Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Krzyżacy nad Bałtykiem

Prezentację wykonał uczeń Paweł Osmólski z klasy 5a w Szkole Podstawowej Nr. 3 w Markach. Opowiada ona o krzyżakach na ziemiach Polskich, rozbiciu dzielnicowym Polski oraz o królu Władysławie Łokietku.
by

Paweł Osmólski

on 27 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Krzyżacy nad Bałtykiem

Pierwsza koronacja w Krakowie
Polska za czasów krzyżaków
Krzyżacy nad Bałtykiem
Zjednoczenie państwa polskiego
Mieszkańscy rozbitej na dzielnice Polski nadal łączyły silne więzi, takie jak język czy religia. Ponadto wszystkie księstwa nadal podlegały pod Arcybiskupstwo Gnieźnieńskie.
Im dłużej trwał podział na księstwa, tym bardziej czuli potrzebę ponownego zjednoczenia państwa. Za końcem rozdzielenia dzielnicowego byli duchowni z Arcybiskupem na czele oraz mieszczanie. Także niektóre księstwa były za końcem podziału.
Próby zjednoczenia naszego państwa podejmowano już pod koniec XIII w. Niestety zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero książe brzesko - kujawski Władysław Łokietek (później król) zdołał połączyć pod swą władzę dwie kluczowe dzielnice, Wielkopolskę i Małopolskę, co rozpoczęło udaną próbę scalenia Polski, naszego państwa.
O dalszych sczegółach dowiecie się na następnych slajdach, które pojawię się już za chwilę.
Wystąpienie z prośbą o przywrócenie terytoriów do papieża
Kraj zjednoczony przez Łokietka był słabo rozwinięty. Po za jego granicami znajdowało się wiele ważnych terenów n.p.: Pomorze Gdańskie. Zostało ono zajęte przez Krzyżaków w 1308 r. Wydarzenie to znacznie popsuło stosunki Polsko - Krzyżackie. Król Polski chciał odzyskać te tereny.
Śmierć Łokietka
Koniec rozbicia dzielnicowego
Zgoda papieża na koronację Łokietka
Polska znowu królestwem!
Umocnienie pozycji wśród książąt
Złe skutki wojny
Notatka, czyli to co najważniejsze
W XII w. w Polsce rozpoczął się okres rozbicia dzielnicowego.
W 1226 roku książe Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski rycerzy zakonu krzyżackiego, Na ziemiach odebranych pogańskim Prusom Krzyżacy stworzyli silne państwo.
W roku 1320 Władysław Łokietek został koronowany na króla Polski. Wydarzenie to uważa się za koniec rozbicia dzielnicowego.
W chwili śmierci Władysława Łokietka państwo polskie obejmowało Wielkopolskę i Małopolskę.
Rozbicie dzielnicowe to był podział naszego państwa na niezależne księstwa.
Skąd się wziął zakon krzyżacki w Polsce?
Po śmierci Bolesława Chrobrego Polska przeżywała ogromny, narastający kryzys. Spowodowany był rywalizacją ksiżąt piastowskich o tron oraz wynikające z niej wojny domowe. W rezultacie państo piastów rozpadło się na szereg oddzielnych księstw nazywanych dzielnicami.
Rozbicie dzielnicowe (podział państwa na wiele niezależnych ksiąstw) trwało od XII do XIV w.
Rezultatem rozbicia dzielnicowego była niemożliwość bronienia państwa przed najeźdzcami. Skłócone i konkurujące ze sobą księstwa zbytnio zajmowały się walczeniem ze sobą, przez co nie zwracały uwagi na najeźdzców z innych stron Polski
W 1226 roku książe Konrad Mazowiecki sprowadził do polski rycerzy zakonu krzyżackiego. Ich zadaniem było chronienie należących do niego Mazowsza i Kujaw przed najazdami pogańskich Prusów. Jednak zakon ten wbrew woli księcia w ciągu kilkudziesięciu lat podbił Prusy i stworzył na ich terytoriach całkowicie niezależne od Polski państwo.
Na jego czele stał Wielki Mistrz, który w 1309 roku przeniósł swą siedzibę do Malborka. W przeciwieństwie do Polski, podzielonej na dzielnice, państwo krzyżackie było doskonale zorganizowane. Dzięki sprawnej administracji w tym mądrym państwie, do jego kasy wpływały ogromne sumy otrzymywane z podatków
Książe Konrad Mazowiecki
Konflikt Polsko - Krzyżacki
VS
Dla Władysława Łokietka
z czasem udało się
uzyskać zgodę papieża
na koronację.
Koronacja Łokietka odbyła sie w 1320 r.
na wawelu. Była to pierwsza koronacja
w miejscu innym niż Gniezno
Dzięki koronacji Władysława I Łokietka Polska znowu stała się królestwem. Dzięki Temu wzrosło znaczenie naszego państwa w Europie
Dzięki koronacji nowy król Polski znacznie umocnił swą pozycję wśród książąt i zyskał władzę nad nimi
Koronacja na króla Władysława I Łokietka uważana jest przez historyków za koniec rozbicia dzielnicowego. Dzięki niej nasz kraj przestał borykać się z problemami wewnętrznymi, a mógł skupić sie na przezwyciężaniu najeźdźców
Władysław I Łokietek wystąpił do papieża z prośbą o przywrócenie terytoriów. Prośba ta została pomyślnie rozpatrzona, lecz Krzyżacy nie zaakceptowali tej decyzji papieża.
Kilkuletnia wojna
W rezultacie między oboma państwami wbybuchła kilkuletnia wojna. Toczyła się głównie na obszarze Kujaw i Wielkopolski. Wojskom naszego króla udało się w 1331 r. pokonać część wojsk krzyżackich w bitwie pod płowicami. Krzyżacy opuścili Królestwo Polskie, lecz niestety wygrana nie przyniosła spodziewanych rezultatów.
Po wojnie krzyżacy zajeli Kujawy i ziemię dobrzyńską
Kilka miesięcy po wojnie z Krzyżakami Łokietek zmarł. Jego następca musiał odbudować kraj i dojść do porozumienia z innymi sąsiadami.
Średniowieczne Zakony
W średniowieczu oprócz zakonów takich jak choćby Franciszkanie nie brakło też zakonów
rycerskich. Zgodnie z ideą zakonną pomagali innym, modlili się, ale także
walczyli w obronie kościoła. Takimi zakonami byli: Zakon Szpitala

Panny Marii Domu Niemieckiego w Jerozolimie i Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona. Pierwszy z nich walczył zmuzułmanami, ponadto prowadził szpitale i chronił pielgrzymów z Europy. Nazwa Krzyżaków pochodzi od czarnego krzyża, który nosili na swoich białych habitach.
Najświętszej
Największe zakony rycerskie to:
Krzyżacy - Zakon Szpitala Panny Marii Domu Niemieckiego w Jerozolimie
Templariusze - Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona
Joannici - Zakon Rycerzy Jerozolimskiego Szpitala św. Jana Chrzciciela
Full transcript