Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Temadag - Sommerferiepuljen

27. september 2013
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 1 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Temadag - Sommerferiepuljen

Dagens program
Velkomst
Hvem er her i dag
Baggrund og status for Sommerferiepuljen
Præsentation af erfaringsopsamlingen
Fælles refleksion over resultater
Udfordringer og løsninger i projekterne
Tak for i dag

Sommerferiepuljen

Baggrund og status v. Social-, Børne-, og Integrationsministeriet
Erfaringsopsamling 2009-2013
Interviews
Spørgeskemaundersøgelser
Statusrapporter
Hvad belyser erfaringsopsamlingen?
Hvilke aktiviteter har projekterne gennemført?
Hvem og hvor mange har deltaget i projekternes aktiviteter
Hvilken effekt har aktiviteterne haft på deltagernes hverdag?

Aktiviteter under projekterne
Deltagernes udbytte i løbet af projektperioden 2009-2012
Deltagerne fortæller:
” Der er masser af fællesskab og der sluttes af med en fest. De voksne kan slappe fuldstændig af. Man tager sig af hinandens børn… det er ligesom en stor familie” (deltager fra projekt, fokusgruppeinterview 2013).

”… Nu har jeg råd til at købe is og souvenirs til mine børn, fordi det er det eneste, jeg skal bruge penge på” (deltager fra projekt, erfaringsopsamling 2010).

Deltagernes udbytte i løbet af projektperioden 2009-2012
”Projekternes rådgivningstilbud kan fungere som mæglere mellem borger og kommune og give et positivt skub i ryggen i forhold til at søge hjælp i fremtiden” (fra SUS’ erfaringsopsamling 2010)

Deltagerne fortæller:
”Kom man ikke her, ville det være sværere at stille de rigtige spørgsmål til sine børn. Man tør tale med sine børn om alkoholen. Det lærer man på kurser” (deltager fra projekt, fokusgruppeinterview 2013).

Forandringer for deltagerne
Deltagernes udbytte i løbet af projektperioden 2009-2012
Deltagernes udbytte i løbet af projektperioden 2009-2012
Hvem deltager i projekter under puljen?
Enlige forsørgere
Begrænsede sociale, økonomiske og kulturelle ressourcer
Beboere i udsatte boligområder
Sindslidende og pårørende
Familier med etnisk minoritetsbaggrund
Familier ramt af misbrug
Stof til eftertanke
Rekruttering af deltagere - brugerbetaling? transport? støtte?
Nogle projekter afviser familier pga. pladsmangel
Hos nogle projekter opleves et forholdsvis stort frafald ved opfølgende aktiviteter
Netværksdannelse ift. geografisk spredning
Risiko for klikedannelse
Projektledere og frivilliges betydning for familiernes deltagelse og oplevelse
Målgruppen
Hvad med mændene?
Behov for ’voksen-tid’

Velkommen til temadag
- Sommerferiepuljen

Deltagerne fortæller:
”Det er et rum hvor vi ikke dømmes, eller bliver set skævt til, hvis mit barn opfører sig vanskeligt. Vi er accepterede, som vi er – både børn og voksne” (deltager fra projekt, erfaringsopsamling 2012)

”Også fornemmelsen af, når vi sidder om aftenen og børnene er lagt i seng, at der er nogle andre voksne at tale med. Så du ikke bare sidder der og glor på de samme fire vægge” (deltager fra projekt, erfaringsopsamling 2010).

Familierne får større netværk – oplever en følelse af normalisering og et brud med isolation

Familierne får positive oplevelser – tryghed og frihed

En projektleder fortæller: ”For nogle familier var det deres første ferietur sammen. For nogle børn var det første gang, de oplevede fællesaktiviteter med deres forældre og gode oplevelser”.

Deltagerne fortæller:
”Man får set en anden side af sine forældre. Man er sammen på en anden måde. Det er helt simple ting, men det gør bare, at man hygger sig” (barn fra projekt, fokusgruppeinterview 2013)

Styrkede familierelationer

Undervisning og rådgivning

Projektlederne fortæller:
”Familierne siger ofte, at vi er et fast holdepunkt i deres liv. De kan ringe til os, hvis det ’brænder på’ – vi er blevet en slags familie”
”Familierne giver udtryk for, at de oplever et tilhørsforhold for første gang i deres liv”
”Familierne har fået mulighed for at være sammen på en anden måde end dagligdagen ellers giver dem mulighed for”
”Forældrene har oplevet en ’succes’ ved at tage børnene med på en ferie, de ellers ikke var kommet på”
”Familierne har fået en større netværk, og ser også gerne hinanden privat”

Opsummering på deltagernes udbytte i projektperioden 2009-2012
Gode oplevelser og større selvtillid
Større socialt netværk - bryder isolation og ensomhed.
Styrket forældre/barn-relationen
Følelse af normalisering og tryghed.
Bedre integration og indsigt i danske kultur/sprog
Større tillid til ’det danske system’
Mere viden om lokale tilbud og aktiviteter
Ny viden om emner som fx kost og motion - styrker forældrerolle og selvværd.

Hvad har overrasket?
Hvad synes I, er de vigtigste pointer?
Er der resultater, perspektiver som erfaringsopsamlingen ikke har belyst?

Refleksion og tanker over erfaringsopsamlingen
Hvad er de 3 største udfordringer ift. at opfylde målsætningerne i dit projekt?
Hvilke gode erfaringer har du/I med at overkomme projektets udfordringer?
Hvad vurderer du, der kunne hjælpe Jer yderligere på vej ift. at nå egne målsætninger?

Projektudfordringer og løsninger
Tak for i dag!
Noter fra temadagen
Udfordringer i projekterne
Bud på løsninger
Tidslighed
- behov for lang løbetid i projekterne til opbygning af organisation og tillid
Fastholdelse
af de 'svage'borgere og af de opbyggede netværk
Rekruttering

af frivillige
Økonomi
og manglende støtte til drift
Fastholdelse
Håndholdt støtte
Gode relationer
Trække på ressourcestærke
Rekruttering af frivillige
Gode kurser og intro
Forventningsafstemning
Kursusbeviser
Bruger-frivillige
Økonomi
Frvillige m. viden om fundraising
Lave driftsomkostninger


Full transcript