Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EH - Hafta 5 - Türk Enerji Hukuku

No description
by

Saltuk Selcuklu

on 24 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EH - Hafta 5 - Türk Enerji Hukuku

TÜRK ENERJİ HUKUKU
Enerji Hukuku
AB Kurucu Anlaşmalar
1951 tarihli Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması
1957 tarihli Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması
1957 tarihli Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Antlaşması
EPDK
İletim faaliyeti dışındaki faaliyetler rekabete açıldı:
üretim
dağıtım
ticaret

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından denetlenerek düzenlenir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı elektrik dağıtım ve üretim varlıklarının özelleştirilir.

TÜRKİYE'DE KURUMSAL YAPILANMA
3096 Sayılı Kanun: Elektrik
Özelleştirme
YASAL ÇERÇEVE
Türk enerji hukuku esas olarak dört bölümden oluşur:
Elektrik Piyasası
Doğalgaz Piyasası
Petrol Piyasası
LPG Piyasası

Hem elektrik hem de doğalgaz bir emtia olarak kabul edildi.
İletim, dağıtım, depolama gibi faaliyetlerin ve tarifelerin belirlenebilmesi için bağımsız bir düzenleyici kurum olarak EPDK oluşturuldu.
Saltuk Buğra Selçuklu
enerji tüketiminde artış
+
enerji tedarikinde sorun yaşanmaması için önlemler
+
Enerji kaynaklarının
çıkarılması
kullanımı
üretimi
tüketimi
ayrı ayrı faaliyetler
YENİ KURALLAR İHTİYACI
=
ENERJİ HUKUKU
AB (AET),
ENERJİ HUKUKU ÜZERİNE KURULDU
TEK
Türkiye Elektrik Kurumu
TEAŞ
Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.
üretim ve iletim
TEDAŞ
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
dağıtım
üretim
iletim
dağıtım
ticaret
1993
EÜAŞ
Elektrik Üretim A.Ş.
TEİAŞ
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
TETAŞ
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
Elektrik sektörünün özel girişime açılması
1984 - Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Teşebbüslerin Elektrik Üretme, İletme, Dağıtma ve Ticaretini Yapmaya Yetkilendirilmesine Dair Kanun
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yap-İşlet-Devret
Elektrik üretim sahası ve tesisinin mülkiyeti Devlette
4283 Sayılı Kanun: YİD Düzenleme
YİD kamu hizmetidir ve kamu menfaatine sıkı sıkıya bağlıdır.
Elektrik Enerjisi Üretim Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ve Enerjinin Yap İşlet Modeliyle Satılmasına Dair Kanun
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
2001 - 4628 Sayılı kanun
2013 - 6446 Sayılı kanun
Elektrik piyasasında serbestleşme
İstikrarlı ve rekabetçi bir elektrik piyasası yaratmak
özelleştirilmesinde izlenecek usuller
EPDK kuruldu
Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi ile tamamlanan ikili anlaşmalar piyasası öngörüldü
4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu
Doğal gaz
ithali,
iletimi,
dağıtımı,
depolanması,
pazarlanması,
ticareti ve
ihracatı
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu
Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanan petrol için
doğrudan veya işlenerek
güvenli ve ekonomik olarak
rekabet ortamı içerisinde
şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde
yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerini düzenler
5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu
Sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG)
dağıtımı,
taşınması,
depolanması ve
ticareti
SONUÇ
AB ve dünyadaki yaygın düzenlemelere paralel güncelleme
AB ve dünya genelinde hâkim olan yeni anlayışa uygun kalabilmek
İdari ve mali özerkliğe sahip olan EPDK ile
yatırımcıların güven duyacakları,
istikrarlı,
şeffaf ve
eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyen bir uygulama hedefi
Full transcript