Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lekcja o przedsiębiorczości społecznej

No description
by

Kate Korczak

on 18 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lekcja o przedsiębiorczości społecznej

W jaki sposób zdobyć środki na realizację tego przedsięwzięcia? społecznej na temat przedsiębiorczości Lekcja Programy młodzieżowe Jakimi działaniami mógłby zająć się
Szkolny Klub Przedsiębiorczości Społecznej? CELE „Szkolny Klub Przedsiębiorczości Społecznej”,
czyli jak uczymy się
przedsiębiorczości społecznej w szkole. Temat lekcji: Jakie działanie wybieramy?
Co takie działanie zmieni w naszej szkole?
Jaki zrealizuje cel?
Jakie możemy napotkać trudności i jak możemy się z nimi zmierzyć?
Kto może być naszym sojusznikiem?
Gdzie szukać środków na wsparcie przedsięwzięcia? Mapa mentalna: co chcemy zrobić i po co? Program Młodzi Przedsiębiorczy jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Program premiowany przez Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Narodowego Banku Polskiego.

Program Młodzi Przedsiębiorczy realizowany jest przy wsparciu firmy SAP Polska. Czego nauczyliście się robiąc to ćwiczenie?
Co przenieślibyście do swojej szkoły? Zastanawiając się nad węższym rozumieniem przedsiębiorczości zapoznajcie się z „Atlasem dobrych praktyk ekonomii społecznej":

http://atlas.ekonomiaspoleczna.pl/ Na dzisiejszych
zajęciach: Będziecie się zastanawiać, w jaki sposób szkoła może wspierać ucznia w jego rozwoju społecznym, czyli poznacie konkretne przykłady takich działań.
Będziecie wspólnie planować działania na rzecz innych. na dzisiejszej lekcji: Będziecie analizować problemy, wyciągać wnioski i szukać rozwiązań.
Będziecie uczyć się empatii i współpracy
z innymi.
Poznacie szkołę, jako ciekawe miejsce dla każdego ucznia. na dzisiejszej lekcji: Przedsiębiorczość społeczna..... Resources Poznacie pojęcie przedsiębiorczości społecznej od strony praktycznej.
Dowiecie się, jakie działania mogą podejmować młodzi ludzie w szkole i okolicy oraz jakie jest na nie zapotrzebowanie.
Dowiecie się, że potrzeby innych są równie ważne, jak wasze. Przedsiębiorczość społeczna jest rozumiana jako zdolność realizowania celu, związanego z  budowaniem więzi społecznych, dobrych relacji międzyludzkich, pomocy innym i kapitału społecznego w ogóle. Przedsiębiorczość społeczna może być rozumiana zarówno:

wąsko - jako działania gospodarcze na rzecz grup narażonych na różne problemy społeczne np. dzieci, kobiet, osób starszych, ubogich, bezrobotnych, uchodźców, itp.,
ale także szeroko – jako wszelkie działania budujące więzi społeczne i  kapitał społeczny. My jednak, na dzisiejszych zajęciach, będziemy odwoływać się do drugiego, szerszego rozumienia
przedsiębiorczości społecznej. Możecie również wykorzystać materiały:

„Co to jest ekonomia społeczna”
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225 Za chwilę przeczytacie materiały pomocnicze.

Pracując w parach odpowiedzcie na pytania:
Jakie jest zaangażowanie społeczne Polaków?
Dlaczego tak jest?
Jak powinno być?
Co zrobić, żeby tak było? Według danych CBOS, społecznie zaangażowany jest jedynie co trzeci Polak:

http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/MAP/zdjecia/biznes.newsweek.pl-cbos--spolecznie-zaangazowany-jest-jedynie-co-trzeci-polak-54.pdf

z dnia 30.01.2013 r. Materiały pomocnicze: Raport CBOS „Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje”, Warszawa 2011

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_062_11.PDF

z dnia 28.01.2013. Szkolny Klub
Przedsiębiorczości
Społecznej W grupach (4-6 osób) przygotujcie
mapy mentalne na temat
działalności klubu
i jego współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Przeczytajcie ogłoszenia i zapoznajcie się z materiałami umieszczonymi na ścianach.

Odszukajcie w bazie NGO
http://bazy.ngo.pl
te organizacji, z którymi będzie mógł
współpracować Wasz klub. Które działanie klubu było dla Was
szczególnie interesujące?

Które pomysły warto przenieść do Waszej szkoły? W jakich przedsięwzięciach na rzecz innych braliście udział? O jakich słyszeliście? Z czym kojarzycie to pojęcie ???
Jakie są wasze własne doświadczenia
w zakresie przedsiębiorczości społecznej? Wybierzcie jedno z działań realizowanych przez Szkolny Klub Przedsiębiorczości Społecznej
i przenieście je na grunt swojej szkoły! Dotacje Projekt dofinansowany... Mocne strony Szanse Zagrożenia Analiza SWOT Wybierzcie
sposób
pracy:) A może
nauczyciel
już wybrał
za wWas:) GIMNAZJUM Przygotujcie
schemat
szkoły, w której
jest miejsce na: Wzaje-mne
uczenie się
i pomoc
w nauce Rozwój
pasji
i
zaintere-sowań Wspólną
pracę,
rozwiązy-
wanie
problemów Swobodną
rozmowę
i kontakty
z innymi Które miejsca - Waszym zdaniem
- powinny się znaleźć w szkole? ZASOBY własne pozyskane Potrzeby Gdzie
szukać
wsparcia? Tylko u nas - szeroki wybór prac domowych Oferta nr 1 Odszukajcie organizację pozarządową lub inną instytucję (przedsiębiorstwo społeczne, spółdzielnię, kluby osiedlowe lub nieformalne grupy obywateli), z którą mogłaby współpracować Wasz Szkolny Klub Przedsiębiorczości Społecznej. W opisie podajcie:
•nazwę organizacji,
•przykłady konkretnych działań, w których moglibyście współpracować (przynajmniej dwa),
•korzyści, jakie będą mieli uczniowie szkoły i organizacja
ze wzajemnej współpracy. Oferta nr 2 Przygotujcie prezentację multimedialną na temat „Przedsiębiorczość społeczna - uczymy się od szkoły” na spotkanie z rodzicami (wywiadówkę) albo pierwsze spotkanie młodzieżowej „grupy inicjatywnej”, w którym opowiecie, czego nauczyliście się na lekcji przedsiębiorczości. Waszym zadaniem jest pokazanie pozytywnych przykładów wspólnego działania. Materiały pomocnicze PRACE DOMOWE Lekcja przygotowana w ramach programu Młodzi Przedsiębiorczy realizowanego przez: Słabe strony ZOBACZ:

http://www.ceo.org.pl/pl/przedsiebiorczy/news/lekcja-przedsiebiorczosci-spolecznej-z-alicja-pacewicz 10 i 11 kwietnia odbyły się spotkania online z Alicją Pacewicz - ekonomistką, działaczką społeczną i oświatową, współzałożycielką CEO. W spotkaniach na temat przedsiębiorczości społecznej wzięli udział uczniowie z:
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Gimnazjum nr 3 w Bachowicach pod opieką Janiny Jezierskiej-Bobak,
- Zespołu Szkół w Pilchowicach pod opieką Arkadiusz Trzebuniaka,
- Zespołu Szkół nr3 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu pod opieką Magdalena Cyrwus – Wojtyczko
- Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej pod opieką Jolanty Kuropatwy.
Full transcript