Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Buddhism

No description
by

johannes brånäs

on 5 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Buddhism

BUDDHISM Geografisk spridning Regler & Traditioner
Vesak - Buddahas dag, till minne av Buddha, hans födelse och liv. Infaller vid fullmåne i april,maj
- Under högtiden hjälper man fattiga och sjuka
- Många fastar

Gunia - Är en helig månad, där många fastar och vallfärdar till kloster eller till någon boddhisattvas grav. Tänker på de döda.

Ljusfesten- Parinirvanadagen
Är en högtid som firar att Buddha nått Nirvana och funnit den rätta vägen. Högtider Caves/Grottos
Stupas
Padgodas
Temples/Monastaries
Buddhist Art - Aniconic and Iconic Phase Art & Architecture Buddhist Rituals Aniconic and Iconic Art Temples/Monasteries Stupas Pagodas Caves/Grottos Buddhismen har sitt ursprung i Indien på 500 talet fvt
Kung Ashoka hjälpt till att sprida buddhismen
Spred sig till Centralasien, Kina, Japan, Korea och Vietnam
Theravada i Thailand Burning of incense Meditation Here's a look inside a temple! Tio regler Tio regler Fem regler 9. Att inte hänge sig åt vrede - utan vara överseende 8. Att inte undanhålla andlig och materiell hjälp - utan fritt ge när så behövs 7. 6. Att inte tala om andras fel - utan vara förstående och medkännande 3.Att inte ägna sig åt olämplig sexualitet 4. Att inte ljuga - utan att tala sanning 2. Att inte ta det som inte är givet - utan respektera andras ting 5. Att inte orsaka att andra människor missbrukar droger, eller själv missbruka dem - utan hålla sinnet klart 10.Att inte smutskasta de tre juvelerna - utan upprätthålla dem Kost WHICH PARALLELS TO THE FIRST PRECEPT TO ABSTAIN FROM KILLING OF HUMAN AND NONHUMAN! Tro Festivals/Ceremonies Kathina Ceremony Festival of Floating Bowls De flesta individer går igenom många cykler av födelse, liv, död och återfödelse. Observance day Reinkarnation och återfödelse I återfödelsen kan en person återvända till jorden som vilket levande som helst. Nirvana Om en person släpper sitt engagemang för lust och jaget, kan hen nå Nirvana Två vanliga inriktningar Theravada, Hinayana- Lilla vagnen
den äldsta formen av buddhism, den mest konservativa
Sin grund i Tipitakasamlingarna
Endast nunnor och munkar kan nå Nirvana
Medtitation centralt De fyra ädla sanningarna Sanningen om lidandet och otillfredsställelsen.
Sanningen om lidandets orsak och uppkomst(begäret)
Sanningen om hur lidandet kan upphävas
Sanningen om vägen till att upphäva lidandet den Åttafaldiga vägen) Den åttafaldiga vägen Visdom
1) Rätt kunskap, fårstå de fyra ädla sanningarna
2) Rätt sinnelag, fri från begär och onda tankar 3) Rätt tal, undvika lögner hårda ord, tomt prat
4) Rätt handlande, inte döda inte själa inte leva okyskt
5) Rätt liv leva utan att skada andras liv
6) Rätt strävan, att bekämpa det onda och sträva efter att ständigt göra det rätta
7) Rätt vaksamhet, ge akt på sin kropp, sina sinnen, känslor och tankar
8)Rätt meditation, kunnna sänka sig i djup meditation, genom meditation kan man nå upplysning Buddhister tror att alla negativa mentala tillstånd eller "vanföreställningar" kan övervinnas genom meditation. Meditation Genom att lära sig att meditera, kan människor utveckla fredliga och positiv mentala tillstånd eller "dygder", och kunna lösa problemen i samband med deras dagliga liv. Karma Karma är lagen om moraliska handlingar.
Karma är en grundläggande buddhismen. Karma har sitt ursprung i hinduismen 1. Att inte döda - utan värna allt liv The eating of meat and fish is allowed in Buddhism... as long as the individual is not seen or suspected of killing the animal... Man bör äta för att leva, man bör äta utan girighet, begär och inte döda något levande "Det betyder att ingen någonsin kommer att se honom igen", förklarade kusken
"Då betyder det att även jag kommer att dö", svarade Siddhartha.
Sedan befallde Siddhartha, "Nog av parken för idag, kör mig tillbaka till mitt rum".
"Ja, min herre", svarade Channa "Varför"
"Han har åldrats och han har inte mycket tid kvar att leva", förklarade Channa: "Vi alla åldras".
"Då är jag ett föremål för ålderdom"
Sedan befallde Siddhartha, "Nog av parken för idag, kör mig tillbaka till mitt rum".
"Ja, min herre", svarade Channa Sedan åkte prinsen hem, sa farväl till sin hustru och sin son och åkte iväg för att finna sanningen. "Han har sett lidandet i världen, han har sett ålderdom, sjukdom och döden, och han lämnat sitt hem och sina ägodelar för att söka efter den sanna glädjen" sa kusken Efter några dagar åkte Siddhartha ut till parken igen, denna gång såg han en man klädd i gul dräkt och med rakat huvud

"Så lycklig han ser ut fast han inte har någonting, vem tror du att det är? ", frågade prinsen.
"Han är en helig man ", förklarade kkusken. Efter några dagar, frågade prinsen Gautama sin kusk om han kunde köra honom tillparken igen.
När han kom till parken, såg prinsen en folksamling som stod runt en död människa och frågade
"varför ligger den mannen helt stilla?"
"Det beror på att han har dött"
"och vad menas med det?" "Vad menas med sjuk?",undrade Gautama.
"Det betyder att man inte mår bra men att man oftast återhämtar sig från sin sjukdom"
"Då är jag ett föremål för sjukdom"
"Vi kan alla bli sjuka", förklarade kusken.
  Sedan befallde Siddhartha, "Nog av parken för idag, kör mig tillbaka till mitt rum"."Ja, min herre", svarade Channa. Efter några dagar, frågade Siddhartha Gautama kusken Channa om han kunde köra honom till parken igen.
När de kom till parken såg Siddhartha en sjuk man,
"Varför är han så där", utropade prinsen.
"För att han är sjuk", Channa En gång i tiden fanns det en prins vid namn Siddharta Gautama. Han levde mycket skyddat och hade det gott ställt. En dag ville Gautama utforska vad som fanns utanför palatsets murar och åkte ut på en tur med kusken Channa. På turen såg Gautama en gammal man som stödde sig på en käpp och utropade "Varför gör han så där"
"Han är en gammal man", svarade Channa. Kött som ska undvikas: Ursprung Utbyte av gåvor Buddhistiska lekmän ("vanliga människor) ger ofta gåvor till munkarna, genom att göra detta kan människorna få "meriter". Spridning Kung Ashoka's Vad var det han såg i parken?
Går det att undvika de olika sakerna Siddhartha såg i parken? Frågor

Tron om återfödelse- finns i båda religionerna
Bön och offer - centralt i hinduismen men förkastas av Buddha
Kastväsendet- centralt i hinduismen, oviktigt för Buddha
Målet med livet:
Hinduism- föralltelse (Moksha)
Buddhism- förintelse (Nirvana) Likheter skillnader hinduism buddhism QUESTION Name one festival or holiday and why it's celebrated..... What is the meaning of burning incense? Name two Buddhist architectural structures..


What does the element Ether represent... Questions http://sv.wikipedia.org/wiki/Buddhism Att inte upphöja sig själv och nervärdera andra - utan övervinna egna brister De tre Juvelerna

Buddha - Tilliten till den upplyste
Dharma - Buddhas lära
Sangha - Den buddhistiska gemenskapen som delas av de som följer hans lära/väg * Nirvana - ett tillstånd av befrielse och frihet från allt lidande. Mahyanabuddhismen - Stora vagnen
alla levande varelser kan nå Nirvana
buddhismen anpassades till de områden den spreds till
Allt betsår tomhet
Himmelska buddhor "subtitut till gudar"
Full transcript