Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Баг гэдэг нь бие биедээ харилцан үйлчилж, нэг нь нөгөөгийнхө

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Баг гэдэг нь бие биедээ харилцан үйлчилж, нэг нь нөгөөгийнхө

Зөрчилдөөнийг зохицуулах гол түлхүүр нь түүнээс зайлсхийх бус, харин багийн үйл ажиллагаа явуулахад анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Албан ёсны багт үүсэх зөрчилдөөнийг ерөнхийд нь хоёр ангилдаг.
- Танин мэдэхүй зөрчилдөөн
- Сэтгэл зүйн зөрчилдөөн

Зөрчилдөөн болон үл ойлголцлыг багт зайлшгүй байх хүчин зүйлсийн нэг. Заримдаа хамт ажилладаг хүмүүс аливаа нэгэн ажил гөицэтгэх явцдаа хэрхэн, яаж хийх тал дээр санал зөрөлдөх явдал түгээмэл тохиолддог.

Даяаршлын үйл явц нь хүний хөгжил чадварт тулгуурлан нэг дээвэр дор хамтран амьдарч тулгарч буй олон асуудлыг шийдвэрлэх боломжтойг харуулж байгаа


Зөрчилдөөнийг зохицуулах гол түлхүүр нь түүнээс зайлсхийх бус, харин багийн үйл ажиллагаа явуулахад анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Албан ёсны багт үүсэх зөрчилдөөнийг ерөнхийд нь хоёр ангилдаг.
- Танин мэдэхүй зөрчилдөөн
- Сэтгэл зүйн зөрчилдөөн

Зөрчилдөөн болон үл ойлголцлыг багт зайлшгүй байх хүчин зүйлсийн нэг. Заримдаа хамт ажилладаг хүмүүс аливаа нэгэн ажил гөицэтгэх явцдаа хэрхэн, яаж хийх тал дээр санал зөрөлдөх явдал түгээмэл тохиолддог.

Даяаршлын үйл явц нь хүний хөгжил чадварт тулгуурлан нэг дээвэр дор хамтран амьдарч тулгарч буй олон асуудлыг шийдвэрлэх боломжтойг харуулж байгаа


Оршил
1.4 Багийн зөрчилдөөн
Зөрчилдөөн болон үл ойлголцлыг багт зайлшгүй байх хүчин зүйлсийн нэг. Заримдаа хамт ажилладаг хүмүүс аливаа нэгэн ажил гүйцэтгэх явцдаа хэрхэн, яаж хийх тал дээр санал зөрөлдөх явдал түгээмэл тохиолддог.

Зөрчилдөөнийг зохицуулах гол түлхүүр нь түүнээс зайлсхийх бус, харин багийн үйл ажиллагаа явуулахад анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Албан ёсны багт үүсэх зөрчилдөөнийг ерөнхийд нь хоёр ангилдаг.

Танин мэдэхүй зөрчилдөөн
Танин мэдэхүйн зөрчилдөөн нь багийн гишүүдийн харилцан адилгүй мэдлэг, чадвар, туршлагын хүрээнд өөр өөрийн байр суурьнаас асуудалд хандаж, шийдлүүдийг санал болгож хэрэгжүүлэхээр санал зөрөлддөг явдал юм.

Сэтгэл зүйн зөрчилдөөн нь багийн гишүүдийн өөр хоорондоо ялгаатай зан чанар, сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр илэрдэг байна.
1.5 Багийн хөгжлийн үе шат
Багийн ажлын үр дүн
Цаг хугацаа
бүрэлдэх үе шат
зөрчилдөөний үе шат
тогтворжих үе шат
гүйцэтгэлийн үе шат
Танин мэдэхүйн үндэс...

Сэрэл ба хүртэхүй
Хичээлийн агуулга....
Сэрлийн тухай
үндсэн ойлголт, түүний хэлбэрүүд

Сэрлийн зааг
Хүртэхүйн зүй тогтол,
түүний шинжүүд

Хүртэхүйн алдаа


Сэрэл \sensation\
Сэрэл нь сэтгэцийн үзэгдлүүд дотроос хамгийн энгийн, хамгийн анхдагч шат юм.
Гадаад ба дотоод орчноос ирсэн цочроогчийн дан ганц шинжийг төв мэдрэлийн тогтолцооны оролцоотойгоор танин боловсруулж, ухамсарлах эсвэл ухамсарлаагүй хэлбэрээр хүний зан үйлийг зохицуулагч чиг үүрэг болгож хувиргах явцыг сэрэл гэнэ.
Сэрэлийн хэлбэрүүд
Гадаад сэрэл
Дотоод сэрэл
Завсрын сэрэл
даад сэрэлгг
Гадаад сэрэл
Хүн харанхуй шөнө 48 км-ийн зайд асч буй
лааны гэрлийг мэдрэх чадвартай

Харааны сэрэл
Харааны сэрлийн тусламжтайгаар хүн 180 гаруй өнгөний 10000 гаруй ялгарлыг хооронд нь ялгах чадвартай байдаг
Дуу авианы өндөр нам зэрэг олон хүчин зүйлс нэгдэн нийлж байж хүний дуу авиаг хүртэн хүлээн авах хийсвэр шинж төлвийг нөхцөлдүүлдэг.
г

Сонорын сэрэл:

Үнэрлэх сэрэл нь агаарт тархсан үнэрт бодисыг ялгах боломжийг олгодог

Үнэрлэх сэрэл
Шүлс болон усанд уусах аливаа химийн бодис амтлах анализаторын эсийг цочроосноос амтлах сэрэл үүсдэг.

Амтлах сэрэл
Дотоод эрхтний байдлыг тусгадаг сэрлийг дотоод сэрэл гэнэ
Дотоод сэрэл
Хүний бие эрхтний гэмтэл, цочироогчийн тухай мэдээлж бие махбодийг хамгаалах чухал үүргийг гүйцэтгэдэг.
А. Өвчний сэрэл
Хүний биеийн босоо байдлыг зохицуулдаг. Тэнцвэрийн сэрэл нь тэнцвэрийг мэдрэх эрхтний үйл ажиллагааны үр дүнд үүсдэг.
Б.Тэнцвэрийн сэрэл
Дотоод чихэнд байрладаг тэнцвэрийн шингэний тусламжтайгаар хүн өөрийн тэнцвэрт байдлыг мэдэрдэг.
Энэ сэрлийн тусламжтайгаар хүн өөрийн биеийн орон зай доторх байрлал, түүний бүх хэсгүүдийн харилцан хамаарал, биеийн болон түүний тодорхой хэсгүүдийн хөдөлгөөн , булчингийн агшилт, суналт зэрэг мэдээллийг сэрж мэдэрдэг.
Завсрын сэрэл
Сэрлийн зааг
Сэрлийн доод зааг
Сэрлийн дээд зааг
Сэрлийн ялгах зааг
Задлан ялгагчид хөөрлийг
үүсгэн сэрж мэдрэхэд хангалттай байх цочроогчийн хамгийн бага хэмжээ буюу хүч. Сэрлийн доод заагийн хэмжээ бага байх тусам түүнийг мэдрэх задлан ялгагчийн мэдрэмж өндөр байдаг.

Цочроогчийн мэдрэхийг болих
дээд хэмжээ. Сэрлийн үнэмлэхүй зааг хүн бүрд ялгаатай. үнэмлэхүй заагийн хэмжээнд тухайн хүний үйл ажиллагааны шинж, байдал, цочроогчийн хүч болон үргэлжлэх хугацаа зэрэг нь нөлөөлдөг.

Нэгэн төрлийн хоёр цочроогчийн
хоорондын эрчимийн өөрчлөлтийг хүн сэрж мэдрэх боломжтой хамгийн бага хэмжээ. Эрчимийн өөрчлөлт нь тодорхой хэмжээнд хүрсэн тохиолдолд энэхүү ялгааг сэрж мэдэрдэг. Жишээлбэл, 1 секундэд 400-402 хэлбэлзэх дуу авиа ижил хүртэгддэг ба 500 ба 510 кг жинтэй хоёр ачааг ижил хүндтэй санагддаг байна.

Сэрлийн шинжүүд
Цочроогчийн тасралтгүй болон удаан хугацааны нөлөөллийн үр дүнд сэрлийн мэдрэмж дээшлэх эсвэл буурах байдал.

Сэрлийн дасан зохицох шинж
Сулхан цочроогч нь үйлдэл үзүүлэхэд бусад цочроогчдын сэрж мэдрэх чадварыг дээшлүүлдэг бол хүчтэй цочроогч нь эсрэгээр мэдрэмжийг бууруулдаг.

Сэрлийн эсрэг-тэсрэг шинж
Хүртэхүй \perception\
Хүртэхүй сэрлээс ялгаатай нь юмс үзэгдлийн шинжийг цогцоор нь тусгаж байдаг.

Тухайн үед хүний мэдэрхүйн эрхтэнд шууд үйлдэл үзүүлсэн материаллаг ертөнцийн юмс, үзэгдлүүдийн бүхэл бүтэн цогцолбор хүний ухамсарт тусгагдах процесс нь хүртэхүй юм.
Хүртэхүйн төрлүүд
Сэрлээс чанарын ялгаатайгаар
гадаад орчныг тусгах байдал нь хүртэхүйн тодорхой шинжүүдээр илэрдэг.
Хүртэхүйн шинжүүд
Шилэн сонгох шинж

Бодит шинж
Апперцепци
Ухамсартай шинж
Тогтонги шинж
Бүхэл шинж


Хүртэхүйн алдаа \illusions
Хүртэхүйд юмс үзэгдлийг хүртэж хүлээж авахад бодит байдалтай зөрөөтэй алдаа илэрч болдог. Энэ алдааг хүртэхүйн алдаа буюу иллюзи гэнэ.

Үүнийг ихэвчлэн харааны болон сонсголын дохио цочроолтой холбоотой тодорхойлсон байдаг.

Сонсголын иллюзийн хувьд хол ойрын, дууны өндөр намын, давтамжийн зэрэг алдаанууд илэрч болдог. Харааны хүртэхүйд олон төрлийн алдаанууд гардаг.

Анхаарлаар шагнасан та бүхэнд баярлалаа
Дотоод чихэнд байрладаг тэнцвэрийн шингэний тусламжтайгаар хүн өөрийн тэнцвэрт байдлыг мэдэрдэг.
Full transcript