Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Visuell læreplan matematikk 1P-Y (MAT1101)

Visuell læreplan matematikk 1P-Y (MAT1101)
by

Harald Breilid

on 2 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Visuell læreplan matematikk 1P-Y (MAT1101)

Matematikk 1P-Y (MAT1101)
Læreplanen for Vg1 yrkesfag
Tall og algebra
Geometri
Økonomi
gjøre overslag over svar,
regne praktiske oppgaver,
med og uten tekniske hjelpemidler, presentere resultatene og vurdere hvor rimelige resultatene er
tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger
tolke og bruke formler som
gjelder dagligliv og yrkesliv
behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger
bruke og grunngi bruken av formlikhet, målestokk og Pytagoras setning til beregninger og i praktisk arbeid
Alle figurer er enten hentet fra
Wikimedia Commons,
eller er laget av Rune Mathisen.
løse problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og volum
regne med ulike måleenheter,
bruke ulike måleredskaper, vurdere hvilke måleredskapar som er formålstjenlige, og vurdere hvor usikre målingene er
tolke, lage og bruke skisser og arbeidstegninger på problemstillinger fra kultur- og yrkesliv og presentere og grunngi løsninger
gjøre greie for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne skatt og avgifter
undersøke og vurdere ulike former for lån og sparing
vurdere forbruk og bruk av kredittkort og sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regnark
regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
Omtrent 1 liter?
1,0 l
1,0 l
1,0 l
1,0 l
forenkle uttrykk med flere ledd, og løse likninger av første grad og enkle potenslikninger
Full transcript