Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

C2C & de Ruimtelijke Structuurvisie Venlo

Vanuit de werkgroep C2C wordt advies uitgebracht omtrent de integratie van C2C in de Ruimtelijke Structuurvisie Venlo.
by

Jacqueline Peters

on 3 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of C2C & de Ruimtelijke Structuurvisie Venlo

VENLO = C2C Cradle2Cradle (C2C) is geen product op zich, maar een visie op een andere manier van
ontwerpen, produceren en consumeren.
Daarnaast is het een transitieproces waarbij de focus gelegd wordt op het sluiten van de technische en biologische kringloop. Dit proces heeft politieke, psychologische, economische, ruimtelijke, technische, culturele en sociale aspecten die in onderlinge samenhang ontwikkeld moeten worden om het tot een succes te maken. Tegelijkertijd zijn het dé succesfactoren. Rentmeesterschap
We willen de wereld beter achterlaten voor onze kinderen.
C2C trekt geen wissel op de toekomst en vormt hierdoor een goed alternatief voor de huidige wijze waarop we onze samenleving inrichten. wAAROM MOET C2C
EEN ROL SPELEN
BINNEN DE
RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE? WAT WILLEN WE
MET DE IMPLEMENTATIE VAN
C2C
IN DE
RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE
BEREIKEN? HOE GAAN WE
C2C INTEGREREN
IN DE
RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE? INNOVATIE PASSIE EN GEDREVENHEID HARD WERKEN
EN
DOORZETTINGSVERMOGEN WAT IS C2C http://www.c2c-centre.com/library-item/reggs CREATIVITEIT Onze grond- en hulpstoffen worden schaars.
We zullen op zoek moeten naar alternatieven,
tevens uit economisch oogpunt.
C2C is toekomstbestendig. C2C is een onderscheidend, innovatief economisch principe.

C2C is een verdienmodel en kan daardoor toegevoegde waarde hebben in de vorm van profit, werkgelegenheid en het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving.

C2C ontwikkelen en produceren kent dus tevens een economisch argument en kan de concurrentiepositie van de regio versterken. C2C gezond, veilig en rechtvaardig.
De harmonie met de omgeving vergroot de leefkwaliteit.
Het maakt Venlo aantrekkelijk(er), om te werken én te wonen.
Het vormt een visitekaartje. C2C is een steeds groter wordende beweging, het is de toekomst.
Momenteel zijn we ’s werelds koploper in C2C
We zijn wel gek als we onze koppositie laten schieten. Met behulp van de ruimtelijke structuurvisie
willen we onze koploperspositie
op het gebied van C2C
uitbouwen en versterken. De herkenning en het onderscheiden van Venlo als een innovatieve en creatieve regio, waar C2C de motor van is.
Hét expertisecentrum worden voor C2C met internationaal aanzien.
Als we een innovatieve en excellente stad willen zijn en blijven liggen er grote kansen op het gebied van C2C.
We zullen ruimte moeten blijven bieden aan projecten in de ruimtelijk-fysieke sfeer om de wereldwijde proeftuin zijn en blijven.
Het toepassen van C2C-principes, het continue leren van onze ervaringen en deze uitdragen staan dan centraal. Door de implementatie in de ruimtelijke structuurvisie willen we dat
C2C van gedachtegoed, gemeengoed wordt. Het is belangrijk om een kennisintensieve sector te creëren;
om een aantrekkelijk (woon- en werk-)milieu te ontwikkelen voor kenniswerkers om zich te binden.
We zien graag een koppeling tussen de reeds sterke Venlose maakindustrie en de kennisindustrie waarbij C2C de verbindende factor is. Kansen worden optimaal benut om die verbinding tot stand te laten komen in de Greenpark Campus. Om een cross-over mogelijk te maken tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven
zal ruimte gereserveerd moeten worden.
De cross-over is van noodzakelijk belang voor de verdere ontwikkeling van C2C. We willen C2C doorvoeren op alle mogelijke vlakken, resulterend in een energieke, bruisende stad met gezonde gebouwen en gezonde inwoners.
Aantrekkelijk en sexy in leefkwaliteit en leefomgeving. KORTOM:
Als Venlo koploper wil blijven moeten we laten zien dat we C2C op alle fronten serieus inzetten
Ook bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en voorzieningen.
Sterker nog:
We zien C2C als oplossing voor de huidige (ruimtelijke) beleidskwesties.
We zullen ruimte moeten bieden voor voorzieningen zoals innovatie, kennisinfra en studenten. VENLO
BLIJFT
C2C Wij denken dat C2C een leidend principe kan zijn
bij het oplossen van (ruimtelijke) beleidskwesties
Binnen de ruimtelijke structuurvisie hoeft C2C niet direct een hoofdstuk an sich te zijn.
C2C is integraal aan iedere kwestie Een denkrichting voor het oplossen van de diverse beleidskwesties hebben we dus al:
C2C

Maar hoe ziet dit er fysiek uit?

Welke projecten met C2C als centraal uitgangspunt moeten er gerealiseerd worden?

Voor het antwoord op deze vragen hebben we uw hulp nodig! We zien graag dat u meedenkt en projecten aandraagt.

17 Mei zal de werkgroep C2C weer om tafel zitten om projecten te concretiseren

De voorgestelde projecten zouden een antwoord kunnen vormen op de verschillende beleidskwesties
Tevens vormen ze het eindproduct van de werkgroep C2C De verschillende beleidskwesties zijn te vinden op:

http://meedoen.venlo.nl/Ruimtelijke+Structuurvisie/Documentatie/default.aspx

SUCCES! Wij geloven in C2C als leidend principe.
Voor het ruimtelijk beleid
én voor de toekomst van Venlo.
We willen kijken in hoeverre c2c een oplossing is
voor (ruimtelijke) opgaven:
Hoe zien het ruimtelijk beleid
en de toekomst van Venlo er fysiek uit?
Inspireer ons!
Reageer constructief kritisch en/of draag ideeën aan!
Via de website of benader ons persoonlijk via de contactgegevens op deze site. Milene Bekkers - Beleidsadviseur

Ineke Hendrickx - Gemeenteraad GroenLinks

Ben Hendriks - Hogeschooldocent

Wim Janssen - Ondernemer

Maarten Lenis - Projectmanager structuurvisie

Jacqueline Peters - Architect ZjaksDesign

Wouter Schenk - Gemeenteraad PvdA

Peter van de Ven -
Marketing- en communicatieadviseur

Bob Vostermans - Gemeenteraad CDA Pssssssst....
Wist je dat het nieuwe stadskantoor één van de lopende C2C projecten is binnen Venlo?
Vanaf 3:35 wordt de toepassing van C2C uitgelicht
Full transcript