Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Primjena računalne tehnologije u poučavanju učenika s teškoć

No description
by

Dijana Dumančić

on 23 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Primjena računalne tehnologije u poučavanju učenika s teškoć

Primjena računalne tehnologije u poučavanju učenika s teškoćama u inkluzivnoj školi

Studentica: Dijana Dumančić
Mentorica: prof.dr.sc. Zrinjka Stančić

Sadržaj
inkluzivna škola
terminologija
dobrobiti računalne tehnologije
neka moguća rješenja
stanje u Hrvatskoj
zaključak

Inkluzivna škola
provodi inkluzivno obrazovanje
otvorena za promjene
nema nerješiv problem, samo različitosti
nudi nove metode poučavanja
Računalne tehnologije
Informacijsko-komunikacijske tehnologije
Zaključak
- informirati društvo o tematici
- educirati školsko osoblje o primjeni tehnologija
- izabrati adekvatnu tehnologiju za pojedinog učenika
- produbiti istraživanja
- stvarati nove ideje
primati informacije
obrađivati informacije
komunicirati
Tehnologije koje se koriste za pristup, prikupljanje, manipuliranje, predstavljanje ili komuniciranje informacijama (Lloyd, 2005; Florian i Hegarty 2004; Delić, 2006; Mavrou, 2011; Kim i Anderson, 2012)
Potpomognute tehnologije
Edukacijski softveri: video igrice
multimedijalni sustavi
Potpomognute
komunikacije
Potpomognute tehnologije
- hardveri, softveri i uređaji koji pomažu učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u prevladavanju izazova komunikacije i učenja (Durga, 2012).
Pisanje
Čitanje
Matematika
Teškoće pri pisanju:

- planiranje i organizacija- usredotočenost na tehniku
pisanja
Prilagođene tipkovnice
Kontrolori pisanja
Obrada riječi simbolima- Boardmaker
teškoće s koncentracijom, gubljenje toka misli
izbjegavanje riječi
- vizualna organizacija ideja- slika, graf, tekst

- konceptualne mape

Inspiration
Kidspiration
Programi koji predviđaju riječi
Teškoće pri čitanju:

- fonemska svjesnost
- fonacija
- tečnost
- razumijevanje pročitanog
Govoreći riječnici
Olovke čitači
Korištenje slika i simbola uz tekst
- jača povezanost teksta s riječima

- lakše razumijevanje pročitanog

- lakše pamćenje pročitanog

- program ima i čitače teksta
pravilan izgovor riječi
Elektronske knjige
- grafika, zvučni efekti, animacija
- čitač teksta
- dodaje značenja terminu ili konceptu
- aktivnosti za pisanje
- pitanja za razumijevanje
- fleksibilan
- pozitivno utječe na motivaciju učenika (Cumley, 2009)
ČITAČI TEKSTA:

- poboljšati razumijevanje, tečnost, točnost i koncentraciju pri čitanju (Leong, 1992; Lundberg i Olofsson, 1993; prema Silver-Pascuilla i sur; prema Cumley, 2009);

- poboljšavanje vještina prepoznavanja riječi (Olson i Wiser 1992; prema Silver-Pascuilla i sur; prema Cumley, 2009);

- dešifriranje riječi u kontekstu ne prekida se tok shvaćanja značenja (Mudri i sur., 2000; prema: Silver-Pascuilla i sur; prema Cumley, 2009)

- manje stresno čitanje (Elkind i Elkind, 2007; prema Cumley, 2009 )

Teškoće u matematici (Obukowicz, 2009):

- teškoće razumijevanja apstraktnih pojmova

- oblikovanje brojeva

- identifikacija i organizacija koraka

Riješenja: -grafička organizacija
- matematički softverske aplikacije

Park Math
Multimedijalni sustavi i video igrice u obrazovanju
- istovremeno korištenje podataka u različitim medijskim oblicima- glas, video, tekst, grafika, animacija, virtualna stvarnost (Buford, 1994; prema Parfitt i sur., 1998)
Prednosti:
- povećana motivacija
- pomoć kognitivnim strategijama
- dugotrajnija pažnja
- povećano samopouzdanje
Green (1995; prema Parfitt i sur., 1998)
- olakšava shvaćanje
apstraktnog u prirodnim i društvenim predmetima

- povezanost uzročno-posljedičnih veza
Potpomognute komunikacije
- tehnologije koje pomažu osobama s teškoćama u komunikaciji (govorne ili jezične teškoće)
- AAC- Augmentativna i alternativna komunikacija
Komunikacijski uređaji s glasovnim izlazom
Vizualni sustavi sa slikama i simbolima
Stanje u Hrvatskoj
- 1991. projekt ,,Mogućnosti upotrebe kompjutorske tehnike u otklanjanju nepoželjnih oblika ponašanja kod osoba s umjerenom, težom i teškom MR
- izrada komunikacijskog bloka sa simbolima primjenom računala (Teodorović i Škrinjar, 1991)
- 2010.- projekt za razvoj AAC u Hrvatskoj
cilj: izrada komunikacijskih modela baziranih na IKT za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama (Stančić i sur., 2013)
rezultati: Katalog znanja, aplikacije (Komunikator, Matematički vrtuljak, eGalerija) (Stančić i sur., 2013)
- 2013.- projekt ,,Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama"
Pozitivne strane primjene video igrica u obrazovanju učenika s IT (Singht, 2009):

- individualizirani pristup
- praćenje i neposrednost
- usredotočenost i ponavljanje
- povezanost sa situacijama iz stvarnog života

- razvoj prostornih sposobnosti (Masendorf, 1993; prema Griffiths, 2002)
- razvoj sposobnosti rješavanja problema (Hollingsworth i Woodward, 1993; prema Griffiths, 2002)
- socijalni razvoj (Simpson, 2009)
- stanje inkluzije u Hrvatskoj traži daljnje jačanje inkluzivne kulture
u školama te izgradnju sveobuhvatnog, mrežnog i međusobnog sustava podrške usklađenog s potrebama učenika s teškoćama (Ivančić i Stančić, 2013)
kratki tekstovi, tekstovi nemaju logičan slijed
ict-games
Edmarks Virtual Labs
HVALA NA PAŽNJI!
Full transcript