Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Social IT og psykiatri

intern workshop

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Social IT og psykiatri

Social IT og psykiatri
Borgere i Danmark
Hver 5. får en psykisk lidelse
Angst, stress og depression de almindeligste psykiske lidelser
20 % af alle børn i alderen 11-15 år viser tegn på dårlig mental sundhed
50 % af alle langtidssygemeldinger skyldes psykisk sygdom
50 % af alle med psykiske lidelser udvikler langvarige somatiske sygdomme (diabetes, KOL, hjerte-kar-sygdomme etc.)
Har du haft en psykisk lidelse 2-3 gange er risikoen for at tilstanden vender tilbage stor
Recovery
Recovery er en proces, der gør, at mennesker med sindslidelse kan komme sig helt eller delvist.
60 % af de borgere, som får diagnosen skizofreni, kommer sig.

Recovery deles op i at komme sig helt eller komme sig socialt:

Omkring 25 % kommer sig helt af en skizofrenilidelse.
Omkring 35 % kommer sig socialt af en skizofrenilidelse.

Recovery-processen kan deles op i fire faser:

Stabilisering I: Fokus på at få kontrol over symptomerne og formindske lidelsen.
Re-orientering: Udforskning af umiddelbare implikationer i forbindelse med sygdommen og af, hvordan man kan vende tilbage til et meningsfyldt liv.
Re-integration: Gendannelse af meningsfulde aktiviteter, sociale relationer og roller
Stabilisering II: Opretholdelse af en ønskværdig situation og begyndende rutiner i hverdagslivet.
36 borgere
dobbeltdiagnoser og misbrug
mange yngre
midlertidige foranstaltninger
Brainstorm
Psykiatrien - organisering
Behandlingspsykiatrien
Distriktpsykiatrien
Socialpsykiatrien

... hvilke borgere hvor?
Lundens borgere
Få har småjobs (fx slå græs)
Bistandshjælp - dårlig økonomi
Få sociale relationer
Går ikke til noget
Behandlingsteam har flest aktiviteter (størst indgriben)
Mange har dom til behandling (giver bedre sanktionsmuligheder)
Social IT - perspektiver

Stort behov for struktur - ugeplaner
Har svært ved at kende grænser (egne/andres)
Understimuleret kognitit og socialt
har svært ved at løse hverdagsproblemer
mange er meget ensomme
svære at motivere

Social IT - udfordringer
Medarbejdere mangler kompetencer
Teknologi bliver solgt
Kun få har teknologi
Hvilke eksisterende viden kan overføres?
Hvad kunne være nye projektidéer?
Full transcript