Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Instrucțiunile limbajului d programare Pascal

No description
by

Maria Raileanu

on 17 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Instrucțiunile limbajului d programare Pascal

Instrucțiunile limbajului de
programare Pascal

Instrucțiuni

În procesul derulării programului, executantul efectuează asupra mărimilor din mediul de lucru anumite acțiuni. În urma acestor acțiuni valorile variabilelor pot fi schimbate, iar cele ale constantelor - nu.
Operațiile necesare pentru a prelucra datele unui program și ordinea executării lor se definesc cu ajutorul
instrucțiunilor
.
Instrucțiunile pot fi
simple
structurate
Instrucțiunile simple
nu conțin alte instrucțiuni. Instrucțiunile simple sînt:
-instrucțiunea de atribuire
-instrucțiunea de apel de procedură
-instrucțiunea de salt necondiționat
-instrucțiunea de efect nul.
Instrucțiunile structurate
sînt construite din alte instrucțiuni. Instrucțiunile structurate sînt:
-instrucțiunile condiționale
if
și
case
-instrucțiunile iterative
for
,
while
și
repeat
-instrucțiunea
with
-instrucțiunea compusă.

Instrucțiunile simple
Instrucțiunea de atribuire

Instrucţiunea de atribuire
are forma:
<Variabilă> : = <Expresie>
Execuţia unei instrucţiuni de atribuire presupune:
a) evaluarea expresiei din partea dreaptă;
b) atribuirea valorii obţinute variabilei din partea stîngă.
De reţinut că simbolul ": =" (se citeşte "atribuire") desemnează o atribuire şi nu trebuie confundat cu operatorul de relaţie "=" (egal).
O atribuire are loc dacă variabila şi rezultatul evaluării expresiei sînt compatibile din punctul de vedere al atribuirii. În caz contrar, se va produce o eroare.


Procedura
este un subalgoritm scris în limba de programare ce poale fi apelată din mai multe puncte ale unui program. Limbajul PASCAL, include un set de proceduri predefinite, cunoscute oricărui program: read, readln, write, writeln, get, put, new, ect.
Instrucțiunea de apel de procedură
Instrucțiunea de salt
necondiționat

Instrucţiunea GOTO
este instrucţiunea de salt necondiţionat care oferă posibilitatea de a întrerupe această secvenţă şi de a relua execuţia dintr-un alt loc al programului.

Instrucţiunea GOTO are forma:
(instructiunea GOTO):= goto (etichetă);
unde etichetă este un număr întreg fără semn care prefixează o instrucţiune a programului.
Instrucţiunea goto se utilizează pentru a mări viteza de derulare sau pentru a micşora lungimea unui program.


Executarea acestei instrucţiuni nu are nici un efect asupra variabilelor programului. Sintaxa instrucţiunii în studiu este:
<Instrucţiunea de efect nul> ::=
Prin urmare în textul unui program instrucţiunea de efect nul nu este reprezentată prin nimic. Întrucît instrucţiunile unui program sînt despărţite între ele prin delimitatorul ” ; „ , prezenţa instrucţiunii de efect nul este marcată de apariţia acestui delimitator.
Deşi efectul său la execuţie este nul, inserarea sau eliminarea unei astfel de instrucţiuni (mai exact, a simbolului ";") poate să altereze semnificaţia programului.
Instrucţiunea de efect nul
Instrucțiunile structurate
Instrucţiunea if
este o structură de calcul alternativă,care permite în funcţie de anumite condiţii, executarea unei anumite instrucţiuni sau secvenţă de instrucţiuni.
Instrucţiunea if are două forme: 1)if <conditie> then <instructiune>;
2)if <conditie> then <instructiune1>else <instructiune2>;.
Instrucţiunea if
Instrucţiunea case
conține o expresie numită selector și o listă de instrucțiuni.
Instrucţiunea case are două forme:
Instrucţiunea case
Instrucţiunea for

Instrucţiunea for
este o instrucţiune repetitivă care permite execuţia repetată a unei instrucţiuni în funcţie de valoarea unui contor.
Nu este o instrucţiune strict necesară, ea poate fi simulată cu ajutorul instrucţiunii WHILE. Totuşi, majoritatea programatorilor preferă să utilizeze instrucţiunea FOR.

Instrucţiunea for are două forme:
1)FOR identificator:=expresie1 TO expresie2 DO instrucţiune;(CAZUL CRESCĂTOR)
2)FOR identificator:=expresie1 DOWNTO expresie2 DO
instrucţiune;(CAZUL DESCRESCĂTOR)
unde identificator este o variabilă de orice tip ordinal, iar expresie1 şi expresie2 sunt expresii de acelaşi tip cu variabila dată.
1)CASE n OF
Caz1: instrucţiune1;
Caz2: instrucţiune2;
................................
Cazn: instrucţiunen;
end;


2)CASE n OF
Caz1: instrucţiune1;
Caz2: instrucţiune2;
.................................
Cazn: instrucţiunen;
ELSE instrucţiune
end;
Instrucţiunea while

Instrucţiunea While
conţine o expresie booleană care controlează execuţia repetată a altei instrucţiuni. Sintaxa instrucţiunii în studiu este:
<lnstrucţiune while> ::= while <Expresie booleană> do <Instrucţiune>
Instrucţiunea situată după cuvîntul do se execută repetat atîta timp, cît valoarea expresiei booleene este true. Dacă expresia booleană ia valoarea false,instrucţiunea de după do nu se mai execută. Se recomandă ca expresia booleană să fie mai simplă, deoarece ea este evaluată la fiecare iteraţie.
În mod obişnuit, instrucţiunea while se foloseşte pentru organizarea calculelor repetitive cu variabile de control de tip real.
Instrucţiunea While se consideră deosebit de utilă în situaţia în care numărul de execuţii repetate ale unei secvenţe de instrucţiuni este dificil de evaluat.


Instrucţiunea repeat
Instrucţiunea repeat
indică repetarea unei secvenţe de instrucţiuni în funcţie de valoarea unei expresii booleene. Sintaxa instrucţiunii este:
<Instrucţiune repeat> ::= repeat <Instrucţiune> {; <Instrucţiune>} until<Expresie booleană>

Instrucţiunile situate între cuvintele cheie repeat şi until se execută repetat atît timp cît expresia booleană este falsă. Cînd această expresie devine adevărată, se trece la instrucţiunea următoare. Instrucţiunile aflate între repeat şi until vor fi executate cel puţin o dată, deoarece evaluarea expresiei logice are loc după ce s-a executat această secvenţă.
În mod obişnuit, instrucţiunea repeat se utilizează în locul instrucţiunii while atunci cînd evaluarea expresiei care controlează repetiţia se face după executarea secvenţei de repetat.

Instrucţiunea compusă
este instrucţiunea formată dintr-o listă de instrucţiuni separate prin caracterul ";" şi cuprinse între cuvintele cheie Begin şi End. Sintactic, ea este tratată ca o singură instrucţiune.

Instrucţiunea compusă are forma:
begin
instructiune 1;
instructiune 2;
......
instructiune n;
end;

unde instructiune 1, instructiune 2, ... instructiune n reprezintă instrucţiunile din corpul instrucţiunii compuse.
Instrucţiunea compusă
Full transcript