Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mida peame tegema, et Viljandi ei korduks?

Linnade Valdade päevad Viru hotellis 2015
by

Robert R. Lippin

on 26 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mida peame tegema, et Viljandi ei korduks?

Mida peame tegema, et Viljandi ei korduks?

Robert R. Lippin
SA Innove juhatuse liige

Hariduse tugiteenuste
agentuuri juhataja

Haridustugiteenused
Milline oli olukord aasta tagasi?
Eesmärk
1. septembril 2014 töötab igas Eesti maakonnas
Rajaleidja keskus
, kus pakutakse vähemalt:
karjääriteenuseid;
õppenõustamise II tasandit;
õppenõustamise I tasandit (tellimisel);
nõustamiskomisjoni teenust.

I tasand ja II tasand
I tasandi teenus on:
kooli korraldada;
ja ka rahastada...;
teenuse saajale tasuta...

II tasand on:
maakondlikud keskused, kus lahendatakse I tasandil lahenduseta jäänud juhtumeid või väga erilisi ja raskeid juhtumeid.
rahastatud riigi poolt.
teenuse saajale tasuta.
NB! Teenus on ka lasteaedadele kättesaadav.
Karjääriteenus jagunes:
1) karjääriinfo;
2) karjäärinõustamine;
3) karjääriõpe.

Punktid 1 ja 2 olid rahastatud
ESFi programmist.

Rajaleidja karjäärikeskused 17 tk
(10 koos õppenõustamisega).

Omanikud:
OÜ, MTÜ, SA, linn, maavalitsus.
Õppenõustamisteenus jagunes:
1) eripedagoog;
2) logopeed;
3) psühholoog;
4) sotsiaalpedagoog.

Kõik punktid olid rahastatud
ESFi programmist ja REst.

Nõustamiskeskused 17 tk
(10 koos Rajaleidja
karjäärikeskustega).

Omanikud:
MTÜ, SA, linn, maavalitsus.
Mis on nende vahe?
Maakondlikud Rajaleidja keskused
1. Teenust osutatakse eripedagoogi (sh logopeedi) ja psühholoog osas.
2. Teenust osutatakse tellimisel (vaba turg...).
3. Kontakttunni (vahetu teenus) maksumus 27,9 €, soodushind (KOV 350 õpilast) 16,74 €.

Alustasime 30 haridusasutuse ja 20 spetsialistiga.
Hetkel teenus 21 haridusasutusele ja 16 spetsialisti.
Muutus Innove struktuuris
Ümberkorraldusega mõte oli teha teenus
kättesaadavamaks
ja
kvaliteetsemaks
!
Rajaleidja keskuste
nõustamisteenuste märksõna on

Lõimitud lähenemine kõigi hariduse tugi-teenuste vallas võimaldab teenust lastele ja noortele tõhusamalt osutada, tõsta selle kvaliteeti ning vältida teenuse ja rahastamise topeldamist.
Keskuse juht
Karjääri-
teenused:
Õppenõustamis-
teenused:
Nõustamis-komisjon:
karjäärinõustaja
karjääriinfo-spetsialist
logopeed
eripedagoog
psühholoog
sotsiaalpedagoog

I ja II tasand
logopeed
eripedagoog
koolipsühholoog
sotsiaaltöötaja
maa- või linna-valitsuse esindaja
teenuste lõimitus!

Rajaleidja arenduskeskus
Tartumaa Rajaleidja keskus
Raplamaa Rajaleidja keskus
Jõgevamaa Rajaleidja keskus
Põhja-Eesti Rajaleidja keskus
Ida-Virumaa Rajaleidja keskus
Viljandimaa Rajaleidja keskus
Lääne-Virumaa Rajaleidja keskus
Valgamaa Rajaleidja keskus
Hiiumaa Rajaleidja keskus
Saaremaa Rajaleidja keskus
Põlvamaa Rajaleidja keskus
Võrumaa Rajaleidja keskus
Järvamaa Rajaleidja keskus
Pärnumaa Rajaleidja keskus
sh Narva filiaal
Hariduse tugiteenuste agentuur
Millised on meie numbrilised eesmärgid aastaks 2020?
Jah, saame küll!!!
Igal tasandil on oma roll,
oma ülesanne, oma koht süsteemis!
Kas saame midagi teha,
et Viljandi ei korduks?

Karjääriteenuseid:
- põhikooli III astmes indiv nõustamist 75 680
- gümn ja kutseõppeasu. indiv nõustamist 50 800

Õppenõustamises:
- nõustatud lapsi ja õppijaid 47 500
- nõustatud lapsevanemaid, haridustöötajaid 30 000
2015 aasta kahe kuu seis:

Karjääriteenused
eesmärk: 19 951 versus 2 419

Õppenõustamine
eesmärk: 7 501 versus 1 623
eesmärk: 4 799 versus 1 272

II tasandRajaleidja keskus
I tasandharidusasutus
Laps

II tasandRajaleidja keskus
I tasandharidusasutus
Laps
NB! II tasand
I tasandi teenus
PGS § 37 lg 2

Õpilasele tagatakse koolis tasuta vähemalt eripedagoogi (sealhulgas logopeedi), psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus.

Tugispetsialistide teenuse rakendamiseks loob võimalused kooli pidaja ning selle korraldab direktor.

Direktor võib tugispetsialistide teenust tellida.
Full transcript