava Kirliliği (Ozon tabakasının incelmesi, Asit yağmurları, Sera Etkisi, Gürültü
Toprak Kirliliği ( Erozyon, Çöp/lükler, Çoraklaşma, Toprağın tarım dışı amaçlarla kullanımı, Ormansızlaşma, Aşırı otlatma, Pestisitler)
Fiziksel Kirlenme
Toprak, su ve havanın
Full transcript