Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROSTOR GRADOVA U SVIJETU

No description
by

Stela Vrbanac

on 1 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROSTOR GRADOVA U SVIJETU

PROSTOR GRADOVA U SVIJETU
- za prostor grada važni su izgled , raspored i veličina njegovih sastavnica , te djelatnosti njegova stanovništva
IZGLED GRDOVA OVISI O NJEGOVU TLOCRTU ŠTO GA ČINE MREŽA ULICA ,
-pravocrtna
-krivudava
-široka
-uska
TRGOVA,
ZGRADA.
-pravokutni (četverokutni)
-mnogokutni (poligonalni)
-zrakasti (radijalni)
-okrugli (rotondni)
-tijesni
-prostrani
-nepravilnog oblika
-sklopovi kuća (blokovi) između ulica mogu biti manji i veći , ovisno o mreži ulica
-više blokova kuća čini četvrt
-četvrti mogu biti manje , veće , pravilna i nepravilna oblika
-razvoj gradova ovisio je o mnoštvo čimbenika
-posjedovnom sustavu
-zemljišnoj politici
-upravnoj i graditeljskoj politici
-porezno politici , olakšicama
-općim društvenim odnosima
-planovima zajednice
DVA SU OSNOVNA SUSTAVA GLAVNH GRADSKIH ULICA :
NEPRAVILNE ULICE
-gradovi s nepravilnim ulicama obično su starog postanka i sporog razvoja
-takvi su gradovi tipični u Sredozemlju , ali ih ima i u drugim područjima Starog svijeta , najviše u brdovitim i kamenitim krajevima
PRAVILNE ULICE
-gradovi s pravinim ulicama obično su mlađi

-planski su zasnovani i brže su izgrađeni

-ulice u široke i sijeku se pod pravim kutom , obično se sijeku na glavnom trgu ili na središnjem trgu neke četvrti
IZGLED PRVIH GRADOVA

-mrežu pravocrtnih i pravokutnih ulica imali su već gradovi drevne Mezopotamije , doline Inda i sjeverne Kine te zemalja Asteka i Maja
- u četvorinskom rasporedu ulica rimskih gradova isticale su se dvije glavne ulice
VIA DECUMANUS
VIA CARDO
-njihov je pravac pružanja ovisio o konfiguraciji terena , ali su se redovito sjekle pod pavim kutom
- vodile su s glavnoga trga prema četverim gradskim vratima
-trg se zvao agora
EUROPSKI SREDNJOVJEKOVNI GRAD
- europski srednjovjekovni grad imao je feudalnog gospodara na uzvisini , obrtnika u podgrađu i kmetove u okolici
- razvijali su se oko jezgre
opidum

kaštel
burg
-podgrađe sastojalo se od stambenih kuća , obrtničkih radionica s naglašenom sajmišnom i trgovinskom ulogom
suburbij
- srednjovjekovni islamski gradovi imaju pretežno mrežu krivudavih i uskih ulica
- mnoge su ulice slijepe , a glavne vode prema trgu
ćor-sokak
čaršija

bazar
suka
- islamski gradovi su najbrojniji i najveći u arapskom svijetu sjeverne Afrike , jugozapadne Azije te u ostalim islamskim zemljama jugozapadne , južne i jugoistočne Azije
DŽAMIJA I MINARET PREPOZNATLJIVOST SU ISLAMSKOGA GRADA
- značajna prekretnica u izgledu i razvoju srednjovjekovnih europskih gradova nastupa s HUMANIZMOM i RENESANSOM SREDINOM 15. ST.
- graditelji se vraćaju antičkom graditeljstvu i gradu kao uzoru , tako dolazi do planske izgradnje gradova i njihovih dijelova u pravocrtnoj i pravokutnoj mreži
- uz ortogonalne tlocrte pojavljuju se i ZVJEZDASTA (RADIJALNO - KONCETRIČNI) TLOCRTI renesansnih gradova
- tom se tlocrtu pridruio sastavak novijeg OBRAMBENOG SUTAVA zvjezdasta oblika
PALMANOVA U ITALIJI
GRADOVI ZVJEZDASTA TLOCRTA S OBRAMBENOM JEZGROM
- gradovi zvjezdasta oblika nastaju 15. i 16. st. kao obrambeni refleks protiv nadiranja Turaka u srednji Europu
KARLOVAC

GRADOVI 17. ST. S VELIKIM SREDIŠNJIM TRGOM
- tip gradova s velikim središnjim trgom primijenili su Europljani u osvojenom pekomorskim zemljama nakon velikih geografskih otkrića od kraja 15. do kraja 17. st. i nakon toga
- ortogonalno - radijalna mreža ulica i trgova sa širokim prostorom i rijetko naseljenošću tipična je za glavninu prekomorskog posjeda anglosaksonskog svijeta. Njohova NEBODERSKA EPOHA ZAPOČELA JE S 20.ST. , A DANAS SE ŠIRI METROPOLITANSKA "PRIZMENA" FAZA , pojas rezidencijalnih prstenova
- visinom je grad dobio novi obris i novu dimenziju
NEBODERI SU HRAMOVI POSLOVNOSTI I ZRCALO GRADITELJSKIH DOMETA 20. STOLJEĆA
- gradnja poslovnih nebodera pokazala se probitačnom zbog zajedničke infrastukture i vrlo skupog zemljišta u središtu velikih gradova , no neboderi imaju i mane , osobitno u poremećenom vremenu i drugim nepogodama

-nekadašnje stembene četvrti u središtu grada ustupaju mjesto poslovnim zgradama s novom mrežom nadzemnih i podzemnih prometnica velike propusne moćei , kao suvremeni oblik sveze centra i periferije (metropolitansko područje).
TAKO NASTAJU MEGALOPOLISI
Full transcript