Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mediepatruljer - the full monty...

Mediepatruljer i en skolekontekst.
by

Kasper Koed

on 21 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mediepatruljer - the full monty...

Inspirere og animere lærere
Synlig og kontinuerlig ramme for den pædagogiske it-vejledning
Fokus på medier ift elevernes strategier for læring og digitale dannelse
Overførsels-
værdi til praksis og til det formelle læringsrum
Mediepatruljer i undervisningen
Organisationsform, strategi og kultur:
Forankring i elevrepræsentanter (ca.4stk)
Mødes hver uge på mediateket
forpligtet på at videreformidle ny viden
Sparring med It-lærer som mellemled til implementering i praksis
Afsæt i gratisprogrammer, onlineressourcer, Web2 samt digitale læremidler
formaliserede videndelingsprocesser
Fokus på:
synliggørelse og didaktisering af gratis onlineressourcer
Dannelse, med afsæt i elevernes medievirkelighed
Udnytte elevernes dynamik som ressource for
ny læring
Videnledelse -
organiseret
videndeling
http://www.wix.com/kasperkoed/web2
Digitale læremidler og
didaktiseringer af online-ressourcer
http://laeremiddeltjek.dk/
http://www.wix.com/mediepatruljen/startside
Mødes hver
torsdag
Test og
vurder
Progression
Funktionalitet
Ressourcer til dagens didaktiserings-eksperiment
Centrale udfordringer i feltet!
Mediekompetencer (faghæfte 48)
- instrumentel, værktøjsorienteret - ny drejning

Dannelse - digital dannelse, elevernes medie-
virkelighed i det formelle læringsrum

Kampen om kassen - digitale lærermidler i spil
- mediers ligeværd også v indkøb

Organisationskultur - konstruktion, strategi
- formaliseret videndeling

Pædagogisk medievejledning i spil med fagkompetencer

- Læremidler: Vurdering og validering. Typologi
og verbalisering = kvalificering, men er der overførsels-
værdi til digitale lærermidler og ikke-diaktiseret online-
materiale
Der er 3 hjemområder på trinnet, eks. E, F og G
Klasser på tværs, eks. 4., 5. og 6. klasse i et hjemområde, med et fast team af lærere
Et hjemområde består af 3 klasseværelser, og et fællesområde
Hjemområder og klasser på tværs
Mediepatruljen 2 - Nu med lærere!
En funktionel og forpligtende ramme, hvor generalister som skolebibliotekarer og pædagogiske it-vejledere bringes i spil med faglige vejledere og fagrepræsentanter fra fagteams.
Udviklingen af en slags faglige udviklingsagenter i et professionsudviklings-projekt!
Fokus på at udvikle fælles validerings- og vurderingskriterier for digitale læremidler og gratis onlineressourcer.
Denne nye konstruktion vil dermed kunne favne nogle af de områder, som de elevbaserede mediepatruljer ikke i samme omfang kan dække.
Elevbaserede mediepatruljer, læremiddelpatruljer og DigiGuides på læreruddannelsen
http://www.mediepatruljen.dk/
Mødes hver
torsdag
Test og
vurder
Progression
Funktionalitet
Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:
Etablering af patrulje bestående af generalister og fagdidaktikere
Fælles sprog om vurdering og validering af digitale læremidler
Eksemplarisk katalog for fagene udvikles og bearbejdes i fagteams
Elevbaserede fagpatruljer etableres og faciliteres af faglærere på tværs og PUC
Kører sideløbende med den lærerbaserede mediepatruljes arbejde
Den strategiske målsætning i denne sammenhæng vil være at sikre en professionsudvikling, der er tidsvarende, som kan rumme og danne den medievirkelighed, som eleverne bringer ind i skolens formelle læringsrum – samtidig med at lærernes didaktiske kompetencer skærpes i forhold til at arbejde multimedialt.
Kontakt:
Kasper Koed,
kko@ucc.dk,
Tlf 41898111.

The pedagogy wheel
Mediestokken
Læringsstier
Ressourcer og kommunikation
Kategoriseringer
- hvilke ressourcer understøtter hvad?
1) Hvordan ser en mediepatrulje ud på jeres skole?

2) Hvem faciliterer? Læringscenter, fagteam, faglige vejledere?

3) Hvordan følger I op? Hvordan sikrer I, at lærerne føler sig forpligtede og klædt på til praksis?

4) Hvordan kommunikerer I? Fokus på at sikre videndeling og fælles sprog (Elever, lærere, (måske forældre?)

5) Hvordan forankres mediepatruljen i skolens allerede eksisterende kultur – også fremover?
- overvej ledelsens funktion
- overvej prioritering af timer
- overvej ansvarsområder
- overvej elevernes rolle
Arbejdsspørgsmål
Pædagogisk videnledelse
- Birgitte Holm Sørensen - Karin Levinsen
http://penalnet.dk/wp-content/uploads/2012/04/digitale-patruljer.docx
iPadiskolen.dk
CreativeCommons.dk
Mediepatruljen.dk
Vurdigi.dk
Links til den videre færd...
Dagens Program:
9-10 Introduktion og oplæg
10-10.30 Break og drøftelser
10.30-11.30 1.opgave: Design af egen mediepatrulje
11.30-12.15 Frokost
12.15-13.15 Vurdering af læringssressourcer og anvendelsen i patruljen
13.30-14.30 Kategorisering, systematik og vejledning
14.30-15 Afrunding

Dagens program:
9.00-9.45
Velkommen og kort oplæg v. Kasper
9.45-11.30
Arbejde med strategi og forankring af mediepatruljen med afsæt i SMITTE-modellen
11.30-12.00
Præsentation af arbejdet, som også skrives ind i Google-dokument.
12.00-12.45
Frokost
12.45-14.30
Vi forholder os til den kommunale strategi. Kravene om BYOD og at læremidlerne findes i skyen kræver nye måder at undervise på. fx. er Google.app er et af de konkrete tiltag. Hvordan kan PLC, ressoucepersonerne og mediepatruljerne løfte denne opgave?
14.30-15.00
Opsamling

http://vurdigi.dk/
”Vi skal jo ikke fortælle de andre om det – vi skal vise det!”
Få elevernes medievirkelighed ind i skolen
(Dannelse, media literacy, kodning, spil mm)
Lær af elevernes videndelingsmekanismer
Mediepatruljen som strategisk og praktisk afsæt for vejledning.
(Professionsudvikling, autoritet, lærerroller)
Mediepatruljen som arena for vurdering af digitale læremidler og læringsteknologier.
Mediepatruljen som instrument til operationalisering af mediehandleplanen
Understøtte fokus på elevinvolvering,
P2P og fokus på 21st century skills
Full transcript