Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Musikteori

No description
by

Carina Christiansen

on 25 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Musikteori

Musikteori
Noter, klaver och skalor
Notsystem, notvärde och taktarter
Intervall, förtecken och ackord
Skalor består av 8 toner som spelas stegvis efter varandra. Den vanligaste skalan är C-durskalan. Den spelas på pianots vita tangenter. C-durskalan har inga förtecken man måste ta hänsyn till och är därför en enkel skala att lära sig.
Noter och tangenter
Som du ser på exemplet under ser noten c1 likadan ut i både G-klaven och F-klavens notsystem. Enda skillnaden är att på G-klaven befinner sig c1 på en hjälplinje under notsystemet och på F-klavens notsystem befinner sig c1 på en linje över notsystemet. Denna not binder således samman de bägge notsystemen med varandra.
Notvärde
Notvärde kallas den längd de olika noterna har och beskriver hur snabbt eller långsamt en not ska spelas i relation till det tempo man spelar i samt de andra noternas längd. Om samma not återkommer flera gånger efter varandra kan man sätta en balk istället för en flagga för att gruppera noterna vilket underlättar avläsningen av notbilden. Detta gäller dock endast de noter som har flaggor på sig!
Varje notvärde har en paus som anger exakt samma värde som en specifik not, fast istället för att ljuda är det tyst och istället för en not är det ett paustecken. Till skillnad från noterna går det inte att sätta balkar för att gruppera pauser, då väljer man istället att använda en paus med längre värde. Exempelvis: Vill man ha en paus som är lika lång som två åttondelsnoter kan man skriva en fjärdedelspaus istället för två åttondelspauser.

Taktart
Den vanligaste taktarten är fyra fjärdedelstakt som anges av siffrorna i början av notsystemet, efter klaven. Fyra fjärdedelstakt innebär att man ska få in ett totalt värde av 4 fjärdedelar i en takt innan man kan gå vidare till nästa takt. Exempelvis har 8 åttondelar eller 1 helnot samma gemensamma värde som 4 fjärdedelar. Oftast räknar man då varje taktslagen (1, 2, 3,4) och börjar om från 1 igen när man kommer till nästa takt. Fyra fjärdedelstakt kan också anges med ett särskilt c i början av notsystemet. Sex åttondelstakt innebär att en takt ska innefatta samma värde som sex åttondelar. Samma princip gäller för de övriga taktarterna.
Intervall
Ordet intervall betyder avstånd mellan två toner/noter. Avståndet mellan tonerna avgör storleken på intervallet. Man räknar intervallen i hela(1) och halva (½) tonsteg. En durskala har alltid följande intervalluppbyggnad:
Förtecken
Alla ackord som är i dur går också att spela i moll och tvårtom. För att göra om ett ackord från dur eller moll använder man så kallade förtecken.
Noter är de symboler man använder för att skriva musik, precis på samma sätt som man skriver böcker, fast man benämner olika toner på ett instrument istället för bokstäver i ett ord. En not kan bestå av ett huvud, ett skaft, en eller flera flaggor eller balkar. Noter är således de symboler vi läser av när vi ska spela en låt. Toner är det som ljuden som kommer från instrumentet. Noter skrivs både på och mellan notlinjerna.
Noter och notlinjer
Klaver
Den vanligaste klaven är G-klaven (diskantklav), den märker ut tonen G och sitter alltid på samma ställe. Den näst vanligaste klaven är F-klaven (basklav), den märker ut tonen F och sitter också alltid på samma ställe. Den tredje vanligaste klaven är är C-klaven (altklav) som går att flytta runt på notsystemet för att använda notlinjerna så effektivt som möjligt och därmed slippa använda massa hjälplinjer. Mitten på C-klaven anger alltid tonen c1, oavsett var på notsystemet klaven finns.
Skalor
Alla durskalor har samma intervalluppbyggnad. När du kan intervallen för 1 skala, kan du spela alla 24 skalorna.
Detta innebär att man ibland kan behöva spela på de svarta tangenterna för att uppnå rätt intervall, alltså avstånd.
Som du ser finns det mellan vissa vita tangenter två till tre svarta tangenter. Mellanrummet mellan en vit och en svart tangent är ett halvt tonsteg. Mellanrummet från en svart ner till en vit tangent är också ett halvt tonsteg. Mellan tonerna E och F samt B och C finns inga svarta tangenter vilket gör att avståndet mellan dessa toner är halva tonsteg även om bägge tangenterna är vita.
Ackord
Det vi gått igenom hittills är noter som ofta används för att skriva melodier. Varje not kommer efter en annan och aldrig samtidigt. Om man istället staplar olika noter uppepå varandra skapar man ackord. Ett typiskt ackord består av tre toner och kallas för en treklang, vilket innebär att tre toner klingar samtidigt. Det vanligaste är att man tar varannan not i skalan och staplar uppepå varandra, på detta viset bygger man ackord som man sedan kan spela samtidigt som man sjunger sin melodi. Nedan ser du hur man har byggt ackord på C-durskalans noter. Precis som i skalan du ser ovan finns det inga förtecken. Detta betyder att vissa av dessa ackord är i dur (låter glatt) och andra ackord är i moll (låter sorgset).
Korsförtecken (#) betyder att man höjer tonen ett halv tonsteg. Alltså, man går ett halvt tonsteg upp på pianot. Ofta från en vit till en svart tangent. B-förtecken (b) betyder att man sänker tonen ett halvt tonsteg. Alltså, man går ett halvt tonsteg ner på pianot. Ofta även det från en vit till en svart tangent. Men om det inte finns en svart tangent spelar man närmsta vita tangent istället.
Full transcript