Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bao Hieerm

No description
by

Phuc Vo

on 11 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bao Hieerm

TP.HCM
.
.
Đối tượng và mục đích
Giữa các công ty bảo hiểm với nhau hoặc khách hàng với các công ty bảo hiểm
Nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro so với chỉ có 1 nhà bảo hiểm
là việc từ 2 bên trở lên liên kết với nhau để cùng bảo hiểm cho một hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp Khi một công ty bảo hiểm phá sản thì khách hàng có quyền yêu cầu các công ty bảo hiểm còn lại chịu trách nhiệm theo phần trăm tỷ lệ đã thỏa thuận trên hợp đồng.
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LẮNG NGHE!
Work Experience
PLATFORMS
Social
SOCIAL
SEO
Những điểm giống và khác nhau giữa đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm
Thuyết trình
TS.Nguyễn Tấn Hoàng
Đồng bảo hiểm
Phát sinh rủi ro ---->Thương lượng --------> Phát sinh chi phí
Thời hạn tái bảo hiểm có thể không trùng với thời hạn hợp đồng bảo hiểm gốc
Tổ chức nhận tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm được tự do lựa chọn việc nhượng hay không nhượng, nhận hay không nhận rủi ro
Bắt buộc cho cả bên nhượng tái bảo hiểm và bên nhận tái bảo hiểm
Mang tính chất toàn diện, bao gồm tất cả các nghiệp vụ
Hợp đồng có thời gian lâu dài
Có quyền từ bỏ hợp đồng (trong vòng 30 ngày )
Tổ chức nhượng TBH được lựa chọn phương thức TBH nhưng tổ chức nhận TBH phải bắt buộc nhận mọi dịch vụ được chuyển giao từ tổ chức nhượng TBH
Chỉ áp dụng cho 1 loại nghiệp vụ đặc biệt
Kỳ hạn hợp đồng mở sẵn không nhất trùng với kì hạn hợp đồng bảo hiểm gốc
Tái bảo hiểm mở sẵn hay dự ước
VD2: Tổ chức bảo hiểm X trong năm nghiệp vụ n bảo vệ các hợp đồng rủi ro hoả hoạn của mình bằng một hợp đồng tái hiểm mức dôi ( thặng dư ) được xác định như sau:
Mức giữa lại đối với:
- A : rủi ro thông thường 7.000
- B : rủi ro thương nghiệp 5.000
Trách nhiệm của người nhận tái:
- Hợp đồng dôi ra thứ nhất: 10 lần
- Hợp đồng dôi ra thứ hai: 15 lần

Danh sách thành viên

Lê Thông Tiến
Võ Nguyễn Thành Luân
Đinh Đỗ Tuyết Minh
Võ Hoàng Phúc
Trần Thiên Phước


Nội dung
Lý thuyết: Đồng Bảo Hiểm - Tái Bảo Hiểm
Một số ví dụ về phương thức tái bảo hiểm
Sự giống - khác nhau
Phân loại
Đối tượng
Mục đích
Giữa các công ty , tổ chức bảo hiểm với nhau - "Hình thức bảo hiểm lại cho bảo hiểm"

An toàn
Góp phần ổn định tỉ lệ bồi thường
Tăng cường khả năng nhận bảo hiểm
Lợi ích "Vĩ mô" trên thị trường bảo hiểm
là nghiệp vụ tổ chức bảo hiểm chuyển cho một tổ chức bảo hiểm khác 1 phần rủi ro mà anh ta chấp nhận đảm bảo
Tái bảo hiểm
Tái bảo hiểm tạm thời hay nhiệm ý
Tái bảo hiểm cố định hay bắt buộc
Tái bảo hiểm dự ước hay mở sẵn
Tái bảo hiểm tạm thời hay nhiệm ý
Tái bảo hiểm cố định hay bắt buộc

Phương thức
tái bảo hiểm
Tái bảo hiểm tỉ lệ
Tái bảo hiểm không tỉ lệ
Tái bảo hiểm số thành
Tái bảo hiểm thặng dư
Tái bảo hiểm vượt mức tổn thất
Tái bảo hiểm vượt mức tỉ lệ tổn thất
Giống nhau
Đều là phương pháp có kỹ thuật dựa trên nguyên tắc phân chia rủi ro và quy luật số đông.
Đều là phương thức hoán chuyển rủi ro.

Tái bảo hiểm không tỷ lệ:
Tái bảo hiểm vượt mức tổn thất: Công ty nhượng tái bảo hiểm A xác định số tiền bồi thường giữ lại là 500.000 USD. Nếu tổn thất xảy ra nhỏ hơn hoặc bằng 500.000 USD thì công ty nhượng tái bảo hiểm bồi thường toàn bộ. Nếu xảy ra tổn thất 700.000 USD thì công ty nhượng bảo hiểm sẽ chịu phần 500.000 USD, phần còn lại 200.000 USD sẽ do công ty nhận tái bảo hiểm chịu trách nhiệm.

Tái bảo hiểm vượt mức tỉ lệ tổn thất:
tổ chức nhượng tái bảo hiểm giữa lại cho mình trách nhiệm bồi thường là 70%. Tỷ lệ tổn thất vượt quá 70% được tái bảo hiểm cho tổ chức bảo hiểm khác. Tổ chức nhận tái bảo hiểm khống chế trách nhiệm nhận trong khoảng 70% đến 150%. Nếu:
Xảy ra thiệt hại với tỷ lệ tổn thất 100%:
- Tổ chức nhượng tái bảo hiểm bồi thường: 70%
- Tổ chức nhận tái bảo hiểm bồi thường: 30%
Xảy ra thiệt hại với tỷ lệ tổn thất 170%:
- Tổ chức nhượng tái bảo hiểm bồi thường: 70%
- Tổ chức nhận tái bảo hiểm bồi thường : 150% - 70% = 80%
- Phần còn lại ( 170% - 70% - 80% = 20% ) sẽ do tổ chức nhượng tái bảo hiểm chịu trách nhiệm
Full transcript