Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A pedagógiai kutatás módszertana I.

No description
by

Agnes N. TOTH

on 12 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A pedagógiai kutatás módszertana I.

"
A közoktatás fejlesztésének igazi tartalékát
a tanulás hatékonyságának javítása
jelenti: ugyanannyi iskolában eltöltött idő alatt a tanulóknak
nem csupán több,
de sokkal jobb minőségű
, alaposabban megértett és
szélesebb körben alkalmazható
tudásra
kell szert tenniük." (Csapó, 2008. 217.)
A tantárgy
tanulásának célja
Követelmények és tananyag
Tanári portfólió
A pedagógiai kutatás
Alapkutatás
(új ismeret szerzése, meglevő elméletek igazolása, továbbfejlesztése)
Alkalmazott kutatás
(
P)
(elméletek gyakorlati szituációban való vizsgálata; általánosítható alkalmazások kidolgozása, pl.okt.módszer)
Akciókutatás
(
P)
(spec. probléma közvetlen megoldása adott közegben pl.saját iskola)
Tantervi vagy programértékelés
(
P)

(hatékonyságvizsgálat, dokumentumelemzés)
Mérések
(teljesítménymérés; nemzetközi összehasonlító mérések)
A kutatási terv
Közoktatási gyakorlat II.
A pedagógiai kutatás módszertana I.
A tanulás és tanítás
tudományos megalapozása
http://tagnes.pbworks.com/w/browse/#view=ViewFolder&param=kutat%C3%A1sm%C3%B3dszertan_k%C3%B6zoktgyak
ZH
1. bejelentkezés a MOODLE rendszerbe

http://nyo.pszk.nyme.hu/


2. kurzusválasztás

Pedagógusképzés/Némethné Tóth Ágnes/A pedagógiai kutatás módszertana
Etikai kérdések
Részt vevők (adatszolgáltatók)
Személyiségi jogok
Önkéntesség
Kontrollálhatóság
Őszinteség
Takarékoskodás az idővel
Szakma (kutatói team)
Mások szellemi termékének tisztelete
Adatok torzításának elkerülése
Hipotézisek (nem utólagos!!) megfogalmazása
Gazdasági visszaélés
Az adatok félreértelmezése

Problémafelvetés
I. Problémafelvetés
II. A szakirodalom áttekintése
III. A kutatás célja és időszerűsége
IV. A kutatás hipotézisei
V. A minta
VI. A kutatás lefolytatása (körülményei, módszerei, eszközei)
VII. A kutatási eredmények hasznosíthatósága

A szakirodalom
feldolgoása
Szabályos hivatkozás
(APA-stílus)
SZÖVEGBEN
HIVATKOZOTT IRODALOMBAN
A minta
Az alapsokaság (
populáció) egy alcsoportja
, amely főbb tulajdonságaiban
tükrözi annak sajátosságait
(mennyiségi, minőségi).
A mennyiségi és minőségi tulajdonságokat egyaránt leképező minta:
REPREZENTATÍV

Minta és mintavétel
Reprezentatív minta
A populáció sajátosságai (egyedei, azok tulajdonságai) arányaiban leképeződnek benne.
Reprezentatív egységeket kell képezni, megfelelő nagyságban.

Probléma


Hipotézis


Stratégia


Minta

Mintavételi eljárások
Véletlen

Rétegzett

A populáció minden tagjának egyforma esélye legyen a mintába kerülésre (pl.véletlen számok táblázata = egyszerű véletlen minta)
Csoportosított véletlen (lépcsőzetes =megye-kerület- iskola; a csoporton belül egyszerű vagy mechanikus véletlen)
Mechanikus véletlen (bizonyos rendszer szerinti pl.minden 5.;10;- akkor alkalmazzuk, ha nem ismerjük pontosan amintát)

A populáció jellemzőit ismerjük, a lényeges szempontokkal is tisztába vagyunk (életkor- végzettség stb).
A rétegeken belül véletlen minta.
Minden rétegből annak a populációhoz viszonyított arányában veszünk mintát, vagy minden rétegből azonos nagyságú mintát veszünk.

Kösse össze a szerzőket a műveikkel!

A) Fekete város a) Ady Endre
B) A fekete kolostor b) Mikszáth Kálmán
C) A fekete zongora c) Kuncz Aladár

Többszörös választás,
több jó választ tartalmazó feladat


Igaz vagy hamis az alábbi állítás?
Karikázza be válaszát!
Ha egy zárt térben levő gáz hőmérsékletét
növeljük, a nyomása csökken.
igaz hamis

Feleletválasztó Feleletalkotó

Szóbeli kikérdezés Írásbeli kikérdezés

A képzés kezdete (felvételi)
Diploma megszerzése
A tanulói tudás mérése
Változások a tanári kompetenciák területén
(ami a portfólió fezeteinek számát közvetlenül befolyásolja)

15/2006.OM
1. A tanuló személyiségének fejlesztése
2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
3. A pedagógiai folyamat tervezése
4. A tanulók műveltségnek, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával
5. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése
6. A tanulási folyamat szervezése és irányítása
7. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása
8. Szakmai együttműködés és kommunikáció
9. Önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre8/2013. (I. 30.) EMMI 2. melléklet
1. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén
2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén:
3. A szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén
4. A pedagógiai folyamat tervezése területén
5. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén
6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén
7. A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén
8. Az autonómia és a felelősségvállalás területén:

REFLEXIÓ =
Reflektív gondolkodás + reflektív mondatok

Az elvégzett tevékenység
szisztematikus
(kronológiai vagy hatásmechanizmus alapján történő)
átgondolása
a jövőbeli tevékenységek
hatékonyabbá tétele érdekében
.
Pl.
- ha nekem kellene csinálni... akkor...
- kezdetben úgy éreztem, ... de később...
- annak ellenére, hogy... mégis...
- azt olvastam, hogy...tapasztalatom viszont, hogy...
- a hospitáláson úgy tűnt mintha...amikor viszont magam is kipróbáltam, akkor...


KUTATÁSETIKAI KÉRDÉSEK
Full transcript