Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI

No description
by

hiep cong

on 25 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI

Những nội dung chính
- Khái quát về thành tựu lập pháp phương Đông cổ đại

- Bộ luật Hammurabi của nhà nước Lưỡng Hà cổ đại

- Chính sách pháp luật thời Tây Chu
Đánh giá về chính sách pháp luật Tây Chu
- Bảo vệ trật tự chế độ Tông pháp

- Có những tiến bộ nhất định trong Hình phạt so với các triều đại trước
Khái quát về thành tựu lập pháp phương Đông cổ đại
Lưỡng Hà: Ur-namu (Xume), Hammurabi (Babylon)
Bộ luật Hammurabi của nhà nước Lưỡng Hà cổ đại
Chính sách pháp luật thời Tây Chu
Nguyên tắc: “ Lễ không xuống đến thứ dân – Hình không lên đến đại phu”
Sự kết hợp giữa Lễ và Hình
PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI
Thank you!
Ấn Độ: Luật Manu
Trung Quốc: Chính sách pháp luật thời Tây Chu, Hình thư, Hình phù, Hiến lệnh.v.v.
Ai Cập: Chưa có bộ luật nào được tìm thấy
Tổng quan:
Vua Hammurabi (trị vì 1796 -1750 TCN)
- Phần mở đầu: tuyên bố quyền hạn, địa vị của vua Hammurabi và mục đích của bộ luật.
- Phần nội dung: gồm 282 điều khoản
- Phần kết luận: khẳng định uy quyền của vua và tuyên bố sẽ trừng phạt bất cứ ai vi phạm bộ luật này.

Đặc trưng
- Hình thức: khắc đá
- Trình độ lập pháp tương đối cao
+ Mức độ pháp điển hóa
+ Xu hướng hình sự hóa ở mức thấp
+ Phạm vi điều chỉnh rộng, phương pháp quy định cụ thể, chi tiết
+ Kế thừa truyền thống, phong tục
- Luật tư phát triển
- Hình phạt tiền phổ biến
- Chứa đựng những quy định mang tính tiến bộ so với thời đại
Lễ Hình
Lễ
Đối tượng áp dụng: Tầng lớp thống trị
Hình
Hình: Hình phạt, chế tài khi vi phạm Lễ
Lễ: chuẩn mực được thiệt lập trên nhiều lĩnh vực để xác lập trật tự xã hội
Nguyên tắc: "Thân thân, tôn tôn"
Phạm vi áp dụng: tầng lớp bị thống trị
Nội dung: trên nhiều lĩnh vực, Ngũ Lễ
Nội dung: Ngũ Hình, Thục Hình, Ngũ Thính
Nguyên tắc: Minh đức thận phạt
Full transcript