Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OBTENCIÓ DEL FERRO COLAT: L'ALT FORN

No description
by

Marta Vilarnau

on 1 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OBTENCIÓ DEL FERRO COLAT: L'ALT FORN

OBTENCIÓ DEL FERRO COLAT: L'ALT FORN
PROCÉS D'OBTENCIÓ
S'introdueixen les matèries primeres en capes successives per la boca superior del forn. La combustió del carbó de coc per la generació d'altes temperatures s'aconsegueix gràcies a la injecció d'aire calent a la base del forn. Periòdicaments va extraient el ferro colat per un orifici en la part inferior del forn, i l'escòria per un altre orifici una mica més elevat que l'anterior.
Els gasos que surten del forn tenen un alt contingut de pols i, per això, són molt contaminants.
Per aquest motiu, com que no es poden
deixar escapar lliurement a l'atmosfera,
són sotmesos a un procés de depuració
que n'extreu la pols i a un posterior
aprofitament energètic en unes
instal·lacions anomenades intercanviadors
de calor, la funció de les quals és escalfar
l'aire que posteriorment s'injectarà a l'alt
forn mitjançant les elevades temperatures
d'aquests gasos.
qUÈ ÉS L'ALT FORN?
Està format per una estructura d'acer recoberta interiorment per material ceràmic refractari. Té forma de dos troncs de con units per la part més ampla, amb uns 30 m d'alçària i uns 6 m de diàmetre màxim.
introducció de matèries primeres i extracció gasos

introducció d'aire calent a pressió (combustió del carbó i recolecció del ferro colat i les escòries
PART SUPERIOR
PART INFERIOR
QUINES SÓN LES
PRIMERES MATÈRIES
QUE INTERVENEN?
PRIMERES MATÈRIES
MINERAL DE FERRO
*Aporta ferro oxidat

*Oxigen + carboni = diòxid de carboni gasós (CO2)

*També aporta impureses formades per sílice
CARBÓ DE COC
*El carbó vegetal té suficient poder calorífic per aconseguir ferro colat. Per això, mitjantçant la deshidratació de l'hulla (tipus de carbó mineral) s'obté el carbó de coc, el qual actua com a combustible per aconseguir les temperatures necessàries i aportar el carboni adequat
pEDRA CALCÀRIA
*Pedra calcària: CaCO3)
*Aquest element es combina amb el silici del mineral i forma el compost CaSiO3 (el principal component de l'escòria, la qual s'aprofitarà per la fabricació e ciment, formigó i aïllants tèrmics en la indústria de l'edificació)
*Densitat inferior que el ferro
ZONA DE DESHIDRATACIÓ
*Aproximadament: 400ºC

*S'elimina el contigut d'humitat de les primeres matèries en forma de vapor
ZONA DE REDUCCIó
*Aproximadament: 700ºC

*El monòxid de carboni (CO) en forma de gas produït per la combustió del carbó de coc puja pel forn i es combina amb l'oxigen del mineral per formar diòxid de carboni i ferro reduït. El CO2, en forma de gas, surt
amb els fums per la part superior
del forn
ZONA DE CARBURACIÓ
*Aproximadament: 1200ºC

*El carboni es combina amb el ferro formant l'aliatge fèrric
ZONA DE FUSIÓ
*Aproximadament:
1800ºC

*Es produeix la fusió del ferro, el qual s'escola en forma líquida en el fons del ferro obtenint així, l'anomenat
ferro colat
QUÈ SE'N FA DELS GASOS?
Full transcript