Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja - Urząd Gminy Rędziny 08.09.2016

No description
by

MICHAŁ KUCHARZEWSKI

on 6 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja - Urząd Gminy Rędziny 08.09.2016

PATRZY, WIDZI, REAGUJE…
Prezentacja systemu SOPHUS dla

Urzędu Gminy w Rędzinach
ul. Wolności 87
42 – 242 Rędziny

Założenia projektu:
Analiza ruchu pojazdów.
Monitoring miejsc publicznych.
Ochrona obiektów i weryfikacja tożsamości.
Dodatkowe propozycje wykorzystania systemu SOPHUS.


Dotychczasowe przedsięwzięcia dowodzą jednoznoznacznie możliwości skutecznego wykorzystania systemu w wyżej wymienionych celach.
Czym jest system SOPHUS?
SOPHUS to nowoczesny system wideodetekcji, analizy obrazu
i natychmiastowego reagowania oraz gromadzenia szeroko rozumianych informacji.

System oparty jest o najnowocześniejsze możliwości techniczne i technologiczne wykorzystujące najwyższe moce obliczeniowe komputerów.

Jego budowa, testowanie i wdrażanie trwało kilka lat, jest jednak dzisiaj sprawdzonym i funkcjonującym w praktyce systemem, który w obecnej chwili skutecznie wykorzystuje już blisko 3000 obrazów wideo.
Jak działa system SOPHUS?
System telewizji dozorowej CCTV
BIERNY …
OFFLINE …

Żmudne, czasochłonne i kosztowne przeglądania „wstecz” materiału, zarejestrowanego w obiekcie przez system telewizji dozorowej CCTV.
KOMPLETNY

CZYNNY

ON-LINE

Analiza ruchu pojazdów.
System SOPHUS rozróżnia i liczy przedmioty
.

System SOPHUS odróżnia samochód osobowy od ciężarowego lub człowieka od zwierzęcia. Policzy wszystkie pojazdy lub osoby, które przekraczają wirtualne linie licznikowe oraz automatycznie przedstawi raport w dowolnych przedziałach czasowych.
Analiza ruchu pojazdów.
Tablice rejestracyjne

System SOPHUS przy użyciu odpowiednich algorytmów pozwoli zapisać do bazy danych numery rejestracyjne pojazdów, które znajdą się w polu widzenia kamery. Precyzyjna analiza może wymagać uzupełnienia tych informacji o godzinę, prędkość czy np. wielkość obiektu.
Weryfikacja obecności.
Pozostawienie lub zniknięcie przedmiotów

Zastosowanie specjalnych algorytmów pozwala wykryć przedmioty, które nie powinny znajdować się w wyznaczonej przez Państwa strefie lub zaalarmuje, gdy obserwowany przedmiot zniknie!
System może również zaalarmować gdy ktoś lub coś przebywa zbyt długo w strefie.
Weryfikacja obecności.
System SOPHUS śledzi obiekty w ruchu

SOPHUS wykrywa i śledzi poruszające się obiekty. System doskonale sprawdza się podczas obserwacji ulic i osiedli. Potrafi monitorować obiekt przy wykorzystaniu wielu kamer co pozwala na odpowiednio wczesną reakcję i/lub wezwanie odpowiednich służb interwencyjnych.
Ochrona obwodowa terenu.
WIRTUALNE OGRODZENIE

Zastosowanie wirtualnych linii w systemie SOPHUS pozwala na podjęcie reakcji zanim ktoś zbliży się do ogrodzenia lub będzie próbował je sforsować, wzbudzając przy tym wcześniej ustaloną formę alarmu.

System nie ma ograniczeń wynikających z wielkości terenu, rodzaju ogrodzenia czy jego kształtu.
Przykład zabezpieczenia terenu.
WIRTUALNA LINIA OGRODZENIA
Po przecięciu linii włączy się alarm i/lub zostanie wezwana grupa interwencyjna. W zależności od Państwa preferencji.

ZASIĘG WIDZENIA KAMERY
Jedna kamera może pełnić kilka różnych funkcji.

SPECJALNIE CHRONIONA STREFA
W wybranym obszarze możemy zdefiniować inne, specjalne parametry i kryteria ochrony strefowej.
Centrum Operacyjne SOPHUS.
Czynnik ludzkiej inteligencji

Ważnym elementem systemu SOPHUS jest Centrum Operacyjne, w którym pracują wysoko wykwalifikowani operatorzy. Wykorzystując algorytmy wideodetekcji natychmiast analizują, podejmują stosowne decyzje i reagują na zaistniałą sytuację.
SOPHUS działa jednocześnie.
Obrazy w jednym miejscu

Podczas obserwacji wyznaczonych stref system SOPHUS analizuje oraz wskazuje miejsca gdzie dzieje się coś niepożądanego. Tym samym operatorzy natychmiast reagują by zapobiec ewentualnemu zdarzeniu.
Program Smart City.
Koncepcja SMART CITY

Miasta z własnym IQ pozwalają na zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach, ze szczególnym naciskiem na komunikację, bezpieczeństwo i ekologię. Stały monitoring bieżących wydarzeń niezależnie od rozmiaru miejscowości umożliwia zwiększenie wydajności a przede wszystkim sprawia, że w budżecie pozostaje wiele zaoszczędzonych środków.
Przykłady - Program Smart City.
Bezpieczeństwo mieszkańców

Obecność kamer na ulicach daje poczucie, że ktoś nad nami czuwa, i nie jest to jedynie wrażenie. W ten sposób można np. rozpoznać na ulicy osoby po ubiorze czy nawet pójść tropem ewentualnego przestępcy. Kiedy więc dochodzi do naruszenia porządku publicznego albo awarii miejskich, pęknięcia rury, uszkodzenia ulic, wypadków komunikacyjnych, rozbudowany system kamer przychodzi z pomocą i pozwala błyskawicznie zareagować.
Przykłady - Program Smart City.
Wyznaczanie ścieżek ruchu

System SOPHUS potrafi nałożyć na obserwowany obraz obszary najczęściej uczęszczane przez poruszające się obiekty. Na podstawie tak wykonanej analizy obrazu system określi, które miejsca wymagają szczególnej uwagi i sporządzi analizę oraz raport, co w konsekwencji może poprawić komfort komunikacyjny pieszych i/lub pojazdów mechanicznych.
Dodatkowe korzyści płynące
z zastosowania systemu SOPHUS.
2.
Maksymalna skuteczność działań interwencyjnych

SOPHUS reaguje natychmiast na każde zbliżające się zagrożenie. Pozwala zapobiegać kradzieżom, włamaniom, pożarom, poruszaniu się po terenie czy nieprawidłowościom, których dopuszcza się personel w pracy. Wszystko to wyróżnia system SOPHUS na tle innych technologii i metod stosowanych w takich przypadkach. SOPHUS rozpoznaje ryzyko wszędzie tam, gdzie zawodzą tradycyjne sposoby alarmowania – stała obserwacja pozwala w porę uruchomić działanie interwencyjne i/lub wyeliminować bieżące nieprawidłowości, w każdym miejscu i czasie. SOPHUS automatycznie i bezzwłocznie informuje odpowiednie służby i/lub odpowiedzialne osoby o zaistniałych zdarzeniach.
3.
Zniżki u ubezpieczycieli

Dobre firmy ubezpieczeniowe oferują atrakcyjne zniżki dla Klientów korzystających z elektronicznych systemów dozoru umożliwiających natychmiastową reakcję. Do takiej kategorii zaliczany jest system SOPHUS.
4.
SOPHUS w każdej dziedzinie życia codziennego i rodzinnego

Innowacyjność, najwyższa technologia, niezawodność oraz nieograniczone możliwości SOPHUS'a sprawiają, że system sprawdzi się praktycznie w każdej dziedzinie życia. SOPHUS potrafi usprawnić wykonywanie codziennych obowiązków, zapewnić bezpieczeństwo rodzinie czy Państwa posesji. Wykrywa niepożądane działania, zapewnia kompleksową ochronę osób i mienia, a nawet – poinformuje i podejmie odpowiednie kroki, jeśli ktoś wtargnie na chroniony teren. System SOPHUS łatwo staje się nieodłącznym elementem życia biznesowego i prywatnego!
5.
SOPHUS w marketingu i reklamie

Współcześnie potrzebujemy konkretnych dowodów i wyników, żeby sprawdzić, czy dana reklama przyniesie planowany efekt. System SOPHUS zrobi to za Ciebie, ponieważ posiada wiele możliwości zastosowań – dokładnie wskaże, obliczy oraz wyciągnie wnioski, dotyczące reklamy zewnętrznej; gdzie i jak należy ją zastosować. Dzięki szczegółowej analizie SOPHUS'a przygotują Państwo odpowiednią strategię marketingową, która przyniesie oczekiwane rezultaty.
Przedstawione rozwiązania są propozycją opartą na założeniach ogólnych. Konieczne jest zweryfikowanie jej pod kątem ustaleń wynikających z wizji lokalnej, która pozwoli dokładnie zdefiniować wszelkie szczegóły. Wiedza nabyta przez system SOPHUS poparta jest wieloletnim doświadczeniem i faktycznymi realizacjami u naszych klientów.
Przestrzeni, w których sprawdza się system SOPHUS jest nieskończenie wiele: miejsca publiczne i prywatne posesje, ulice i parkingi, pomieszczenia biurowe czy hale produkcyjne, wydarzenia kulturowe, imprezy okolicznościowe i masowe, dozór pojazdów czy ochrona obiektów.
Widzieć to wiedzieć
Dziękuję za uwagę
1.
Niski koszt użytkowania systemu SOPHUS

System SOPHUS opiera się na innowacyjnej technologii wideodetekcji, który redukuje koszty do niezbędnego minimum. Koszt całodobowej obserwacji jest blisko
3,5-krotnie
niższy od rzeczywistej potrzeby wykorzystania liczby etatów i
4-krotnie
niższy od kosztu samodzielnego monitoringu miejskiego. Nie absorbuje pracowników i nie wymaga tworzenia nowych stanowisk pracy do obsługi systemu. Jego zaletą jest fakt, że może być współfinansowany z funduszy unijnych. Ponadto SOPHUS posiada bardzo wygodne formy finansowania.
Przykład - Gmina Rędziny.
Analiza ruchu pojazdów

Film przedstawia faktyczne liczenie przemieszczających się pojazdów w kierunku Częstochowy oraz Radomska przy Drodze Krajowej nr 91 w Rędzinach.
Przykład - Gmina Rędziny.
Monitoring miejsc publicznych

Podczas monitoringu przystanku autobusowego, podjeżdząjący samochód wywołuje czerwony alarm w wyznaczonej strefie.
Osoba pojawiająca się na przystanku generuje inny rodzaj alarmu.
Przykład - Gmina Rędziny.
Wyznaczenie dodatkowo chronionej strefy

System SOPHUS przy wykorzystaniu jednej kamery może pełnić wiele funkcji jednocześnie.
SOPHUS analizuje i przedstawia dane w dowolnej formie.
Analizowany obraz w formie graficznej

SOPHUS w każdym momencie przedstawi analizę według ustalonych kryteriów. System zaprezentuje dane w dowolnej formie: wykresu, tabeli czy pliku Excel. Tego typu dane pozwolą przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski.
Full transcript