Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Å vokse opp mellom to kulturer

No description
by

Pia Doe

on 4 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Å vokse opp mellom to kulturer

Konklusjon
Litteraturliste og bildereferanse
Disposisjon
Tre mulig valg
Thomas Hylland Eriksen hevder man har tre mulige valg i møte med en fremmed kultur

Ren identitet-holder fast ved opphavlige identitet, eller tilhørsel. Motsridende forventninger.

Bindestreksidentitet-en bro mellom to atskilte identiteter

Kreolsk identitet-blander kulturer til et nytt uttyrkk
Problemstilling
Hvordan er det å vokse opp "mellom to kulturer" og hvor fritt kan minoritetsbarn selv velge sin kulturelle identitet?
Å vokse opp "mellom to kulturer"
Utfordring for minoritetsbarn
Konsekvensen av sosiale medier
Øve på å presentere seg selv-reflektere over hvem man ønsker å være

Opprettholde kontakten med hjemlandet

Mindre relevant med nasjonalitet og etnisk tilhørighet, men alder og kjennskap til teknologi blir mer viktig
Dahl,Øyvind (2011) " Fordypninsoppgave 3 mellom to kulturer" http://ndla.no/nb/node/75157?fag=2603 (21.10.2015)

Dahl,Øyvind og Sandnes, Svein (2012) "Dynamisk kulturell identitet" http://ndla.no/nb/node/78162 (21.10.2015)

Hofman, Sanne (2010) "Hensyn til kultur-til barnets beste" http://www.jus.uio.no/ior/forskning/omrader/kvinnerett/publikasjoner/skriftserien/dokumenter/84-sanne-hofman.pdf
(3. 11.2015)

Ukjent (2012) "Flerkulturell ungdom oppvekst i Norge" http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/97242/Bach_DSU_kand_3027.pdf?sequence=1 (21.10.2015)

http://gfx.dagbladet.no/labrador/161/161732/16173278/jpg/active/978x.jpg (3. 11.2015)
Dersom det dynamiske kulturbegrepet blir lagt til grunne, betyr det at kjønn, alder, utdanning og selve situasjonen kan ha større innvirkning enn geografisk kultur.
Dynamiske kulturbegrepet
Dynamisk kulturforståelse

Tre mulige valg

Å prioritere blant sine mange identiteter gir frihet til å velge sin egen identitet
Definisjon
Kulturell identitet
skapes gjennom erfaringer fra barndom, kontakt med foreldre, likesinnede, andre og utdanning. Denne skapelse slutter aldri, siden mennesker i et samfunn stadig mottar og adopterer nye impulser gjennom kommunikasjon med andre. Kulturell identitet er derfor en form for sosial identitet som er konstruert i relasjoner til andre mennesker i en gitt tidsperiode
(Jensen 2003:11)

I den norske ordboken defineres ordet ”
minoritet
” som etnisk, nasjonal, religiøs eller språklig gruppe som er i mindretall.
Minoritetsbarn
er ikke en homogen gruppe, verken etnisk, religiøst, språklig eller kulturelt
Problemstilling

Definisjoner

Utfordringen for minoritetsbarn

Dynamiske kulturbegrepet

"Tre mulige valg"

Sosiale medier

Konklusjon

Literaturliste og bilderefernase
Full transcript