Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Limbički sistem

No description
by

Stefan Krasic

on 3 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Limbički sistem

Limbički sistem. . .
Termin „limbički sistem“ se prvobitno u medicini koristio da definiše deo mozga koji se nalazio između produžene moždine i velikog mozga („libički“ je u to vreme značilo „granični“), ali sa razovjem medicine taj termin je proširen i znači sveukupne nervne krugove koji kontrolišu emocionalno ponašanje i nagone.
Sastav limbičkog sistema
Limbički sistem se sastoji od nekoliko malih struktura, svaki sa svojim imenom i funkcijom. Ti centri su obmotani limbičkim korteksom.

U samom centru limbičkog sistema leži njen najvažniji deo, hippothalamus.

Funkicje limbickog sistema

- Bihevioralne funkcije: akcije i reakcije organizma obično u skladu sa okolinom

- Emocionalne funkcije: mentalno i fizičko stanje asocirano sa velikim brojem osećanja misli i ponašanja

- Motivaciona funkcija: razlozi koji motivišu osobu da se ponaša i da učestvuje u određenim događajima.

Nagradai kazna
Limbički system sadrži u sebi I centre za nagradnu i kaznu, i stvaranje ovih stimulusa je jedna od najvažnijih funkcija limbičkog sistema.
Ovi centri nisu lokalizovani mada neki od njih su važniji od drugih.

Značaj nagrade
i kazne
Ovi sistemi su veoma važni za naše ponašanje, pošto će dobra radnja biti ohrabrena a loša kažnjena i često neponovljena.
Ovaj sistem je važan i za pamćenje
pošto se nagrađeni i kažnjenidogađaji
mnogo lakše pamte.


Limbički sistem
U jednom od eksperimenata naučnici su
vezali elektrode za različite delove mozga majmuna.
Ako je elektroda bila privezana za centar za nagradu životinja bi nastavljala da pritiska taster, čak i nekoliko hiljada puta na sat.

Eksperimenti
U drugom eksperimentu namestili su mašinu
da šalje neprestane električne signale majmunovom mozgu, koji je mogao da prekine signal pritiskom na taster.
Ako je deo koji je bio provezan sa elektrodama bio centar za kaznu, majmun bi odmah pritisnuo taster.
Isto je važno reći da dok je majmun bio pod uticajem centra za kaznu, centar za nagradu je bio inhibitovan.

Hypothalamus
-sačinjava manje od 1 % moždane
mase.
-ipak je jedan od najvažnijih
kontrolnih puteva limbičkog sistema.
-On igra važnu ulogu u vegetativnim
i endokrilnim funkcijama kao i u
kontroli ponašanja
Hypocampus
-izdužen deo temporarnog korteksa
- ima veliki broj funkcija, mada
najvažnija za limbički sistem je prebacivanje
ktp u dtp.
-Uz ova pamćenja se obično
vezuju emocije.
Thalamus
-uparena simetrična struktura smeštena
posredini mozga kičmenjaka.
Ova strukturaje zadužena za primanje signala čulnih organai njihovo "raspoređivanje" (sve osim čula mirisa)

Amygdala
Amygdala je kompleks malih jedara koji se nalazi ispod prednjeg pola oba tempolarna reznja
Zaslužna je za stvaranje osećanja bes/nasilje ili strah/anksioznost.
Inhibovanje amygdale izaziva Klaves-Bucy sindrom.
Limbički kortex
Limbički kortex je prsten moždanog kortexa koji okružuje limbičke strukture.
Ima veliki broj vunkcija, većina njih je asocijativna.

Prednji temporalni korteks
Zadnji orbitofrontalni korteks
Prednji girusi cinguli i subkalozni girusi
Full transcript