Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Negatywneskudki alkoholu

Creative Prezi Template for presenting the elements of success. A periodic table of elements on a piece of white paper. Customize for any topic and add your own keywords and content. Get this template from Prezibase.com
by

Wszyscy wiedzą Bryła

on 5 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Negatywneskudki alkoholu

1
Alkohol w negatywny sposób oddziałuje na wszystkie narządy i tkanki organizmu ludzkiego. Alkohol składa się z wielu substancji, w tym metabolitów. Głównym metabolitem zawartym w alkoholu jest aldehyd octowy, który wykazuje działanie toksyczne. Alkohol i jego metabolity wchodzą w bezpośrednie reakcje z substancjami fizjologicznymi znajdującymi się w organizmie.
2
Lw
Laws
3
Tt
Tolerent
4
Id
Ideas
5
Szczególnie toksyczne, a co za tym idzie
chorobotwórcze oddziaływanie alkoholu na organizm, obserwuje się w przypadku układów:
•nerwowego,
•pokarmowego,
•krążenia,
•oddechowego,
•moczowego,
•hormonalnego.

6
Sn
Smartness
7
Id
Ideas
8
Ws
Wisdom
9
Hp
Happy
10
Alkohol w znacznym stopniu osłabia układ odpornościowy i zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów m.in., przełyku, wątroby, krtani i tchawicy, czy raka sutka u kobiet. Ponadto alkohol „wypłukuje” większą część witamin z organizmu, co może prowadzić m.in. do zaburzenia widzenia.
11
Id
Ideas
12
Id
Ideas
13
Mn
Money
14
Id
Ideas
15
Id
Ideas
16
Id
Ideas
17
Pw
Power
18
Cs
Customizable
19
Id
Ideas
20
Un
Unpredictability
21
22
Id
Ideas
23
Id
Ideas
24
Id
Ideas
25
Sp
Support
26
Id
Ideas
27
Id
Ideas
28
Id
Ideas
29
Wl
Will
30
Id
Ideas
31
Id
Ideas
32
Id
Ideas
33
Id
Ideas
34
Id
Ideas
35
36
Id
Ideas
37
Id
Ideas
38
Ec
Economy
39
Id
Ideas
40
Id
Ideas
41
Id
Ideas
42
Id
Ideas
43
Fi
Finance
44
We
Weather
45
Id
Ideas
46
Id
Ideas
47
Id
Ideas
48
Id
Ideas
49
Id
Ideas
50
Id
Ideas
51
Id
Ideas
52
Id
Ideas
53
Id
Ideas
54
Id
Ideas
55
Gj
Good job
56
57
Id
Ideas
58
Cm
Customors
59
60
61
Cr
Creative
62
Id
Ideas
63
Id
Ideas
64
Id
Ideas
65
Id
Ideas
66
Id
Ideas
67
Id
Ideas
68
Id
Ideas
69
70
71
Id
Ideas
72
Id
Ideas
73
Id
Ideas
74
Id
Ideas
75
76
Aw
Anywhere
77
Pb
Prezibase.com
90
Id
Ideas
89
Id
Ideas
88
Id
Ideas
87
Tr
Trends
86
Id
Ideas
84
Id
Ideas
83
Fr
Friends
82
Id
Ideas
81
Id
Ideas
79
Id
Ideas
80
Id
Ideas
78
Id
Ideas
Negatywne działanie alkoholu
Na organizm człowieka
Alkohol zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem czynników ryzyka dla zdrowia wśród populacji. Regularne spożywanie alkoholu może być przyczyną ponad 60 różnych urazów i jednostek chorobowych.
Dziękujemy B
Personal Qualities
Education
External Factors
Social Connections
Your Texts Here
Alkohol etylowy (C2H5OH, etanol), potocznie zwany po prostu alkoholem, jest bezbarwną, łatwopalną cieczą. Ma charakterystyczny zapach i piekący smak, łatwo miesza się z wodą w każdej ilości. 95% wodny roztwór etanolu nazywa się potocznie spirytusem.
text
images
symbols
videos
Etanol jest głównym składnikiem napojów alkoholowych. Otrzymuje się go metodami biochemicznymi- w wyniku fermentacji skrobi lub cukru pod wpływem enzymów zawartych w drożdżach lub syntetycznie, przeważnie przez uwodnienie etylenu lub uwodornienie aldehydu octowego.
Designed by:
Jak powszechnie wiadomo, alkohol oprócz krótkotrwałych, zgubnych efektów swojego działania, spożywany w dużych ilościach i przez dłuższy czas, wywołuje niebezpieczne uzależnienie- alkoholizm.
Alkoholizm to uzależnienie od alkoholu w postaci piwa, wina lub wódki, przynoszące poważne konsekwencje szczególnie dla młodego, rozwijającego się organizmu. Jednorazowe spożycie dużej ilości alkoholu może spowodować ostre zapalenie błony śluzowej żołądka lub zapalenie trzustki. Długotrwałe nadużywanie alkoholu może powodować uszkodzenie i osłabienie mięśnia sercowego, choroby nerek, marskość wątroby. Może zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów: krtani, przełyku, żołądka i trzustki. Przewlekły alkoholizm może powodować trwałe uszkodzenia mózgu, a także płodu u kobiet w ciąży. Może również wywołać impotencję (zaburzenia czynności rozrodczych) u mężczyzn.
Alkoholizm przewlekły to potencjalnie śmiertelna choroba, która charakteryzuje się coraz większym, nieopanowanym pragnieniem picia oraz zupełną utratą kontroli nad piciem alkoholu.
Rozwój zatrucia alkoholowego w zależności od poziomu alkoholu we krwi:
• 0,3 - 0,5 promila upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie krytycyzmu;
• 0,5 - 0,7 promila zaburzenia sprawności ruchowej (niezauważalne osłabienie refleksu), nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości, które prowadzą do fałszywej oceny sytuacji;
• 0,7 - 2,0 promila zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, pogłębiający się w miarę narastania intoksykacji alkoholowej spadek sprawności intelektualnej tj. błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp., agresywność, pobudzenie seksualne, obniżona tolerancja na innych, wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszona akcja serca;
• 2,0 - 3,0 promile zaburzenie mowy (bełkotanie), wyraźne spowolnienie i zaburzenie równowagi (chód na szerokiej podstawie, chwianie i przewracanie się), wzmożona senność, znacznie obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań;
• 3,0 - 4,0 promile spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenie świadomości , a w konsekwencji śpiączka;
• powyżej 4,0 promili głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka naczyniowo- ruchowego i oddechowego, porażenie tychże ośrodków przez alkohol. STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA!!!

Przedstawione reakcje organizmu na alkohol są zależne od fizycznego oraz psychicznego stanu zdrowia osoby pijącej, rodzaju alkoholu, szybkości picia itp.

Alkohol przyspiesza bicie serca, zmienia ciśnienie krwi. Jest silnym obciążeniem dla wątroby, bez działania której nie mógłby zostać strawiony i wydalony z organizmu. Jednak rozkładając alkohol na nietrujące substancje, wątroba sama ulega zatruciu, co u osób nadużywających systematycznie alkoholu prowadzi często do choroby zwanej marskością wątroby. Alkohol zakłóca funkcjonowanie komórek nerwowych i mózgu, powoduje zaburzenie pamięci, utrudnia przypomnienie sobie czegoś i zapamiętywanie nowych informacji, wywołuje zakłócenie równowagi, osłabia refleks, uniemożliwia koncentrację, utrudnia podejmowanie decyzji. Zakłóca działanie zmysłów tj. wzroku, słuchu, powonienia, smaku i dotyku, może nawet wywołać halucynacje.

Wpływ alkoholu na płód


Ostatnio znaczną uwagę poświęca się alkoholowemu zespołowi płodowemu (FAS). To zespół objawów występujących u płodu, a potem u noworodka, a którego objawy utrzymują się w dzieciństwie, życiu dorosłym, spowodowany działaniem tetragennym alkoholu, a także jego działaniem "teratogennym neurobehawioralnym".

Na rozpoznanie FAS składają się :
1.Upośledzenie wzrostu przed- i pourodzeniowe z
obniżoną wagą ciała i/ lub zmniejszonym obwodem głowy.
2.Zaburzenie w stanie neurologicznym, opóźniony rozwój psychomotoryczny, zaburzenie zachowania, obniżony intelekt.
3.Co najmniej dwa z objawów w obrębie twarzoczaszki: mała głowa, małoocze, wąskie szpary powiekowe, niewykształcona rynienka wargi dolnej, krótki nos, cieńsza warga górna, spłaszczenie twarzy.
4.Ekspozycja na alkohol w okresie prenatalnym. Objawom tym towarzyszy szereg innych objawów somatycznych i neurobehawioralnych, w tym często poważne wady wrodzone.
5.Alkohol jest jednym z bardziej istotnych czynników w zakażeniach przenoszonych drogą płciową.

- wywołuje uzależnienie,
- powoduje depresje,
- w dużych ilościcha prowadzi di śpiączki,
- wpływa ujemnie na centarlny układ nerwowy(mózg i rdzeń kręgowy)
- spowalnia reakcje organizmy,
- wywołuje marskość wątroby,
- zaburzenia psychiczne,
Podsumowując Alkohol :
Wątroba
• alkoholowa marskość wątroby, szczególne powikłania infekcją żółtaczki zakaźnej, jest nierzadko podłożem rozwoju raka wątroby.

Przewód pokarmowy
• alkohol szczególnie spożywany przewlekle drażni śluzówkę i może być przyczyną stanów zapalnych przełyku. Alkoholowa marskość wątroby może powodować wystąpienie żylaków przełyku z nierzadkim krwawieniem mogącym prowadzić do zgonu.

Dawka śmiertelna, porażająca ośrodek oddechowy
dorosłego człowieka to 450 g czystego alkoholu etylowego.

Dzieciom alkoholu nie wolno podawać, bo nawet niewielka dawka może być śmiertelna.

Uzależnienie od alkoholu ma negatywny wpływ na organizm człowieka, powoduje:
• zmiany w mózgu,
• zaburzenia pamięci,
• raka przełyku,
• uszkodzenie mięśnia sercowego
• uszkodzenie – marskość wątroby,
• stany zapalne i owrzodzenie żołądka
Full transcript