Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stadsontwikkeling 2.0

Afspraken medezeggenschap
by

Marjolein Aarts

on 20 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stadsontwikkeling 2.0

Stadsontwikkeling 2.0 en Goofy 2.0
Uitwerking organisatieplan Medewerkers Professionalisering en vakmanschap HRM-visie - Programma
- Aandachtspunten per directie Leiderschap Organisatie Prioriteiten per directie Goofy:
Diensteigen regels
Certificeringen
Invlechting in directie PME
Borging van al gemaakte afspraken m.b.t. reorganisatieproces, incl. continuering CIT Invlechting Ingenieursbureau Goofy:
Mandaten, volmachten, bevoegdheden etc (adviesaanvraag)
Functioneel vs Technisch Beheer van de buitenruimte
Duidelijk opdrachtgever-nemerschap Sturingsmodel Goofy:
Omschrijving interne werkprocessen rondom accountmanagement
Relatie met gebiedsontwikkeling en economie Accountmanagement Bedrijfsvoering Basis op orde RSO stappen en planning
aandachtspunten/risico's
tussenperiode voor medewerkers Afdeling bedrijfsvoering stappen en planning
aandachtpunten/risico's
afspraken tussenperiode Koers SO 2.0 Kaderstellen, faciliteren en initiëren - Opgave in beeld
- Integrale sturing Vanaf mei 2012: iedere 2 weken een “tussendemiddaggesprek” met 2 directeuren
Oktober 2012: uitgewerkt ontwerp voor leiderschapsprogramma gereed
November 2012: opnemen programma in L+O plan van Stadsontwikkeling
November/december 2012: uitvoeringsklaar maken programma
Eind januari 2013: start verder uitvoering programma Alle leidinggevenden bij Stadsontwikkeling kunnen in stijl schakelen tussen de 4 leiderschaps-stijlen volgens Blanchard )* . Afhankelijk dus van de situatie, de ontwikkelingsfase van een organisatieonderdeel en de medewerker, het soort productieproces of werk, type medewer-kers, etc.. In de kennisorganisatie ligt de focus vooral op het coachen en (onder)steunen van medewerkers, persoonsgericht dus. Kernteam Invlechting Stedelijke Inrichting (SI) Prioriteiten:

Managerial
afronden van de lopende reorganisaties (Toezicht Gebouwen);
clustering Stedenbouw, Wonen en RO (afdeling Ruimte);
laten landen in de organisatie van de consequenties van SO 2.0
i.r.t. duurzaamheid > inclusief invlechting
programma Duurzaam

Inhoudelijk:
integrale opgave: sterke economie en duurzaamheid
in de planvorming brengen;
aanpak bestaande voorraad;
kwantiteit en kwaliteit van bedrijventerreinen;
omgevingsrecht;
dienstverlening vergunningen;
regionalisering Ruimtelijk Economische Ontwikkeling (REO) Prioriteiten

Bedrijfsvoering/management: basis op orde:
personeel: afmaken van reorganisaties Economie en Gebiedsontwikkeling
financiën:
a.grexen en andere geldstromen op orde (half november)
b.optimaliseren grexen
c.nieuwe verdienmodellen (2013)
verdere ontwikkeling bedrijfsvoering REO:
a.dekking personeelskosten
b.B&W-middelen
c.Flexibiliteit
combinatie economie/gebiedsontwikkeling:
a.bemensing MT
b.feitelijke verhuizing van Economie
c.interne werkwijze, inclusief accountmanagement
d. invlechting programma Economie
professionalisering:
a.afspraak is afspraak
b.nemen van verantwoordelijkheid
c.integrale benadering
d.kostenbewustzijn
e.innovativiteit

Inhoudelijk:
Rotterdam Central District
écht economisch ontwikkelen (nieuwe middelen ontwikkelen en inzetten)
relatie met marktvraag
verder invullen van accounthouderschap (front- en back office) Vastgoed (VG) Prioriteiten:

Basis op orde: dossiers, tijdschrijven, geld
Basis op orde: deadline 1 september 2012
Kostprijsdekkende huren (per 1/1/13 voor kunst & cultuur,
per 2014 voor sport & recreatie)
Verkoopeenheid van Vastgoed meer verbinden met de rest
van SO én met de markt
Communicatie (intern en extern) verbeteren.
Meer ‘hoe kan het wel’ in plaats van ‘kan niet’

Aandachtspunten:

relatie met directie REO, die naar VG een opdrachtgevende rol heeft (naast opdrachtgeverschap vanuit andere
clusters).
Afspraak: gezamenlijk aan nieuw verdienmodel werken
Verkoopbeleid i.r.t. technisch beheer, outsourcing, etc. Kern nu is basis op orde krijgen en alvast de beweging de
goede kant op starten ; in 2013 op gaan doorpakken. Projectmanagement & Engineering (PME) Prioriteiten:

Borgen van de werkafspraken met cluster Stadsbeheer;
Zorgen dat het primaire proces door kan blijven lopen i.r.t. RSO
nieuwe werkwijze écht body geven:
a.aangepast aanbestedingsbeleid (ook i.r.t. met zo veel
mogelijk overlast voorkomen)
b.meer aan de markt overlaten
doorzetten van de reorganisaties
vasthouden en weer opbouwen van kwaliteit (na krimp-periode)
en lonkend perspectief bieden
projectmanagers van VG en Economie i.r.t. PMB
flexibele schil op de rand van markt en overheid verder vormgeven
samenwerking met andere regio’s (zie ook regionalisering bij SI)
duurzaamheid werkend maken (zie ook SI)
omgevingssensitiviteit verbeteren (verwachtingen managen)
meer betrokkenheid bij de stad tonen (concreet te starten met inzet
bij Hart van Zuid). Bedrijfsvoering (BV) Prioriteiten:

Personeel & Organisatie:
a. Zorgvuldige overgang van personeel naar RSO
b. Plaatsingsproces nieuwe afdeling bedrijfsvoering
c. Positionering JZ, DBO, Strategie en I&F
Samenwerking:
a. RSO-lijn-afdeling bedrijfsvoering goed in gesprek om tot een werkbaar model te komen
b. Keuzes maken
c. Plannen RSO kritisch toetsen
d. RSO in positie brengen
Helder sturingsmodel SO
a. Financiering apparaat
b. Opdrachtgeverschap binnen SO
Werkplan 2013 afdeling Bedrijfsvoering SO
Invlechten IGWR in SO Routekaart SO 2.0
De Organisatie 1. Oriëntatiefase. Resultaat eind 2012: gezamenlijke voorzet van het concern over inhoudelijke koers en rol gemeente.
2. Open fase. Resultaat medio 2013: breed onderschreven inhoudelijke toekomstvisie en gezamelijke uitvoeringsstrategie. Stedelijke Uitvoeringsstrategie Stand van zaken opdracht Accountmanagement Plan en werkwijze goedgekeurd door CD
Implementatie nu verder uitgewerkt, inclusief communicatie hierover
Bij SO 8 accountmanagers (MKB en RIA)
Nu beperkt aantal pilots, eind 2012 invoering
nieuwe werkwijze
ondersteund door digitaal systeem 'tussen-de-middag' gesprekken
Zie verder onderdeel directiestructuur Opdrachtgevers- en nemerschap bij directie P&E: PMB en Ingenieursbureau als uitzendbureau.
Intern opdrachtgeverschap: zie verder bedrijfsvoering, basis op orde. Beheer buitenruimte: uit te werken tussen SO en SB. Opdracht aan Stedenbouw.
Uitwerking laatste kwartaal 2012 Mandaten: geregeld op concernniveau, uit te werken voor cluster SO in BOOM (gereed laatste kwartaal 2012 Uitwerkingsopdracht om dit te doen voor aantal onderdelen van SO. Denk aan:
onderneminghuis
RIA
Gebiedsontwikkelaar
Gereed 4e kwartaal 2012. Voorstel: presentatie aan Goofy Opdracht Nadere
toelichting
volgt: september Stand van zaken volgt: september Integrale sturing: zie spoorboekje focus op invullen in bolletjes Employability Kennis en innovatie HNW Strategische personeelsvisie ook iets vertellen over landelijke ontwikkelingen en oorsprong
vooral ook ingaan op niet-gebouwen en niet-apparaten toevoegen:
-publiek ontwikkelen incl versnellingsbijeenkomsten
- gebiedsgericht werken
-afronding reorganisaties Basis op orde bij basis op orde hebben over arbo, welzijn etc. Verhaal vanuitOR toevoegen; relateren aan bolletjes, maar appel doen op medewerkers: het is ook van jou, bespreek het in werkoverleg, etc. - voorbeeld dashboard invoegen
- tijdschrijven
- gesprekscyclussen A1/R1
Full transcript