Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IV.MEHMET DÖNEMİ ISLAHATLARI

No description
by

büşra yazan

on 18 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IV.MEHMET DÖNEMİ ISLAHATLARI

Özellikle sadrazamı Kemankeş Kara Mustafa Paşa’nın iyi idareciliği sayesinde olumlu işler yaptı.Ancak bir süre sonra çevresinin etkisinde kalarak Kemankeş Kara Mustafa Paşa’yı öldürttü.Daha şehzadelik döneminden itibaren ruh yapısı bozuk olan Sultan İbrahim zamanla tamamen çevresinin etkisinde kaldı.1648’de yeniçerilerin çıkardığı bir ayaklanma sonucu öldürüldü.Sultan İbrahim’den sonra yerine yedi yaşındaki oğlu IV.mehmet geçti
IV.Mehmet,tahta geçtiğinde devlet çok güç durumdaydı.Girit Savaşları devam etmekteydi.Devletin gelirleri son derece azalmış,ordu ve donanma bozulmuş,saray masrafları artmıştı.Ekonomi son derece kötü durumdaydı.IV.mehmet’in ilk işi sadrazamlığa Tarhuncu Ahmet Paşa’yı getirtmek oldu.
TARHUNCU AHMET PAŞA ISLAHATLARI
Tarhuncu Ahmet Paşa,sadrazamlığa getirildiğinde Girit Savaşı yüzünden maliye iyice bozulmuştu.Tarhuncu İlk olarak maliyeyi düzeltmeye başladı.Yersiz verilmiş olan görevleri kaldırdı.Tımar sistemini düzenlemeye çalıştı.Bütçeyi denkleştirmek için giderleri kıstı.Modern anlamda ilk bütçe çalışmasını yaptı.Ancak bu gelişmeler,birçok kişinin çıkarına dokunuyordu.Tarhuncu’nun aleyhine olanlar ‘Tarhuncu Şehzade Süleyman’ı Padişah yapmak istiyor’’ diyerek IV.Mehmet’i oyuna getirdiler.Bunun üzerine IV.Mehmet,Tarhuncu Ahmet Paşa’yı idam ettirdi.
KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ISLAHATLARI
IV.Mehmet ,bazı şartlar ileri sürerek sadrazam olacağını söyleyen Köprülü Mehmet Paşa’nın teklifini kabul etti.Böylece devlet yönetiminde köprülüler adı verilen yeni bir dönem başladı.
IV.MEHMET DÖNEMİ ISLAHATLARI VE SİYASİ OLAYLARI
IV.Murat’ın ölümünden sonra yerine kardeşi Sultan İbrahim geçti.Sultan İbrahim saltanatının ilk yıllarında ciddi bir şekilde devlet işleriyle uğraştı.
Köprülü Mehmet Paşa ilk olarak ülkenim iç durumunu düzeltti.İç isyanları bastırdı.Devlet yönetiminde ihmali bulunan devlet adamlarını cezalandırdı.Gereksiz harcamaları keserek hazineyi düzene soktu.Ordu ve donanmada ıslahatlar yaptı.Çanakkale Boğazı’nı Venedik kuşatmasından kurtardı.Erdel'de çıkan isyanı bastırarak devletin merkezi otoritesini büyük ölçüde sağladı
KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA ISLAHATLARI
Köprülü Mehmet Paşa’nın ölümünden sonra sadrazamlığa oğlu Fazıl Ahmet Paşa getirildi.Fazıl Ahmet Paşa,bütçe açığını kapatmaya çalıştı.Bilimsel ve kültürel çalışmalarda bulundu.İstanbul Çemberlitaş’ta bir kütüphane kurdurdu.Orduyu ve özellikle topçu ocağını düzenledi.Askeri alanda yapılan ıslahatlar sonunda Avusturya yenilerek Uyvar ve Zerinvar kaleleri fethedildi.Girit Adası’nın fethi tamamlandı.Lehistan ile Bucaş Antlaşması yapıldı.Bu antlaşmayla Podolya Osmanlı topraklarına katıldı.
XVII.YÜZYIL ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
Kişilere bağlı kaldı,devletin genel politikası haline gelmedi
Islahatçı devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi veya öldürülmesi yüzünden ıslahatlar sonuçsuz kaldı
Toplum ve devletteki bozulmaların Kanuni dönemindeki kanunlara bağlı kalarak düzeltilebileceğine inanıldı
Islahatlar genelde askeri alanda yoğunlaştı

İsyanların gerçek nedenleri araştırılmadı.Geçici çözüm yolları bulundu.İsyanlar baskı ve şiddet yolu ile bastırılmaya çalışıldı.
Avrupa’daki bilimsel gelişmeler takip edilmedi,köklü tedbirler alınamadı.
Islahatlar çıkarları zedelenenler(Yeniçeriler,bazı ulema sınıfı,devlet adamları ve saray kadınları)engellenmiş,bu yüzden başarıya ulaşılamamıştır.

OSMANLI -VENEDİK SAVAŞLARI
Köprülü Mehmet Paşa sadrazam olduğunda Venedikliler,Çanakkale Boğazı'nı kapatarak Osmanlı devletinin kuşattığı Girit Adası'na yardım gönderilmesini engellemeye çalıştılar.Ayrıca Girit Adasın'nda bulunan Venedikli korsanlar her fırsatta Osmanlı donanmalarına saldırarak Osmanlı'nın Akdenizdeki hakimiyetine gölge düşürüyorlardı.Köprülü Mehmet Paşa bu duruma son vermek amacıyla Venediklilere savaş açtı(1645).Venedileri yenilgiye uğratarak Limni ve Bozcaada'yı geri aldı.Çanakkale Boğazı açılarak Girit'e askeri yardım gönderildi.

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa sadrazam olduğunda Girit Adası'nın kuşatması sürüyordu.Fazıl Ahmet Paşa,Girit'e giderek Kandiliye Kalesi'ni aldı.Böylece Girit Adası'nın fethi tamamlandı(1669)Girit Adası'nın uzun süren bir kuşatma sonucunda alınması Osmanlı donanmasının eski gücünde olmadığını gösterdi
Lehistan'ın II.Osman döneminde yapılan Hotin Antlaşması'na uymayarak 1672'de Osmanlı himayesindeki Kazaklara saldırması üzerine IV.Mehmet sefere çıktı.Yenilgiye uğrayan Leh kralı barış istedi.Bunun üzerine 1672'de Bucaş Antlaşması imzalandı.Bucaş Antlaşması'na göre Podolya Osmanlı'da kalacak,Lehistan her yıl Osmanlı'ya vergi verecekti.Ancak Lehistan Meclisinin antlaşmayı onaylamaması yüzünden savaşlar dört yıl devam etti.Osmanlı Devleti'nin alacağı vergiden vazgeçmesi üzerine Bucaş Antlaşması yeniden imzalandı.(1679)

OSMANLI-LEHİSTAN SAVAŞI
BUCAŞ ANTLAŞMASI OSMANLI DEVLETİ'NİN BATI'DA TOPRAK KAZANDIĞI SON ANTLAŞMADIR.BU ANTLAŞMA İLE OSMANLI DEVLETİ BATIDA EN GENİŞ SINIRLARINA ULAŞMIŞTIR.
Ukrayna'nın Rus istilasına uğraması yüzünden Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa harekete geçti.Ruslara ait Çehrin Kalesini ele geçirdi.Daha sonra yapılan savaşlardan bir sonuç alınamayınca iki ülke arasında Bahçesaray (Çehrin)Antlaşması yapıldı(1681)
Bu antlaşma Osmanlı Devleti ile Ruslar arasında imzalanan ilk antlaşmadır.
Antlaşmaya göre Özi(Dinpeyer)Nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi

OSMANLI-RUS SAVAŞI
OSMANLI-AVUSTURYA SAVAŞLARI
1662-1664 SAVAŞLARI VE VASVAR SAVAŞI
1606 tarihinde Avusturya ile imzalanan Zitvatoruk Antlaşması 1662 yılına kadar sürdü.Bunun üzarine Sadrazam Fazıl Ahmat Paşa,Avusturya üzerine yürüdü.Avusturya'yı yenilgiye uğratarak Uyvar ve Zerinver kalelerini fethetti.Bunun üzerine Avusturya barış istedi,antlaşma yapıldı.
VASVAR ANTLAŞMASI'NA GÖRE:
Uyvar ve Neograd kaleleri Osmanlı Devleti'ne kaldı.
Avusturya'nın,Erdel'nin iç işlerine karışmaması kararı alındı.
Avusturya,200 bin kuruş sava tazminetı ödedi
Full transcript